Forskning

De huvudsakliga forskningsområdena vid avdelningen är bioinformatik, dataanalys, data science, diskreta och maskininlärningsalgoritmer, distribuerade, intelligenta och interaktiva system, mjukvaru- och databassystem, artificiell intelligens, datanätverk, samt datasäkerhet.  Institutionen har omfattande samarbete både med andra universitet och med företag inom branschen.

I samband med avdelningen fungerar Forskningsinstitutet för informationsteknologi HIIT (en samarbetsinstitution med Aalto-universitetet). En del av avdelningens forskningsgrupper arbetar inom HIIT.

I fråga om forskningsmetoder kan forskningsgrupperna indelas (i stora drag) i olika forskningsområden (kolumnerna i tabellen nedan). De olika grupperna har dock många gemensamma forskningsteman (raderna i tabellen), och dessa forskningsteman har dessutom att göra med större sammanhang, som Helsinki Centre for Data Science (HiData), Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI), Helsinki-Aalto Center for Information Security (HAIC), Foundations of Computational Health (FCHealth) program, samt forskningssamfundet för bioinformatik vid Helsingfors universitet.