Datavetenskap studier

Utbildningen i datavetenskap kombinerar teori och praktik. Från början är undervisningen baserad på praktiska tillämpningar och innehåller handledda övningar samt samarbetsprojekt, där man utnyttjar professionella verktyg. Undervisningsplanerna följer internationella normer (rekommendationer) och inbegriper de centrala områdena inom datavetenskapen, som mjukvara och algoritmer, informationshantering och datasäkerhet, användargränssnitt, funktionen hos maskinvaran, användarsystem, och datakommunikation. Vår högklassiga kandidatundervisning har fått ett stort antal priser. Undervisningen i magister- och doktorprogrammen går nästan helt på engelska.

Utbildningsprogrammen i datavetenskap och data science anordnar också MOOC-kurser som är öppna för alla. Via MOOC-kurserna i programmering kan man också få inträde till ett kandidatprogram.