Utbildning

Universitetspedagogisk utbildning hör till Helsingfors universitets personalutbildning. Utbildningens omfattning i sin helhet är 60 studiepoäng i vilken ingår grundstudier (25 sp) och ämnesstudier (35 sp). Studiehelheten på 60 sp ger pedagogisk lärarbehörighet.

Mer information om våra kurser inklusive ansökningsförfaranden uppdateras på universitetets intranät Flamma.