• Läs kursbeskrivningen
 • Vilka är de viktigaste kunskaperna och förmågorna som studenterna borde kunna och ha efter kursen?

Innehållet på Moodle kan t.ex. vara:

Zoom eller andra relativt enkla redskap, som tillsammans med Power point-slides och audio-material gör det möjligt att interagera med studenterna.*

* Universitetets tekniska kapacitet kanske inte klarar av att all undervisning ges via live streaming och/eller t.ex. Zoom. Mer information om saken kommer att ges senare.

 • Formulera frågor och uppgifter som stöder studenterna att ta itu med det mest relevanta innehållet – när det gäller kunskapsmålen för kursen.
 • Uppmuntra studenterna att jobba med innehållet i relation till deras egna erfarenheter, reflektioner och tankar. Du kan t.ex. uppmuntra studenterna att skriva ner sina erfarenheter och be dem fokusera på de kärnfrågor som de ska lära sig under kursen.
 • Studenterna kan t.ex. producera korta texter som de kan posta på Moodles diskussionsforum, och som de senare kan kommentera och diskutera sinsemellan. (Se nästa punkt).
 • Dela in studentena i mindre grupper (3-5 personer). Gör grupperna synliga på Moodle och skapa ett diskussionsområe för varje grupp.
 • Be studenterna att diskutera sina upplevelser, tankar och reflektioner online. Diskussionsområdet på Moodle lämpar sig väl för just sådana uppgifter. Grupperna startar sina egna diskussionstrådar och håller sig till dem.
 • Ge studenterna explicita instruktioner: hur många inlägg varje student måste läsa och kommentera, inklusive deadline för alla aktiviteter.
 • Uppmana studenterna att ställa frågor om sådant som är oklart. Delta i diskussionerna online och svara på eventuella frågor.
 • Strukturera en logisk Moodle-sida som, t.ex., har ett kronologiskt upplägg, med kursens teman. Länka dina PP-presentationer och material (video-klipp, artiklar etc.) till schemat och till kursens teman.
 • Länka alla instruktioner till motsvarande material. Det ska vara lätt för studenterna att hitta instruktionerna och materialen.
 • Ge klara instruktioner för alla uppgifter.
 • Se till att det finns ett schema för varje uppgift, inklusive deadlines.
 • Informera studenterna om när du kommer att vara online på Moodle. Följ med och delta i studenternas diskussioner. Du kan t.ex. vara närvarande på Moodle under tidpunkterna för de ursprungliga föreläsningarna och då studenterna lämnar in sina uppgifter.
 • Har du andra möjligheter till interaktion med studenterna? T.ex. via Zoom?
 • Kontrollera att planen för hur kursen ska evalueras och bedömningskriterierna är i linje med hur du modifierat undervisningen och lärandet under kursen. Är utvärderingen samordnad på ett logiskt sätt med de viktigaste kunskapsmålen som studenterna borde uppnå?
 • Fundera på på vilka sätt studenterna kan visa eller demonstrera det som de lärt sig på ett meningsfullt sätt.