Modeller för akademiska expertfärdigheter till stöd för utbildningsprogram

Forskare och experter av universitetspedagogiken har utvecklat modeller för akademiska färdigheter i samarbete med studiepsykologer och karriärtjänster. Målsättningen med modellerna är att visualisera de olika akademiska färdigheter som utbildningsprogram ska ge i olika stadier av studier både på kandidat- och magisternivå.

Akademiska expertfärdigheter beskrivs i modeller enligt följande:

  • Omvärldskompetens
  • Att styra sitt eget arbete och leda sig själv
  • Färdigheter i kommunikation, interaktion och samarbete
  • Vetenskapliga färdigheter/Vetenskapligt tänkande
  • Identifiering av den egna expertisen

Syftet med modellerna är att beskriva akademiska färdigheter som är gemensamma för alla discipliner och ge verktyg och metoder för att stödja inlärning av akademiska färdigheter. Modellerna ger också exempel på inlärningsresultat av de akademiska färdigheter som integreras i domänspecifika studier.

I modellen för studier på kandidatnivå beskriver exemplen vad de allmänna akademiska färdigheterna i fråga kan vara under olika studieår, och hur de kan verbaliseras som kunskapsmål.

Modellen ger dessutom exempel på de verktyg som kan användas för att stödja utvecklingen av akademiska färdigheter.

 

Modeller för akademiska expertfärdigheter kanditatatsprogram

Bilden visar hur du kan stödja studenternas utveckling av akademiska färdigheter under kandidatstudierna. Genom att klicka på länken ser du hela modellen och får den utskrivbara versionen av modellen (pdf).

 

I modellen för studier på magisternivå beskriver exemplen vad de allmänna akademiska färdigheterna i fråga kan vara under olika studieår och hur de kan verbaliseras som kunskapsmål.

Modellen ger dessutom exempel på de verktyg som kan användas för att stödja utvecklingen av generiska akademiska färdigheter.

Modeller för akademiska expertfärdigheter magisterprogram

Bilden visar hur du kan stödja studenternas utveckling av akademiska färdigheter under magisterstudierna. Genom att klicka på länken ser du hela modellen och får den utskrivbara versionen av modellen (pdf).