Forskning

Målet med forskningen
Vid Centret för universitetspedagogik HYPE ligger fokus för forskningen på universitetsstudenters lärande inom olika discipliner och lärmiljöer. Strävan är att granska kvaliteten på studenternas lärande, förhållandet mellan kompetens och välmående. Vid HYPE bedrivs forskning om undervisning och pedagogisk praxis inom olika vetenskapsområden. I fokus ligger relationen mellan lärande, kompetens, undervisning och lärmiljöer. Därtill är målet att identifiera faktorer som främjar eller hindrar lärande. Forskningen är systematisk och olika typer av forskningsmetoder tillämpas när det gäller universitetsundervisning och studenternas lärande.

Forskningsteman
Vid Centret för Universitetspedagogik HYPE bedriver man mångsidig forskning om lärande, kompetens, undervisning och lärmiljöer inom grund- och doktorsutbildningen för olika vetenskapsområden vid Helsingfors universitet.

  • Forskning om lärande och kompetens kretsar kring centrala teman som förhållningssätt till lärande, självreglering och samreglering, motivation, tilltro till den egna förmågan, aktörskap, emotioner relaterade till lärande, generiska förmågor samt arbetslivskompetens. 
  • Inom forskningen om undervisning kretsar de centrala forskningsteman kring bildning, inom universitetsundervisningen, undervisningsmetoder, pedagogisk praxis, utvärdering och digitalisering.
  • Inom forskning kring lärmiljöer ligger fokus på de sociala, psykiska och fysiska dimensioner inom lärmiljöer som är relaterade till lärande och undervisning.
  • Pedagogiskt ledarskap och kvalitetsarbete vid universitetet är ett växande forskningstema.  

Aktuella forskningsprojekt
Aktuella forskningsprojekt finns listade enligt tema. Tilläggsinformation om projekten finns på Helsingfors universitets forskningsportal och på respektive projekts hemsida.

Publikationer och information om aktuella samt redan avslutade projekt som HYPE:s forskare ansvarat för finns på Helsingfors universitets forskningsportal.

Fortsättningsstudier inom universitetspedagogik
Utexaminerade magistrar som är intresserade av att bedriva fortsättningsstudier vid Centret för universitetspedagogik uppmuntras att läsa anvisningarna för doktorsutbildningen vid pedagogiska fakulteten.

Tilläggsfrågor gällande fortsättningsstudier kan riktas till professor Auli Toom och professor Kirsi Pyhöltö.

Mer information om publikationerna som skrivits av forskarna vid Centret för universitetspedagogik finns på Helsingfors universitets forskningsportal: Länk