Cam­pus Gum­täkt

Kumpula Campus aerial view 2018

Campus Gumtäkt på den grönskande Gumtäktsbacken är ett center för forskning och undervisning i exakta naturvetenskaper, bara fyra kilometer från Helsingfors centrum. Trivsamma Campus Gumtäkt är en av de största samlingspunkterna för naturvetenskaplig sakkunskap in Norden.

Forskningen som bedrivs i Gumtäkt håller hög internationell standard och undervisningen ges av framstående naturvetare. De breda vetenskapsområdena och internationella kontakterna skapar både en inspirerande miljö och en grund för tvärvetenskapligt samarbete. Enheterna på Gumtäktsbacken bildar ett kompakt campus med aktiva forskare och studenter som skapar nytt.

Se Campus Gumtäkt på kartan

Man kommer enkelt till Gumtäkt med kollektivtrafik. Planera din resa till Gumtäkt med HRT:s reseplanerare.

Parkering är möjlig på gatan eller på gästplatserna vid Exactum. Gästplatserna är märkt som "vieraspaikka". OBS! Kom ihåg att meddela vaktmästare registernumret på din bil om du parkerar på gästplatser.

Studentservicen betjänar alla studenter vid enheterna på Campus Gumtäkt. Det finns tre Unicafe-restauranger på campus. Physicum-byggnaden har ett campusbibliotek med samlingar som innehåller ett brett utbud av litteratur inom de vetenskapsområden som är representerade på Campus Gumtäkt. Hitta andra intressanta aktiviteter i Gumtäkt på MyHelsinki-service.