Utbildningsprogram

Vid fakulteten finns det tre kandidatprogram och fem magisterprogram.

Biologi gör dig förtrogen med livets grundläggande fenomen i vid utsträckning från molekyler till ekosystemnivå. De molekylära biovetenskaperna koncentrerar sig på molekylnivå, och studiernas tyngdpunkt ligger starkt på metodvetenskaper och laboratoriefärdigheter. Miljövetenskaper öppnar i stor omfattning miljöfrågor från naturvetenskaper till miljöpolitik och miljöekonomi.

Inom magisterprogrammen fördjupar man det kunnande som anknyter till dessa områden.

  • Ansökningstiden till de flerspråkiga magisterprogrammen och programmen på främmande språk börjar i början av december och slutar i januari.
  • Under vårens gemensamma intagning kan du ansöka till kandidat- och magisterprogrammen som ges på de inhemska språken. Läs mera om programmen och ansökandet!

Du kan kontakta ansökningsservicen vid Helsingfors universitet i alla frågor som rör valet av studeranden.

Magisterprogram

Sök utbildningar

 

 

Här hittar du alla utbildningar och ansökningsinstruktioner.