Sök till fakulteten

Vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten kan du studera t.ex. biologi, fysiologi och neurovetenskap, miljövetenskaper, genetik, mikrobiologi och molekylära biovetenskaper, ekologi och evolutionbiologi samt erhålla ämneslärarkompetens i biologi.

Avlägg en treårig utbildning som leder till kandidatexamen i naturvetenskaper (NatK) och fortsätt därefter i ett tvåårigt magisterprogram, som leder till filosofie magisterexamen (FM). Med en lämplig kandidatexamen kan du fortsätta direkt i ett program som leder till filosofie magisterexamen. 

Du kan bekanta dig med fakultetens hela utbildningsutbud på sidorna Utbildningsprogrammen och via dem kommer du till ansökningsdirektiven, som också finns i Studieinfo.fi -portalen, genom vilken själva ansökan till utbildningsprogrammet sker. 

Kontakta ansökningsservicen vid Helsingfors universitet i alla frågor som berör ansökningsförfarandet till utbildningsprogrammen.