Om fakulteten

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten utgör Finlands synligaste och mest omfattande helhet för bio- och miljövetenskaplig forskning och undervisning. Fakulteten utbildar sakkunniga för behov inom universiteten, forskningsinstituten, statsförvaltningen samt skol- och företagsvärlden.

Tillämpningar av biovetenskaplig och miljövetenskaplig forskning är centrala inom hälsovård och medicin, för en hållbar användning av naturresurser, för förståelsen av orsakerna till och sökandet efter lösningar på miljöproblem, inom livsmedelsproduktion samt inom många industribranscher.

Vid fakulteten finns det tre forskningsprogram:

Fakulteten finns på universitetets campus i Vik i Helsingfors och i Lahtis.  Våra biologiska forskningstationer finns i Kilpisjärvi, Lammi och Tvärminne.