Professorer

 

Professorer och biträdande professorer
SA
Sanna
Ala-Mantila
biträdande professor
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Miljövetenskap, Socialgeografi och ekonomisk geografi
Sarah
Butcher
professor
Forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Mikrobiologi och virologi
Ulrika
Candolin
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi

Beteende ekolog. Forskar i hur miljöförändringar orsakade av människan påverkar djur, speciellt deras beteende - vilka förmår anpassa sig, vilka inte, och hur påverkar detta populationerna, artsamhället och ekosystemets funktioner.

JE
Jussi
Eronen
biträdande professor, andra skedet
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Miljövetenskap, Geovetenskaper, Data- och informationsvetenskap
SF
Susanna
Fagerholm
biträdande professor, andra skedet
Forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi
AG
Adrian
Goldman
professor
Forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi
FG
Frédéric
Guillaume
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi


Yrjö
Helariutta
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Växtbiologi, mikrobiologi, virologi, Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Skogsvetenskap


VH
Ville
Hietakangas
professor
Forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper
Vetenskapsgren Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Biovetenskaper
LH
Liisa
Holm
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
JH
Jukka
Horppila
professor
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Miljövetenskap, Ekologi, evolutionsbiologi
Sirkku
Juhola
professor
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Miljövetenskap

Sirkku on kaupunkiympäristöpolitiikan professori, jonka tutkii kaupunkien ympäristöhallintaa, etenkin liittyen ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen.

KK
Kimmo
Kahilainen
professor
Biologiska stationer
Vetenskapsgren Miljövetenskap, Ekologi, evolutionsbiologi
JK
Jaakko
Kangasjärvi
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
Saijaliisa
Kangasjärvi
biträdande professor, andra skedet
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, Jordbruksbioteknologi


KK
Kari
Keinänen
professor
Forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Medicinsk bioteknologi
Atte
Korhola
professor
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Miljövetenskap


Sakari
Kuikka
professor
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Miljövetenskap
AL
Anna-Liisa
Laine
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
Roosa Anna Emilia
Laitinen
biträdande professor, andra skedet
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi


Pages