Forskningsprogram och forskningsstationer

Till bio- och miljövetenskapliga fakulteten hör tre forskningsprogram och tre biologiska forskningsstationer.

Forskningsprogram

Biologiska forskningsstationer

 

Direktör för forskningsstationer:

JH
Jouni
Heiskanen
direktör
Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Vetenskapsgren Fysik