Akademiska medicincentret Helsinki AMCH är ett medicinskt campus som hör till de bästa i Europa. Här möts toppforskning, undervisning och patientvård varje dag. Det centrala i AMCH:s verksamhet är samarbete för patienternas bästa mellan Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet, Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

Forskning

Den starka forskningen på campus sträcker sig från grundforskning till kliniska tillämpningar. Forskningens fokusområden är malign tillväxt, hjärn- och medvetandeforskning, inflammationsforskning, ämnesomsättning och degeneration. Hit hör också forskning i sjukdomarnas etiologi, prevention, diagnostik och individualiserad vård samt translationell forskning och läkemedelsforskning. Möjligheten att utnyttja genomdata öppnar många nya dörrar inom patientvården. Andra områden är behandlingseffekter, patientsäkerhet, hälsofrämjande och fungerande servicesystem. Nya verksamhetsmodeller skapas också genom samarbete med företag på campus.

Welcome to the Mei­l­ahti Cam­pus (AMCH) | University of Helsinki

The Academic Medical Center Helsinki (AMCH) at the Meilahti campus is one of the best medical campuses in Europe, brings top research, teaching and medical care together every day. The core of the AMCH’s work is the close cooperation between the University of Helsinki’s Faculty of Medicine, the Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) and the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS) to provide the very best for its patients.

Undervisning

Helsingfors universitet och HNS undervisar tillsammans på campus. Målet är att ge både grundexamensstuderande och forskarstuderande färdigheter i modern diagnostik. AMHC satsar också på vetenskapliga påbyggnadsstudier. Fakultetens examina förbereder studenterna för arbete som legitimerade yrkesutbildade personer inom hälsovården: som läkare, tandläkare, psykologer och talterapeuter. Fakulteten har också ett magisterprogram i translationell medicin. Med specialistläkarutbildningen och utbildningen för olika yrkesgrupper säkrar vi att det finns högklassig expertis och yrkeskunnig arbetskraft också i framtiden.

Kalender och nyheter

30.9. 2022
fre 30.9.2022 12:00-14:00 Biomedicum 1, luentosali 2, Haartmaninkatu 8 Live...
7.10. 2022
fre 7.10.2022 12:00-14:00 Biomedicum 1, luentosali 3, Haartmaninkatu 8 FM Sanni...
7.10. 2022
fre 7.10.2022 13:00-15:00 Biomedicum, luentosali 2, Haartmaninkatu 8 Live stream...
@TerkkoLib

one person followed me // automatically checked by fllwrs.com

DeepIFC: virtual fluorescent labeling of blood cells in imaging flow cytometry data with deep learning biorxiv.org/content/10.110…

Studentservicen i Mejlans

Är du intresserad av att studier vid Helsingfors universitet på Campus Mejlans eller behöver du hjälp med dina studier? Studentservicen i Mejlans betjänar alla studenter vid enheterna på Campus Mejlans. På Campus Mejlans finns också två Unicafe-studentrestauranger och ett mångsidigt motionsutbud vid Unisport.

Läge och trafikförbindelser

Man kommer enkelt till Mejlans med kollektivtrafik.