Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter och sök nu. Läs mer om vårt inspirerande arbetsmiljö

HR-koordinator till lokala tjästerna på centrumcampus

Personaltjänsterna är en del av sakkunnigorganisationen Universitetstjänsterna, som med 1000 anställda arbetar för hela universitetets personal. Vi stöder universitetets fakulteter och institutioner bl.a. när det gäller utveckling av personalens kompetens, lyckade rekryteringar samt stärkande av...

Professor or Assistant/Associate Professor in Software Engineering

The University of Helsinki (https://www.helsinki.fi/en) is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. We are an equal...

Biträdande professor / professor i socialpsykologi

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet och utgör en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella ran-kinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker...

TWO TRAINEES (Helsinki Collegium for Advanced Studies)

The Helsinki Collegium for Advanced Studies (HCAS) is an independent institute of advanced study within the University of Helsinki. It provides a top-class, international research environment for scholars in the humanities and social sciences. The Collegium promotes innovative interdisciplinary...

Universitetslektor i samhällsvetenskaper

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar...

Direktör / Överbibliotekarie

Nationalbiblioteket ansvarar för att deponera och förvara det nationella kulturarvet och ställa det till förfogande för dem som behöver det. Biblioteket fungerar som ett forskningsbibliotek i synnerhet för de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena, och är en viktig tillhandahållare av...

Post doc-forskare, DIDIA, Pedagogiska fakulteten

Den internationellt ansedda Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands mångsidigaste enhet för forskning, utbildning i pedagogik och lärarutbildning. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt förverkliga människans kulturella och sociala potential för...

Director for HELSUS

About us The University of Helsinki is a community founded on research, learning and courageous thought, where groundbreaking basic research, open-minded curiosity and cooperation engender opportunities for solving global challenges. Our everyday work and interaction are guided by the University’s...