Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter och sök nu. Läs mer om vårt inspirerande arbetsmiljö

UNIVERSITY LECTURER IN ARABIC

The University of Helsinki is Finland’s oldest and largest academic institution, an international scholarly community of 40,000 students and researchers. In international university rankings, the University of Helsinki usually ranks among the top 100 universities in the world. The University of...

Universitetslektor i museologi

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, ett internationellt universitet med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten i världen. Helsingfors universitet söker...

TRAINEE (Helsinki Collegium for Advanced Studies)

The University of Helsinki is one of the leading universities in the world. By working at the University of Helsinki you can contribute to science, teaching, learning and society. The University of Helsinki is a responsible employer and offers a variety of benefits to its staff. It constitutes an...

TRAINEE (Language Centre)

The University of Helsinki is one of the leading universities in the world. By working at the University of Helsinki you can contribute to science, teaching, learning and society. The University of Helsinki is a responsible employer and offers a variety of benefits to its staff. It constitutes an...

Klinisk lärare, kirurgi

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt psykologi och logopedi och för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed och erbjuder också...

PROFESSOR/BITRÄDANDE PROFESSOR I STRAFF- OCH PROCESSRÄTT (svenskspråkig)

Helsingfors universitet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande och modigt tänkande. Med banbrytande forskning, fördomsfri nyfikenhet och samarbete skapar vi förutsättningar för att världens stora problem ska lösas. Vårt dagliga arbete och vår interaktion styrs av universitetets...

POSTDOC­TORAL RE­SEARCHER IN AR­CHAE­OLO­GICAL NET­WORK ANALYSIS

The Centre of Excellence in Ancient Near Eastern Empires or ANEE (https://www.helsinki.fi/anee) at the University of Helsinki is a cross-disciplinary research centre that focuses on how changing imperial dynamics impact social group identities and lifeways during the first millennium BCE. Founded...

UNIVERSITETSLÄRARE I ENGELSKA

Helsingfors universitet är ett av världens ledande mångvetenskapliga universitet. Våra forskare och utbildningar hör enligt många mätare till världstoppen. Vi arbetar dagligen för en ännu bättre undervisning och livslångt lärande och vi tror passionerat på tankens kraft att förändra attityder,...

UNIVERSITETSLÄRARE I RYSKA

Helsingfors universitet är ett av världens ledande mångvetenskapliga universitet. Våra forskare och utbildningar hör enligt många mätare till världstoppen. Vi arbetar dagligen för en ännu bättre undervisning och livslångt lärande och vi tror passionerat på tankens kraft att förändra attityder,...

Professor or Assistant/Associate Professor in Physical Chemistry

The University of Helsinki, founded in 1640, is among the leading multidisciplinary research universities in the world. Its international academic community consists of 40,000 students and staff members. As a part of the Faculty of Science, the Department of Chemistry (https://www2.helsinki.fi/en/...

UNIVERSITETSLÄRARE I SKRIFTLIG KOMMUNIKATION

Helsingfors universitet är ett av världens ledande mångvetenskapliga universitet. Våra forskare och utbildningar hör enligt många mätare till världstoppen. Vi arbetar dagligen för en ännu bättre undervisning och livslångt lärande och vi tror passionerat på tankens kraft att förändra attityder,...

UNIVERSITETSLÄRARE I MUNTLIG KOMMUNIKATION

Helsingfors universitet är ett av världens ledande mångvetenskapliga universitet. Våra forskare och utbildningar hör enligt många mätare till världstoppen. Vi arbetar dagligen för en ännu bättre undervisning och livslångt lärande och vi tror passionerat på tankens kraft att förändra attityder,...

Dekanus, Medicinska fakulteten

Helsingfors universitet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande och modigt tänkande. Med banbrytande forskning, fördomsfri nyfikenhet och samarbete skapar vi förutsättningar för att världens stora problem ska lösas. Vårt dagliga arbete och interaktion styrs av universitetets...

Dekanus, Juridiska fakulteten

Helsingfors universitetet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande och modigt tänkande. Med banbrytande forskning, fördomsfri nyfikenhet och samarbete skapar vi förutsättningar för att världens stora problem ska lösas. Vårt dagliga arbete och interaktionen styrs av universitetets...

Dekanus, Teologiska fakulteten

Helsingfors universitetet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande och modigt tänkande. Med banbrytande forskning, fördomsfri nyfikenhet och samarbete skapar vi förutsättningar för att världens stora problem ska lösas. Vårt dagliga arbete och interaktionen styrs av universitetets...

Dekanus, Farmaceutiska fakulteten

Helsingfors universitetet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande och modigt tänkande. Med banbrytande forskning, fördomsfri nyfikenhet och samarbete skapar vi förutsättningar för att världens stora problem ska lösas. Vårt dagliga arbete och interaktionen styrs av universitetets...

Dekanus, Veterinärmedicinska fakulteten

Helsingfors universitetet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande och modigt tänkande. Med banbrytande forskning, fördomsfri nyfikenhet och samarbete skapar vi förutsättningar för att världens stora problem ska lösas. Vårt dagliga arbete och interaktionen styrs av universitetets...

Dekanus, Humanistiska fakulteten

Helsingfors universitetet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande och modigt tänkande. Med banbrytande forskning, fördomsfri nyfikenhet och samarbete skapar vi förutsättningar för att världens stora problem ska lösas. Vårt dagliga arbete och interaktionen styrs av universitetets...

Dekanus, pedagogiska fakulteten

Helsingfors universitet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande och modigt tänkande. Med banbrytande forskning, fördomsfri nyfikenhet och samarbete skapar vi förutsättningar för att världens stora problem ska lösas. Vårt dagliga arbete och interaktion styrs av universitetets...

Dekanus, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

problem ska lösas. Vårt dagliga arbete och interaktionen styrs av universitetets gemensamma strategi och värderingarna sanning, bildning, frihet och gemenskap. Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet är en vetenskapsgemenskap med över 6 000 studenter och anställda, det...

Dekanus, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitetet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande och modigt tänkande. Med banbrytande forskning, fördomsfri nyfikenhet och samarbete skapar vi förutsättningar för att världens stora problem ska lösas. Vårt dagliga arbete och interaktionen styrs av universitetets...

Dekanus, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitetet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande och modigt tänkande. Med banbrytande forskning, fördomsfri nyfikenhet och samarbete skapar vi förutsättningar för att världens stora problem ska lösas. Vårt dagliga arbete och interaktionen styrs av universitetets...