Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter och sök nu. Läs mer om vårt inspirerande arbetsmiljö

Biträdande professor / professor i socialpsykologi

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet och utgör en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella ran-kinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker...

TWO TRAINEES (Helsinki Collegium for Advanced Studies)

The Helsinki Collegium for Advanced Studies (HCAS) is an independent institute of advanced study within the University of Helsinki. It provides a top-class, international research environment for scholars in the humanities and social sciences. The Collegium promotes innovative interdisciplinary...

Universitetslektor i samhällsvetenskaper

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar...

Direktör / Överbibliotekarie

Nationalbiblioteket ansvarar för att deponera och förvara det nationella kulturarvet och ställa det till förfogande för dem som behöver det. Biblioteket fungerar som ett forskningsbibliotek i synnerhet för de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena, och är en viktig tillhandahållare av...

Post doc-forskare, DIDIA, Pedagogiska fakulteten

Den internationellt ansedda Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands mångsidigaste enhet för forskning, utbildning i pedagogik och lärarutbildning. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt förverkliga människans kulturella och sociala potential för...

Director for HELSUS

About us The University of Helsinki is a community founded on research, learning and courageous thought, where groundbreaking basic research, open-minded curiosity and cooperation engender opportunities for solving global challenges. Our everyday work and interaction are guided by the University’s...

Doktorand (lantbruksekonomi)

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, ett internationellt universitet med sammanlagt 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten i världen. Helsingfors universitet...