Volontärarbete

Du kan välja det frivilligarbete som intresserar dig. Det finns flera olika typer av frivilligarbete - allt från att fylla kuvert till att vara med och planera föreningens strategi. Kontoret koordinerar frivilligverksamheten och stöder de frivilliga i deras arbetet. Välkommen med, du behövs!

Tillbaka till Alumnföreningens startsida =>

 

Du kan välja det frivilligarbete som intresserar dig. Det finns flera olika typer av frivilligarbete - allt från att fylla kuvert till att vara med och planera föreningens strategi. Varje uppgift kommer med uppdragsbeskrivning och anvisningar. Uppdragen är mångsidiga par-, team-, eller individuella uppgifter. De gäller alltid för ett år åt gången. För slutfört arbete delar vi ut ett arbetsintyg. Kontoret koordinerar frivilligverksamheten och stöder de frivilliga i deras arbetet.. Välkommen med, du behövs!

Universitetets rektor Jukka Kola: Alumnernas frivilligarbete till förmån för studenterna är mycket värdefullt och ett effektivt sätt att bygga upp en framtid för ungdomen.

Föreningen ställer studenterna i fokus genom att främja deras sysselsättning och arbetslivsfärdigheter. Viktiga samarbetspartner är universitetets karriärservice, studentkåren och ämnesföreningarnas alumn- och arbetslivsansvariga. Vi ökar antalet mentorer, arrangerar specifika evenemang för detta syfte t.ex. alumnkontroll på gulnäbbsäventyret, en Karriärfestival och After Work. Vi deltar i Job Shadowing-program, praktikprogrammet KarriärSafari och arrangerar kursen På toppen och i samhället för doktorander. Vi förmedlar aktivt arbetsplatser i föreningens slutna LinkedIn-grupp. Har du tid att delta?

Alumnföreningen växer med runt trettio nya medlemmar varje vecka. En medlem av Alumnföreningen är den mest trovärdiga representanten för föreningens verksamhet och medlemsförmåner. Under mässor och evenemang rekryterar vi tillsammans nya medlemmar till föreningen genom att förena nytta med nöje och ha det roligt på plats.

Anmäl dig som volontär ifall du är intresserad av att förstärka dina nätverk med nya kontakter under våra evenemang och fungera som representant för Alumnföreningen. Vi går alltid igenom den aktuella kampanjen tillsammans och hjälper dig med formuleringar och dylikt.

Du minns väl att det går enkelt att rekrytera med en vän i föreningen genom att använda "Bjud med en vän"-funktionen i det elektroniska medlemskortet. Du behöver bara veta att din vän är intresserad av att gå med i föreningen, samt dennes telefonnummer. Enkelt och effektivt!

Lokala klubbar är ett effektivt sätt att bygga internationella nätverk och en mångsidig alumngemenskap. Alumnföreningen har som syfte att år 2018 upprätthålla fem lokala klubbar. Klubbarna grundas på orter där det finns aktiva frivilliga alumner och som är strategiskt nyttiga för Helsingfors universitet.

Vi söker aktiva frivilliga som vill delta i att planera och starta verksamheten och arrangera evenemang. Lokalklubbarna anordnar 2–3 evenemang per år. Universitet och föreningen stöder klubbarnas verksamhet.

Föreningen utvecklar kontinuerligt sin kommunikation, speciellt med hjälp av de medlemmar som arbetar eller har arbetat inom kommunikation. Vi söker speciellt dig som rör dig vant på sociala medier, LinkedIn-experter och videokommunikatörer. Vill du vara med och utveckla föreningens kommunikation?

Vi behöver bl.a. korrekturläsare av vårt medlemsbrev och vår medlemskommunikation, samt Facebook- och LinkedInaktiva. Kommunikationsarbetsgruppen inom alumnföreningens styrelse vill även gärna att du som är intresserad deltar i arbetsgruppen workshops.

Till våra evenemang behöver vi värdinnor och värdar, moderatorer, talare, arrangörer och sådana som kan registrera anmälda. Styrelsens evenemangsarbetsgrupp önskar även förstärkning till sitt planeringsarbete inom program och evenemang.

På kontoret finns ett flertal uppgifter inom frivilligarbete; uppdatering av kontaktuppgifter, postutskick, utdelning av produkter, korrekturläsning av tekster och utskrivning av olika intyg och dokument. Ifall du är en praktiskt lagt person eller om ni är en grupp som vill komma och göra frivilligarbete på torsdageftermiddagar eller fram emot kvällen är ni hjärtligt välkomna!

Viktiga samarbetspartner är universitetets karriärservice, studentkåren och ämnesföreningarnas alumn- och arbetslivsansvariga. Vi ökar antalet mentorer, arrangerar specifika evenemang för detta syfte t.ex. alumnkontroll på gulnäbbsäventyret, en Karriärfestival och After Work. Vi deltar i Job Shadowing-program, praktikprogrammet KarriärSafari och arrangerar kursen På toppen och i samhället för doktorander.