Sweden Alumni Club

Styrelsen 2020

Rasmus Firon (ordförande/puheenjohtaja)
Kate Sevon
Reija Andersson Tuomaala
Anne Appehl
Kirsi Lehtoviita
Nicola Nymalm
Ragna Rönnholm
Barbro Widing

Syftet med Sweden Alumni Clubs verksamhet är att upprätthålla kontakter mellan Helsingfors universitets alumner verksamma i Sverige och erbjuda ett tvärvetenskapligt nätverk för Helsingfors universitets alumni i Sverige. Klubben understödjer Helsingfors universitets strävanden genom att fungera som lokal ambassadör för HU i Sverige.

Sweden Alumni Club arrangerar möjligheter att träffa andra människor i olika yrkesroller, åldrar och bakgrunder i Sverige, fast med minst en gemensam nämnare, dvs. kopplingen till Helsingfors universitet.

Sverige och Finland har inte bara en gemensam historia utan de förenas också av Östersjön. Det verkar emellertid vara lättare att ta sig västerut än österut över Östersjön. Det gäller såväl mobilitet bland studerande som forskare. Det är fler finländare som söker sig till universitet i Sverige än vice versa. Sweden Alumni Club i Stockholm grundades 2017 för att jämna ut detta skeva förhållande.

- Snart trettio års erfarenhet i Sverige har påvisat behovet av ökad kännedom och kunskap om Finland på många områden. Jag tror att den nyinrättade lokalklubben kan göra mycket här, säger ordförande för styrelsen 2018-2019 Kate Sevón.

- Vårt mål är att fungera som lokala ambassadörer för Helsingfors universitet i Sverige och sprida kunskap om det akademiska Finland.