EU:s dataskyddsförordning (GDPR)  träder i kraft den 25.5.2018. Förordningen är en av de mest betydelsefulla internationella lagförändringar gällande dataskydd, som gjorts på årtionden. Det mest centrala i den allmänna dataskyddsförordningen är strävan att stärka rättigheterna för enskilda personer gällande kontroll och  hantering av personuppgifter och att likrikta  lagstiftningen inom EU. Därutöver är syftet  att uppdatera dataskyddsbestämmelserna så att man kan svara på de utmaningar som den  teknologiska utvecklingen och globaliseringen  innebär gällande skydd av personuppgifter. 

Alumnföreningen har utarbetat en ny dataskyddsbeskrivning för att  tillämpa den nya dataskyddsförordningen. I enlighet  med den nya förordningen skriver föreningen databehandlingsavtal med alla sina samarbetspartner som behandlar personuppgifter.

I  Alumnföreningens registerredogörelse samt dataskyddsbeskrivning beskrivs syftet för registret, vilken data som samlas in och hur länge informationen lagras.

Läs Alumnföreningens registerredogörelse samt dataskyddsbeskrivning här.

Det tryckta medlemsbrevet postas till alla medlemmar i Alumnföreningen i början på året samt till nya medlemmar under årets lopp. Medlemsbrevet ger dig en överblick av det kommande årets verksamhet. I samband med medlemsbrevet får du ett medlemskort i papper med vilket du kan bevisa ditt medlemskap för våra samarbetspartner.

Det tryckta medlemsbrevet postas till alla medlemmar i Alumnföreningen i början på året samt till nya medlemmar under årets lopp. Medlemsbrevet ger dig en överblick av det kommande årets verksamhet. I samband med medlemsbrevet får du ett medlemskort i papper med vilket du kan bevisa ditt medlemskap för våra samarbetspartner.