Lokalklubbar

Lokalklubbar är lokala grupper grundade av tidigare studerande vid Helsingfors universitet. Dessa klubbar fungerar som en del av Alumnföreningen vid Helsingfors universitet. Klubbarna gör det möjligt för alumner att mötas lokalt - var som helst i världen.