Litteraturcirkeln hösten 2019

Det nya programrådet för Litteraturcirkeln 2019 är förläggare Anna-Riikka Carlson och förlagschef Hannu Harju.

Anna-Riikka Carlson är ansvarig för WSOYs skönlitterära avdelning och fungerar som ett stöd för redaktörernas och författarnas arbete. Förutom böcker är hon intresserad av nationalparker, att skriva brev och diskussioner där motsatta synpunkter leder till konstruktiva resultat.

Hannu Harju är publiceringschef för inhemsk skönlitteraturen på förlaget Tammi. Han tycker att litteratur
inspirerar, stimulerar, utmanar – och kan hjälpa till att rädda världen.