Jourhavande alumner stöder studerande

Tillbaka till Alumnföreningens framsida =>

Studerande vid Helsingfors universitet vill ha information om arbetslivet, och behöver förebilder och råd om hur man söker jobb. Under hösten 2016 skred fem alumner till hjälp med evenemangsserien Kaffe och karriärtips i Tankehörnan. Idén var enkel: att erbjuda studerande möjlighet att över en kopp kaffe avslappnat diskutera med tidigare studerande om teman som gäller arbetslivet. Alumnerna hade tematiska jourer i Tankehörnans café under två timmar. Alumnernas tips för jobbsökning finns till påseende i Karriärservicens blogg: blogs.helsinki.fi/urapalvelut.

Gör en förteckning över intressanta arbetsgivare och lyft luren

Den första jourhavande alumnen var Henri Annila. Han arbetar som koordinator vid Miljöspecialisternas centralförbund MCF. Människor som söker en arbetsplats inom miljöområdet vänder sig till honom varje vecka.
– Långsiktighet och långsiktighetstänkandelönar sig när man söker jobb. Ett knep är att
skriva upp namnet på en intressant organisation eller ett intressant företag varje gång man stöter på en sådan. Enligt Annila är ett verktyg fortfarande vida överlägset andra: telefonen.
– Det lönar sig att ringa till intressanta arbetsgivare.

CV, hisstal, försäljningsjargong – ge ord åt ditt kunnande  

Vad ska man göra när en tydlig karriärväg saknas? Hur får man ordning på alla de tankar om anställningsmöjligheter som rör sig i huvudet? På vilket sätt borde man marknadsföra sitt eget kunnande? PD Petro Poutanen skriver en bok om kreativitet i arbetslivet. Han undervisar i expertoch vetenskapskommunikation vid Helsingfors universitet och arbetar som företagare inom kommunikationsbranschen.
– Tänk efter vilka arbetsgivare som intresserar dig, vilket kunnande de är ute efter och hur du skulle kunna hjälpa dem. Nästa steg är att fundera på hur du kan ta kontakt med varje potentiell arbetsgivare. Man måste kunna påvisa resultaten av sitt eget arbete på ett tydligt sätt. – Den ledande tanken är att man bör kunna berätta om sig själv på ett intressant sätt och logiskt kommunicera vad man kan göra och vad man skulle vela göra.

Skapa nätverk, ta reda på och följ sociala medier

Organisationssektorn är en växande arbetsgivare. Det råder hård konkurrens om dess arbetsplatser. Några studerande träffade FD Anna Moring som känner till organisationsfältet väl. Hon arbetar som projektchef för projektet Alla familjers Finland som koordineras av nätverket Mångformiga familjer. Moring sammanfattade sina jobbsökartips i tre punkter. Utöver att målmedvetet skapa nätverk borde man bekanta sig med den organisation där man vill arbeta. Det lönar sig att delta i organisationens verksamhet exempelvis via frivilligarbete. Det är även nyttigt att följa organisationernas kommunikation, särskilt i sociala medier.
– Genom att vara aktiv på sociala medier gör du dig känd för aktörerna i organisationen redan innan du söker jobb.

Läs, läs och läs – klassiker och nutidslitteratur

Förlagsbranschen fascinerar dem som är intresserade av språkbruk, böcker och författare. Förlaget är fortfarande en stor favorit bland humaniststuderande. Verkställande direktör för förlaget Schildts & Söderströms Mari Koli diskuterade temat med studerande.
– Om man inte kommer till ett förlag via exempelvis en praktikplats rekommenderar jag att producera såväl litteraturkritik som andra texter. Det lönar sig att offentligt visa att man känner till branschen, skriver bra texter och är motiverad. Ett krav står dock fortsatt över alla andra.
– Den som vill bli förlagsredaktör ska ha läst mycket, och framför allt nutidslitteratur. Kännedom om klassiker och litteraturhistoria är en viktig grund, men förlagsredaktören ska känna till nutidslitteraturen och känna på sig vem som är nästa Mika Waltari. lönar sig när man söker jobb. Ett knep är att skriva upp namnet på en intressant organisation eller ett intressant företag varje gång man stöter på en sådan.

Lär dig, specialisera dig och visa ditt kunnande – det finns behov för högklassig journalistik

Vad mer behöver en journalist förutom näsa för nyheter och en vass penna? Hur kan man lyfta fram sitt journalistiska kunnande? Janne Hopsu arbetar som utrikesredaktör för MTV:s nyheter, och var på plats för att svara på frågor av studerande med intresse för mediebranschen. Redaktören arbetar numera i flera kanaler.
- Lär dig hur print, TV, radio och webbnyheter fungerar. Följ aktivt sociala medier så att du även känner till deras logik. Det är bra om redaktörens utbildningsbakgrund innehåller studier i journalistik eller kommunikation. Det går att komma in på branschen även utan studierna, men då krävs det förutom utmärkt skriftlig framställningsförmåga i regel också specialkunnande inom något ämne eller språk.
- Tidsbundna anställningar och att sysselsätta sig själv som frilans är vardag för många journalister. Det lönar sig att förbereda sig för projektanställningar, modigt skapa nätverk och lära sig marknadsföra sitt eget kunnande.

Riitta-Ilona Hurmerinta
Karriärservicen vid HU

Responsen från de studerande som deltagit visar att det finns ett behov för en ledig diskussion ansikte mot ansikte med alumner. Alumnföreningen och Helsingfors universitets karriärservice arrangerar även år 2017 flera evenemang som stöder sysselsättningen av studerande. I Alumnföreningens LinkedIn-grupp hittar du intressanta samarbetspartner och får tips för att söka jobb. Du kan anmäla dig som jourhavande alumn och till andra frivilliguppgifter på adressen: https://www.helsinki.fi/fi/yhteistyo/vapaaehtoistyo

Ett varmt tack till de alumner som hjälpte studerande i programmet!