Historia 2019

4.–13.1.2019 Kryss­ning till Seychel­ler­nas pa­ra­di­sö­ar

Alumnföreningen arrangerar en kryssning till Seychellerna 4.-13.1.2019 på det högklassiga comfort fartyget M/S Pegasus med samtliga 44 platser bokade för alumner. På resan deltar en expert som under den soliga resans gång bekantar oss med den säregna miljön och lokala miljöfrågor.

Det bästa sättet att upptäcka Seychellerna är att besöka flera av de olika paradisöarna. Vi börjar resan på den livliga huvudön Mahe men tar oss genast ut i övärlden på besök till olika naturreservat, orörda stränder och små samhällen. Seyschellernas öar har en fantastisk flora och fauna som blir bekanta genom promenader i hundratalsår gamla regnskogar och nyanlagda naturreservat. Vi kommer att se de berömda Coco de Mer palmerna och gigantiska landsköldpaddor. Om vi har tur möter vi också på unika vildjur som den svarta papaegoijan och andra endemiska arter.

Bokningar och förfrågningar per e-post till resebyrån Axtours kontaktperson Liisa Suonsivu, alumni@axtours.fi. Ytterligare information per telefon 040 483 4950.

9.-13.1.2019 Ve­ten­skaps­da­gar­na

Finlands största vetenskaps evenemang Vetenskapsdagarna arrangeras i Helsingfors universitets huvudbyggnad 9-13.1.2019. Programmet är uppbyggt kring temat Rohkeus – Mod. Temat analyseras från flera olika perspektiv; den artificiella intelligensforskningens, naturvetenskapernas, historikernas och samhällsvetenskapernas perspektiv. Diskussionerna och föreläsningarna skiljer sig sinsemellan men den gemensamma nämnaren är: mod är ofta att överträda gränser.

Under vetenskaps dagarna har föreningen en egen träffpunkt i universitetets foajé. Där marknadsför vi föreningens verksamhet och rekryterar nya medlemmar. Vi vet av erfarenhet att den bäst lämpade personen att marknadsföra mervärdet av ett medlemskap i föreningen är en annan alumn. Vill du ställa upp som volontär? Volontärerna får ett presentkort som berättigar till 50% rabatt på utvalda böcker från SKS.

Alumnföreningen är en av Vetenskapsdagarnas huvudsamarbetspartners och därför finns det  reserverade platser för föreningens ständiga medlemmar på första raden till alla tillställningar som arrangeras i Lilla Festsalen och Sal 1.  Sammanlagt 20 platser/föreläsning. Läs mera om ständigt medlemskap här. Läs mera om ständigt medlemskap här.

Programmet för Vetenskapsdagarna hittar du på adressen www.tieteenpaivat.fi/fi/ohjelma-2019. Det tryckta programbladet distribueras på Alumnföreningens tillställningar, Alumnföreningens kontor i Porthania, Helsingfors universitets huvudbyggnad, Kaisa-husets Well-café, Vetenskapsbokhandeln samt vid Vetenskapens hus.  

Under de tvärvetenskapliga Vetenskapsdagarna talar olika forskare om vetenskap och om forskningens och vetenskapens möjligheter. Dagarna är riktade till en bred publik. Senast deltog nästan 15 000 människor. I samband med vetenskapsdagarna arrangeras evenemang på stan (Vetenskap i stan 9-10.1. och Vetenskapens natt 10.1) samt ungdomens dag 11.1.2019. Alla tillställningar under Vetenskapsdagarna är avgiftsfria.

Vetenskapsdagarna arrangeras av Vetenskapliga Samfundens delegation, Suomen Kulttuurirahasto, Finska Vetenskaps-Societeten, Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland. Vetenskapsdagarna stöds av Tieteen tiedotus ry, Koneen Säätiö och Helsingfors universitet.

Följ Vetenskapsdagarna på Facebook och Twitter.

9-13.1.2019, Helsingfors universitets huvudbyggnad

11.2 Lit­te­ra­tur­cir­kel I

Vinnaren av Finlandia-priset 2018 Olli Jalonen berättar om bakgrunden och skrivprocessen till sitt verk Taivaspallo. Diskussionen modereras av Hannu Harju. Anmäl dig på
Alumnföreningens webbplats eller till kontoret.

Obligatorisk anmälan.

Må 11.2.2019, kl 17-18, Porthania, sal P I, Universitetsgatan 3

11.3 Lit­te­ra­tur­cir­kel II

Litteraturens roll och litteratur som yrke. Debattörer är Antti Nylén och Riina Katajavuori. Diskussionen
modereras av Mikko Aarne. 

Obligatorisk anmälan.

Må 11.3.2019, kl 17-18, Porthania, sal P II, Universitetsgatan 3

14.3. Alumn­Fo­rum: He­ik­ki Ait­to­ko­ski

Alumn­Fo­rum: Årets Alumn fö­re­läs­ning 2019

Utrikeskorrespondenten Heikki Aittokoskis föreläsning: Den nya världsordningen och den liberala demokratins trångmål. Varför tog 90-talet slut? Vem kan stoppa envåldshärskarna och populisterna? Har Europa en framtid?

Kinas intressesfär expanderar. Donald Trump bråkar på Twitter. Vladimir Putins Ryssland har återvänt till maktpolitiken. I Europa erövrar populisterna politikens domäner.

Den liberala demokratin – hela vår invanda världsordning – står under hot både inifrån och utifrån. Hur har vi hamnat här och hur ska det gå för oss?

Utrikeskorrespondenten och fackboksförfattaren Heikki Aittokoski har följt världens tillstånd på heltid sedan 1990-talet. Under föreläsningen berättar han sin egen version av världens samtidshistoria och ger sin egna utvärdering om vart världen är på väg.

Torsdagen den 14.3.2019 kl 16.30, universitetets Solennitetssal, Alexandersgatan 5
Alexandersgatan 5

23.3 Kul­tur­träff: Helsing­fors Stads­or­kes­ter

Helsingfors Stadsorkester uppträder med kammarmusik i Solennitetssalen vid Helsingfors universitet under våren. Temat för konserterna är Sankt Petersburg–Paris, gränsöverskridande kompositörsvänskaper. Under konserten hör vi musik av bland annat Debussy, Stravinsky, Tchaikovsky och Saint-Saëns. Solennitetssalen var hemsal för HSO från 1882 till 1971.

Biljetter

Vi har reserverat 200 biljetter, platserna är onumrerade. Priset på alumnbiljetten är 12 € (norm 15 €). Biljetterna löser man ut på egen hand med koden ALUMNI från Ticketmasters försäljningsställen senast den 11.3.2019. Ticketmasters serviceavgift läggs till biljettpriset. Biljetter kan bokas på numret 0600 10 800 (1,98 €/min+lnk).

Förfrågningar: helsinki.philharmonic@hel.fi och 09 3102 2710.

Lö 23.3.2019 kl. 18, universitetets Solennitetssal, Alexandersgatan 5

24.3-2.4.2019 Ha­na­mi i Ja­pan

Alumnföreningen gör en resa till den uppgående solens rike 24.3-2.4.2019. Resan början i Kyoto, i tiden kejserlig huvudstad och idag en skattkista av sevärdheter. Detaljprogrammet är ännu under arbete men vi planerar att en dagstur till Hiroshima och en dag för de varma källorna i Hakone. Vi avslutar resan i den myllrande metropolen Tokyo; en välstädad, osannolik sammansättning av tradition, ultramodernt, hightech och kultur.

Resan infaller på våren lämpligt för hanami (övers. att betrakta blomning) då man i Japan går ut ur huset med kameran i hand och njuter av naturens uppvaknande tillsammans med familj och vänner. Glädjen över den ljusrosa färgprakten är något även vi alumner vill uppleva.

FULLBOKAD. Fråga efter möjliga lediga platser: alumni@axtours.fi / 040 483 4950.

27.3 Kult­u­rt­räff: Q-teat­ern

Medusan  Huone - en föreställning om makt

Medusan Huone är en fragmentarisk teaterföreställning inspirerad av Medusa-myten. I den grekiska mytologin var Medusa en vacker ung flicka som Poseidon förförde och våldtog. Som straff omvandlades hon till ett monster med ormhår. Föreställningen är en subtil och drömlik beskrivning av könsbunden makt och tigandets kultur. Verket behand­lar dessa teman genom audiovisuella berättandeformer.

Regissör och dramaturg Saara Turunen fortsätter i denna föreställning med det för henne kännspaka scenspråk och skådespeleri från sin tidigare pjäs Tavallisuuden aave.

I rollerna: Elina Knihtilä, Tommi Korpela, Katja Küttner, Aksinja Lommi och Ylermi Rajamaa.

Innan föreställningen berättar Saara Turunen åt oss om produktionen. Förhandsprogrammet börjar klockan 17.30.

Biljetter

Alumnföreningen har reserverat 120 biljetter. Biljettpriset är 35€ och inkluderar förhandsprogrammet. Biljetterna löser man ut på egen hand i Q-teatteris biljettförsäljning, Fjälldalsgatan 16 C, (ti–fre kl. 11–15), tel (09) 4545 1333, senast den 5.3.2019. Ange bokningsnumret 606892628.

Alternativt kan du beställa biljetterna per post med faktura, genom att ringa till Q-teatteri. Faktureringstillägg 5 € / beställning. Biljetterna kan också köpas i biljettförmedlingen Tiketti. Då kostar biljetten 37,50 € / styck, inklusive serviceavgift.

2.4 Kul­tur­träff: Ja­pans fil­har­mo­nis­ka or­kes­ter

 Japans filharmoniska orkester gör sitt första besök till Finland den 2.4.2019 för att uppmärksamma 100-årsdagen av de diplomatiska förbindelserna mellan Finland och Japan.

Konserten leds av chefsdirigent Pietari Inkinen. Solist är vinnaren av  BBCs unga solist 2016 och dubbel vinnare av  Classic BRIT Awards -priset  cellokonstnären Sheku Kanneh-Mason. Han spelade in sig i allmänhetens hjärtan då han uppträdde på det senaste kungliga bröllopet i Storbritannien.

Innan konserten anordnas ett förhandsprogram för alumner. Lasse Lehtonen, Filosofie doktor talar om - Takemitsun Requiem ja Suomen ja Japanin taidemusiikkisuhteet: Sibeliuksen asema sekä Japanin filharmonisen orkesterin perustajan Akeo Watanabenvaikutus. Tillställningen börjar klockan 18 i Musikhusets andra våning i övre foajén.  

Biljetter

Alumnföreningen har reserverat 100 biljetter. Priset på biljetten är 65 € då man köper den i Musikhusets biljettförsäljning. I andra Ticketmasters biljettförsäljningspunkter tillkommer en serviceavgift. Biljetterna löser man ut på egen hand senast 6.3.2019. Ange bokningsnumret 14377633. Biljetterna kan inte köpas på nätet. Deltagande förutsätter anmälan till Alumnföreningen.

Tisdag 2.4.2019 klo 19, Helsingfors Musikhus, konsertsalen, Mannerheimvägen 13 A

4.4. Kar­tor i en post­fak­tisk tid

Så länge människor har avbildat sin omvärld i kar­ tor har kartor också använts som ett redskap för informationspåverkan och maktutövning. Med hjälp av kartor har man konstruerat och stärkt nationella  identiteter, markerat intresseområden och demoniserat  fiender.

Etablerade medier och sociala medier är de stora  utnyttjarna av visuellt material. I dessa medier har  kommunikation via kartor åter lyfts fram som ett  centralt redskap för informationspåverkan framförallt då man vant sig vid att betrakta visuellt   högkvalitativa kartor som så gott som vetenskapliga   dokument – även om de i verkligheten oftast bara  beskriver kartskaparens syn. Förekomsten av globala,  lättanvända och avgiftsfria distributionskanaler har  dessutom oåterkalleligt förändrat maktutövningens  positioner. I en postfaktisk tid får förmågan att till­ verka kartor och särskilt förmågan att läsa dem ett  värde som vi för tio år sedan inte kunde ana.

Kring detta aktuella ämne diskuterar avdelningschef, professor Juha Oksanen och äldre forskare  Pyry Kettunen från Geoinformatikavdelningen vid  Geodatacentralen på Lantmäteriverket. Oksanen är  ordförande för Finlands Kartografiska Sällskap och  Kettunen är styrelsemedlem i sällskapet.

Torsdag 4.4.2019 KL. 17–19 Forsthuset, sal 1  Unionsgatan 40

8.4 Lit­te­ra­tur­cir­kel III

Kulturell appropriering inom skönlitteratur. Debattörer Elina Hirvonen, Max Malka och Jani Saxell.
Diskussionen modereras av Anna-Riikka Carlson och Hannu Harju. 

Obligatorisk anmälan.

Må 8.4.2019, kl 17-19, Porthania, sal P II, Universitetsgatan 3

14.4 Kul­tur­träff: Helsingin Bar­kok­kior­kes­te­ri

MATTEUSPASSIONEN uppförd av Helsingin Barokkiorkesteri är vårens stora händelse. Johann Sebastian Bachs passion har varit en del av påskfirandet i Helsingfors sedan 1921. Uppträdandena har nästan undantagslöst framförts i kyrkor – Bach själv uppförde den i Leipzigs kyrka. Matteuspassionen av Helsingin Barokkiorkesteri kommer att ljuda i konsertsalen i Helsingfors Musikhus. Då de kristna symbolerna försvinner öppnar sig nya möjligheter att reflektera över sitt förhållande till detta västerländska musikaliska mästerverk.

Innan konserten berättar Márta Schmidt om orkestern och efter henne berättar Aapo
Häkkinen om produktionen. Förhandsprogrammet anordnas i Terassfoajén i Musikhuset klockan 15.

Biljetter

Alumnföreningen har reserverat 80 biljetter. Priset på biljetten inklusive förhandsprogrammet är 37 €. Biljetterna löser man ut på egen hand senast 8.3.2019 i Ticketmasters webbutik.

https://www.ticketmaster.fi/event/236975?CL_ORIGIN=ORIGIN5

Anmälan till alumnföreningen är obligatorisk.

Söndagen 14.4.2019 kl. 16, Helsingfors Musikhus, konsertsalen, Mannerheimvägen 13 A

2-5.5.2019 Cham­pagne­re­sa Reims och Éper­nay

En grupp av Helsingfors universitets Alumner på maximalt 20 personer har möjlighet att delta på en resa till Champagne 2-5.5.2109. Under resan har du möjlighet att njuta av vårdagar i gott sällskap och härliga drycker. En lokal vinspecialist deltar under två dagar då gruppen besöker små vingårdar. 

 I drink it when I’m happy and when I’m sad. Sometimes I drink it when I’m alone. When I have company I consider it obligatory. I trifle with it if I’m not hungry and drink it when I am. Otherwise, I never touch it – unless I’m thirsty. 
 
Lily Bolinger

Fullbokad. Fråga efter möjliga lediga platser: alumni@axtours.fi / 040 483 4950.

12-19.5.2019 Mare In­ter­num kryss­ning Nice-Ma­la­ga

SPE­CI­A­LER­BJU­DAN­DE !

Sea Cloud Cruises har förlängt "early bird" bokningstiden. Dessa priser gäller för alla som bokat denna resa. Inkluderat i resans pris är "open bar", vilket innebär att även drycker njutna i baren är inkluderade i resans pris på denna resa. Upplev ett unikt segelfartyg på alumnkryssningen på Medelhavet! 

Alumnföreningen arrangerar en kryssning längs med Iberiska halvöns östkust med det för alumner redan bekanta skeppet Sea Cloud II.

Resan börjar från Nice på Franska rivieran och fortsätter längs med kusten till Malaga i Spanien. Rutten utgörs av hamnar där stora kryssningsskepp sällan lägger till som exempel kan nämnas Sanary-sur-Mer, Tarragona och Alicante.

Under årtusenden har Medelhavet fungerat som transportrutt för vin, olivolja, trupper och passagerare. Romarnas påverkan syns ännu i stadsmurar, citadell och arenor.

I resans början och slut bekantar vi oss med konst . I Nice besöker vi Fondation Maeght-museét och dess breda samling av modern konst. I Malaga besöker vi en utställning som belyser den spansk-franska konstnären Pablo Picassos liv.   

Bokningar och förfrågningar per e-post till resebyrån Axtours kontaktperson Liisa Suonsivu, alumni@axtours.fi. Ytterligare information per telefon 040 483 4950.  

13.5 Lit­te­ra­tur­cir­kel IV

Klimatförändringen inom skönlitteratur. Debattörer Emma Puikkonen, Leo Stranius och Ina Westman. Diskussionen modereras av Anna-Riikka Carlson.

Obligatorisk anmälan.

Må 13.5.2019, kl 17-19, Porthania, sal P II, Universitetsgatan 3

14.5. Swe­den Alumni Club års­mö­te

Årsmötet för Sweden Alumni Club ordnas i Stockholm på Nationalmuseets Glasbar och cafe tisdagen den 14.5.2019 klockan 14.15-15.15. På mötet väljs en ny styrelse. Meddela om möjligt intresse för en styrelsepost då du anmäler dig.

Innan årsmötet bjuder Finsk-svenska handelskammaren Sweden Alumni Club medlemmar på föredrag med lunch i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm. Det finns begränsat antal platser på lunchen. Platserna till lunchen fylls upp i anmälningsordning.

Program

kl 12:00 öppnas dörrarna för alla inbjudna som anmält sig
kl 12:15 Telias styrelseordförande Marie Ehrling ger sin syn på en telekombransch i förändring. Digitaliseringen och övergången till nästa generations mobilteknologi ställer nya krav och skapar nya möjligheter. Hur viktig är tekniken för att Europa och Norden inte ska bli omkörda när Asien och USA investerar stort i 5G-teknologi?
Finsk-svenska handelskammaren bjuder på lunch

Obs! Årsmötet kl 11 på Finsk-svenska handelskammarens programsida är inte till för Sweden Alumni Clubbens medlemmar

Föredrag med lunch ti 14.5.2019 kl 12-14, Spegelsalen på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8

Sweden Alumni Club årsmöte ti 14.5.2019 kl 14.15-15.15, Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen

28.5 Alumn­Golf VI

Den traditionella AlumnGolfen spelas i maj och både alumner och universitetets personal deltar.  Vi äter en gemensam lunch efter spelet. 

Spelplatsen väljes under våren, vi informerar om den på webbsidan och till de anmälda per e-post. 

Anmäl dig och köp en spelplats i alumnbutiken till priset 80 euro ( biljetten kan inte returneras, men du kan ge den vidare till en annan alumn eller vän)

Ti 28.5.2019 kl 8-15, platsen meddelas senare under våren.  

16.5 Finsk-ja­pansk kon­sert

I maj 2019 firas 100-år av diplomatiska förbindelser mellan Japan och Finland. Alumnföreningen och Helsingfors universitet bidrar till firandet genom att arrangera en finsk-japansk konsert i Helsingfors universitets Solennitetssal torsdagen den 16.5.2019. Konserten samlar ihop finska och japanska musiker för att framföra bägge länders allmänt omtyckta musikverk, allt från Sibelius till Studio Ghiblis filmmusik. På konserten uppträder Eva Alkula, Lasse Lehtonen, Laura Leisma, Lauri Rantamoijanen, Naoko Ichihashi och Kumi Shimozaki. Denna unika konsert är gratis. Varmt välkommen!

Programblad kan köpas kontant vid dörren till priset 15 euro.

Konserten börjar klockan 18.30.

To 16.5.2019 kl. 18.30-20.30, Solennitetssalen, Alexandersgatan 5. 

1.9. Kul­tur­träff: Helsin­ki Fes­ti­val

Rytmkollektivet Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana, som inte bryr sig om några genregränser, har under de senaste sju åren berikat den inhemska musiken med sina extatiska uppträdanden och mycket omtyckta skivor. Gruppen har fans i alla åldrar och ett oemotståndligt groove, som erövrar publiken oberoende av musiksmak. Bandet, som i år gör sina sista framträdanden, intar Huvilascenen i toppform. I Helsinki Festival får publiken alltså uppleva det sista festivaluppträdandet i bandets historia.

Kapellmästaren-tonsättaren Valtteri Laurell Pöyhönen dirigerar storbandet som tillsammans med rapparna Paleface, Tommy Lindgren och Redrama, som alla har sitt eget uttryck och som tänjer på gränserna mellan jazz och hiphop med sin oslagbara positiva energi, sina medryckande låtar och sina djuplodande, ibland också samhällsengagerade teman. Ricky-Ticks storband har 17 musiker, bland dem flera toppnamn inom den finländska jazzen (bl.a. trumpetisten Jukka Eskola, saxofonisten Linda Fredriksson och basisten Antti Lötjönen), och de har under åren sammansvetsats till ett väloljat swingmaskineri.

Förhandsprogram

Innan föreställningen erbjuds medlemmarna i Alumföreningen en möjlighet att delta i ett förhandsprogram. Vi informerar mera om förhandsprogrammet till de som anmält sig.

Biljetter

Priset för Alumnbiljetten gäller biljettklasserna A-C. Biljettklass A 59 € (norm. 65 €), biljettklass B 43 € (norm. 48 €) eller biljettklass C 30 € (normalt 34 €). Biljetter kan köpas från Ticketmasters webb-butik.

Deltagande förutsätter anmälning till Alumnföreningen.

Sö 1.9.2019 kl. 15, Huvilascenen, Djurgårdsvägen 8, Helsingfors

2.9. Helsing­fors uni­ver­si­tets in­skrip­tion

Inskriptionen för läsåret 2019–2020 är måndagen den 2 september kl. 12.15 i Gamla studenthuset. Det finns 150 reserverade platser för alumnerna i salens vänstra sektion.

Festprogrammet omfattar rektor Jari Niemeläs inskriptionstal samt personalens och studentkårens hälsningar, som framförs av styrelseordförande för Forskarföreningen vid Helsingfors universitet Tommi Kokkonen och styrelseordförande för Studentkåren vid Helsingfors universitet Laura Wathén.

Efter inskriptionen ordnas en ekumenisk gudstjänst i Gamla kyrkan (Lönnrotsgatan 6) och en konfessionslös ceremoni i Rakesalen (Bulevarden 2). Efter gudstjänsten och den konfessionslösa ceremonin bjuds det på kaffe i Gamla studenthuset.

Inskriptionen kan följas i direktsändning: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/21184

Må 2.9.2019, kl. 12.15, Gamla studenthuset, Mannerheimvägen 3

9.9. Lit­te­ra­tur­cir­kel V

Fokus på historiska personer inom skönlitteratur. Diskussion mellan författarna Minna Rytisalo och Johanna Venho. Diskussionen modereras av förläggare Anna-Riikka Carlson. Obligatorisk anmälan.

Må 9.9.2019, kl 18, Porthania, sal P II, Universitetsgatan 3

9.9. Sa­pi­ens

Det var en gång Homo sapiens som på grund av en slumpmässig genmutation fick förmågan att berätta fiktiva historier och gjorde sig själv till härskare över planeten. Finns det månne något farligare än missnöjda  och oansvariga gudar som inte vet vad de vill?

Sapiens baserar sig på Yuval Noah Hararis succébok och uppförs på Nationalteatern hösten 2019. Var en av de första att se pjäsen måndagen den 9.9.2019 kl. 19.

Köp biljetter till uppvisningen till alumnpriset 19 € ( normalpris 37-47€). Alumnpriset är i kraft så länge det finns biljetter.

Måndagen den 9.9.2019 kl. 19, Finlands Nationalteaters stora scen, Västra Teatergränden 1

20.9. Kul­tur­träff: Te­a­ter Vi­i­rus

Roulettenburg är Viirus huvudproduktion hösten 2019. Det är en fartfylld pjäs om pengar, eskapism, hasardspel, artificiella verkligheter och beroende. Föreställningen är en underhållande mardröm baserad på Fjodor Dostojevskijs verk Spelaren (1866). I rollerna Sue Lemström, Oskar Pöysti, Jessica Raita, Petra Heinänen och Martin Bahne. Föreställningen är på svenska.

Förhandsprogram

Innan föreställningen berättar regissören Jussi Sorjanen om produktionen till Alumnföreningens medlemmar. Förhandsprogrammet börjar klockan 17.30.

Biljetter

Priset på alumnbiljetten är 25€ (norm 30€). Bokningar på epost viirus@viirus.fi eller på telefon 09 440 224. Uppge i samband med bokningen att du tillhör Alumnföreningen vid Helsingfors universitet. Alumnpriset gäller t.o.m. 15.9.2019.

Deltagande förutsätter anmälning till Alumnföreningen. 

Fre 20.9.2019 kl 17.30, Teater Viirus, Medelhavsgatan 14, Helsinki

12.-25.9. Crazy World

Den internationella situationen förändras med hisnande fart och samarbete mellan olika stater försvåras. Har spelreglerna för världspolitik och ekonomi förändrats? Finns det ännu förtroende på den internationella arenan? Längtar vi efter starka ledare?

Kom till Tankehörnan och uppdatera din kunskap om världen. Crazy World -programhelheten inspekterar världens andliga situation och hittar bland motsättningar och en allt spändare internationell stämning också ljusglimtar och lösningar. Delta i evenemangen på plats, följ livestream eller titta på inspelningarna i efterhand!

To-ons 12.-25.9.2019, Tankehörnan, Universitetsgatan 4

26.9 Kul­tur­träff: Tero Saa­ri­nen Com­pa­ny - Bre­ath

Breath är ett verk där levande musik, dans och visuella element blandas vilket skapar vilda former och mytiska associationer. I föreställningen finns det element av Becketlika tankar kring livet och absurd humor. Dansare, koreograf Tero Saarinen och musiker-dragspelsartisten Kimmo Pohjonen möts i ett kraftfält av ljud och rörelse. Se trailern för verket här.

Verkets ljus och scendekor är planerad av Saarinens långvariga samarbetspartner Mikki Kunttu och ansvarig för scenkläderna är Teemu Muurimäki. Ljudet i pjäsen är planerad av Tuomas Norvio också är känd som kompositör av elektronisk musik. Till den konstnärliga kärntruppen hör också koreografens assistent Henrikki Heikkilä.

Verket uppförs endast fyra gånger i Finland. Obs, föreställningen innehåller starka ljus och har ingen paus.

Tero Saarinen har gjort en betydlig internationell karriär som dansare och koreograf. Han har skapat över 40 uruppföranden för Tero Saarinen Company och beställningsverk åt andra grupper.

Förhandsprogram

Medlemmar i Alumföreningen erbjuds möjlighet att delta i ett förhandsprogram kl 18. Vi informerar mera om förhandsprogrammet till de som anmält sig.

Biljetter

Alumnföreningen har reserverat 100 biljetter till föreställningen. Priset för Alumnbiljetten gäller biljettklasserna A-C. Biljettklass A 59 € (normalt 65 €), biljettklass B 43 € (normalt 48 €) eller biljettklass C 30 € (normalt 34 €). Biljetter kan köpas från Ticketmasters webb-butik. De som behöver rullstolsplats eller personlig service kan boka biljetter via Alexandersteaterns biljettförsäljning (Bulevarden 23-27) eller per telefon (09) 676 980. Ange kodordet ALUMNI då du bokar din biljett via teatern. Lös ut biljetterna före den 1.9.2019.

Deltagande förutsätter anmälning till Alumnföreningen. 

To 26.9.2019 kl 19 Alexandersteatern, Bulevarden 23-27, Helsingfors.

27.9. Gu­li­sä­ven­ty­ret

Gulisäventyret som ordnas av Helsingfors universitets studentkår är Finlands största evenemang för nya studerande där kring 4000 studerande deltar.

Fukserna tar sig runt Helsingfors och utför uppgifter vid HYYs, studentföreningarnas, universitetet samt dess samarbetspartners kontroller. Lagen inleder äventyret på Glaspalatsskvären och sprider sedan ut sig till kontrollerna runtom i stan. Även Alumnföreningen deltar i Gulisäventyret med en egen kontroll.

”Ett otroligt kul evenemang där man träffar studerande från många olika branscher”

Uppgiften vid Alumnföreningens kontroll: LinkedIn Superheroes

Varje LinkedIn persona skiljer sig från verkligheten. Hur borde den studerande framställa sig själv på LinkedIn? Var går gränsen för trovärdighet?

Varje lag skapar en så lockande drömprofil som möjligt åt en av medlemmarna i gruppen. Gruppen fyller i LinkedIn-superhjältens profil på papper och tar sedan en gruppbild. Gulisarna förvandlar kassapersonal till försäljningsproffs, vikarier till pedagogiska stjärnor och säkerhetsvakter till internationella gurun inom försvaret.  Allt är möjligt när du skapar din drömprofil!

Alumnföreningens kontroll leds av frivilliga alumner som hjälper och sporrar fuxlagen att skapa sina LinkedIn superhjälte-profiler. Trots att kontrollen är humoristisk finns det ändå ett allvarligt budskap: alumnerna hjälper gärna studerande att utveckla sin kompetens så att de har möjlighet att hitta sitt drömjobb.

Fukserna leds i grupper på 2-3 personer. Studerandena har möjlighet att utföra uppgiften på finska eller engelska. Föreningens kontroll är öppen i fyra timmar kl 16-20. Du kan anmäla dig som frivillig vid kontrollen för antingen två eller fyra timmar.

Fre 27.9.2019 kl 16-20, Centrumcampus

11-15.9.2019 Pa­ris - uni­ver­si­tets­sta­den

Paris är en mycket fransk huvudstad, men samtidigt även en mötesplats för studerande och lärare från hela världen. I Paris är historia, konst, litteratur, mode och gastronomi synligt i vardagen och det är lätt att frånse vilken viktig roll högskolor och universitet har i staden. Paris har även varit ett viktigt lärosäte för finländare genom historien. Alumnföreningen vid Helsingfors universitet arrangerar en unik resa till Paris 11.9-15.9.2019 (Full satt). Resan är planerad i samarbete med filosofie doktor Kristina Ranki.

Under denna resa kommer vi framförallt att uppleva den vänstra bankens intellektuella atmosfär. Vi kommer att bekanta oss med olika högskolor (Sorbonne, Collège de France, École Normale Supérieure, École Nationale d'Administration, École de Guerre). Vi besöker bland annat det anrika universitetet Sorbonne och gör utförliga stadsvandringar. Vi kommer att möta intressanta franska och finska studerande, professorer och andra aktörer. Resan inkluderar gemensamma middagar i klassiska restauranger och en möjlighet att njuta av stadens breda kulturutbud.   

FULLBOKAD. Fråga efter möjliga lediga platser: alumni@axtours.fi / 040 483 4950.

2.10 Fö­re­läs­nings­se­ri­en: Mo­bi­li­tet på Me­del­ha­vet un­der An­ti­ken  

Professor emeritus Paavo Castrén: Den grekiska och feniciska koloniseringen av Medelhavsområdet.

Medelhavsområdet har genom historien varit en viktig länk mellan människor, idéer och
varor, samma fenomen, tankar och former upp­ repar sig inom områdets olika kulturer, de lånas vidare och återföds.

Denna föreläsningsserie är ett samarbete mellan Christine och Göran Schildts stiftelse och Helsingfors universitets alumnförening. Den sträcker sig över två terminer, hösten 2019 och våren 2020. Med temat Mobilitet på Medelhavet under antiken vill vi se på hur idéer och folk rörde sig längs med kusterna och på havet. Genom att studera det­ta vill vi öka förståelsen för hur, det vi idag kallar för, den europeiska kulturtraditionen uppstod tack vare det gemensamma och sammanbindande havet.

Onsdag 2.10.2019 kl. 17, Porthania II, Universitetagatan 3

9.-10.10. Nor­dic Busi­ness Fo­rum 2019

I år är temat för business och ledarskapsseminariet Tillväxt (Growth). På Alumnföreningens Nordic Business Forum Independently Organized Live Stream -tillställning i Tankehörnan kan du, tillsammans med andra alumner och studerande, följa med världens mest uppskattade direktörer och framgångsrika påverkares uppträdanden.

Huvudtalare i år är bland annat Apples grundare Steve Wozniak och den Oscarvinnande skådespelaren, regissör-producenten, företagaren och FN:s fredsambassadör George Clooney.

Kom och träffa Tvex-projektgrupp på torsdag 10.10. under lunchtid.

Begränsat platsantal. Deltagande förutsätter anmälning till Alumnföreningen.

Alumni Ambassador lunch

Mellan sändningarna på torsdag arrangerar föreningen en valfri avgiftsbelagd lunch. Av lunchens pris på 40 euro används hälften oavkortat till att stöda föreningens Alumni Ambassador -program som stöder sysselsättningen av studenter vid Helsingfors universitet. Lunchbiljetter köper du i Alumnbutiken.

Ons–to 9–10.10.2019 Tankehörnan,  Universitetsgatan 4

14.10. Lit­te­ra­tur­cir­kel

Samhällelig gemenskap i skönlitteratur diskuteras av författare Suvi Vaarla och författare-journalist Suvi Vasantola. Diskussionen modereras av förläggare Anna-Riikka Carlson och förlagschef Hannu Harju. Obligatorisk anmälan.

Må 14.10.2019, kl 18, Porthania, sal P II, Universitetsgatan 3

16.10 Fö­re­läs­nings­se­ri­en: Mo­bi­li­tet på Me­del­ha­vet un­der An­ti­ken II

Professor Mika Kajava: Antiikin olympialaiset liikkuvuuden moottorina.

Medelhavsområdet har genom historien varit en viktig länk mellan människor, idéer och
varor, samma fenomen, tankar och former upp­ repar sig inom områdets olika kulturer, de lånas vidare och återföds.

Denna föreläsningsserie är ett samarbete mellan Christine och Göran Schildts stiftelse och Helsingfors universitets alumnförening. Den sträcker sig över två terminer, hösten 2019 och våren 2020. Med temat Mobilitet på Medelhavet under antiken vill vi se på hur idéer och folk rörde sig längs med kusterna och på havet. Genom att studera det­ta vill vi öka förståelsen för hur, det vi idag kallar för, den europeiska kulturtraditionen uppstod tack vare det gemensamma och sammanbindande havet.

Onsdag 16.10 kl. 17, Porthania II, Universitetagatan 3

24.10. Kul­tur­träff: Na­tio­nal­mu­se­et

Under perioden ca 2 500 f.v.t.–1 500 e.v.t. utvecklades och blomstrade sådana folk och kulturer i Centralamerika som man visste inget om på den europeiska kontinenten. När de upptäcktsresande anlände till en främmande kontinent möttes de av aldrig förut skådade färdigheter, seder, naturens gåvor och konst – en hel värld som inte ens hade funnits för dem tidigare.

Bland de 200 föremålen på den unika utställningen Världen som inte fanns finns zapotekers askurnor, aztekers skulpturer, mayaindianers keramik, vaser och textilier från Nazcaområdet i Peru samt gyllene föremål som hör hemma i Mochekulturen i Anderna. De sällsynta förcolumbianska föremålen har lånats från Giancarlo och Inti Ligabues privata samling.

Alumnföreningen har bokat två guidade turer till utställningen. Guidningar börjar kl. 16 och 16.30. Betala deltagravgiften 7 euro till guidningen i Alumnbutiken. Platserna till guidningarna delas ut på basen av betalde deltagaraavgifter. Inträdesavgiften till museet betalar du skilt på plats. Inträdesavgiften varierar enligt olika rabattgrupper.

Evenemanget är fullbokat.

To 24.10.2019 kl. 16 och 16.30, Nationalmuseet, Mannerheimvägen 34, Helsingfors

29.10-6.11.2019 Iran - Hög­kul­tur och pil­gri­mer

Följ pilgrimernas fotspår och utforska det forntida Persiska rikets historia och upplev atmosfären
i det nya Iran 29.10–6.11.2019. Under resan ser vi magnifika moskéer, små bergsbyar ochfärgglada trädgårdar. Vi besöker Esfahan de forna Sasavidernas stad, Shiraz som kallas för poesins,rosornas och näktergalarnas hemstad och universitetet i Teheran. Universitetets historia är över två tusen år gammal. Utöver religion studeras där
matematik, astronomi, medicin, litteratur, biologi, fysik och kemi.

Sakkunnig på resan är filosofie doktor Inka Nokso-Koivisto. Hon har verkat som forskare och lärare vid Helsingfors universitet inom arabiska språk och Islam-forskning. Hon har bland annat forskat i vetenskapshistoria inom den islamska världen och fördjupat sig i Shiaislamska filosofins historia. 

FULLBOKAD.  Fråga efter möjliga lediga platser: alumni@axtours.fi / 040 483 4950.  

31.10 Fö­re­läs­nings­se­ri­en: Mo­bi­li­tet på Me­del­ha­vet un­der An­ti­ken III

FD Kristian Göransson, Direktör för Svenska institutet i Rom: Sicilien som grekisk koloni.

Medelhavsområdet har genom historien varit en viktig länk mellan människor, idéer och
varor, samma fenomen, tankar och former upp­ repar sig inom områdets olika kulturer, de lånas vidare och återföds.

Denna föreläsningsserie är ett samarbete mellan Christine och Göran Schildts stiftelse och Helsingfors universitets alumnförening. Den sträcker sig över två terminer, hösten 2019 och våren 2020. Med temat Mobilitet på Medelhavet under antiken vill vi se på hur idéer och folk rörde sig längs med kusterna och på havet. Genom att studera det­ta vill vi öka förståelsen för hur, det vi idag kallar för, den europeiska kulturtraditionen uppstod tack vare det gemensamma och sammanbindande havet.

Torsdag 31.10 kl. 17, Porthania III, Universitetagatan 3

Meren lumo - en dialog om världens åttonde underverk

Expert i havsekologi, professor i i Östersjöforskning vid Helsingfors universitet samt vetenskaplig chef vid Tvärminnes zoologiska station Alf Norkko och Juha Nurminen, styrelseordförande för John Nurminens Stiftelse och Östersjöns beskyddare möts i en dialog i Tankehörnan. Diskussionen leds av Annamari Arrakoski-Engardt, ombudsman vid John Nurminens Stiftelse.  

På programmet står forskares och informatörers och dykares synpunkter på havet och vad det kan berätta åt oss. Havets förtrollande storhet synliggörs av den rikedom av arter som lever under ytan. Haven och deras invånare är ett aldrig sinande objekt för forskare, och oceanerna är ännu också de minst utforskade områdena på vår jord. Korallreven som trivs vid havsytan är havens regnskogar som erbjuder en livsmiljö för ett fantastiskt stort antal arter.

Under tillställningen får vi se bilder på korallträdgårdar som inhyser ett otroligt mångsidigt antal arter i våra varma hav. Hajarna berättar sin egen historia om evolutionen, men även de osynliga bottendjuren har en hel del att säga. Under kvällen beger vi oss även ut på kyligare vatten. Vad berättar Östersjöns undervattensskogar och –ängar oss? Även undervattenslivet på Antarktis sjuder av liv. Men vad händer då havstempertaurerna stiger i takt med klimatförändringen?

Alumnföreningen anordnar tillställningen i samarbete med John Nurminens Stiftelse. Deltagande förutsätter anmälan till Alumnföreningen.

Torsdag 7.11.2019 kl 17-19, Tankehörnan, Universitetsgatan 4, Helsingfors

7.11. Sweden Alumni Club årsmöte

Välkommen till Sweden Alumni Clubs årsmöte. Vid årsmötet väljs en ny styrelse för lokalklubben. Vi ber alla som är intresserade av styrelsearbete att anlända kl. 17:00. Själva årsmötet börjar kl 18:00.

Efter mötet har vi vinprovning som dras av Reija Tuomaala. Evenemanget arrangeras i samarbete med Pernod Ricard Sweden. Anmäl dig senast måndag 4.11.

To 7.11.2019 kl 18.00, Pernod Ricard, Marieviksgatan 19 C, Stockholm (närmaste tunnelbanestation: Liljeholmen)

11.11 Litteraturcirkel

Autofiktio. Diskussion med skådespelare-regissör Jussi Nikkilä och Taija Tuominen. Diskussionen modereras förlagschef Hannu Harju. Obligatorisk anmälan.

Må 11.11.2019, kl 18, Porthania, sal P II, Universitetsgatan 3

14.11. Barn & Alumn: Helsing­fors Stads­tea­ter

På Barn & Alumn evenemanget du kan ta din familj och se musikalen Lilla Sjöjungfrun i Helsingfors Stadsteater. Regissör Samuel Harjanne. Föreställningen passar för alla som är i skolåldern eller äldre.

Förhandsprogram

Medlemmar i Alumföreningen erbjuds möjlighet att delta i ett förhandsprogram kl 17.30 i Stora Scenens loge.

Biljetter

Alumnföreningen har reserverat 80 biljetter till föreställningen. Priset på biljetter gäller 88 € (normalt), 85 € (pensionär), 44 € (student och barn). Biljetter kan köpas från Helsingfors Stadsteaters biljettkontor (Första Linjen 2, må-fre kl. 9-17.30, biljettkontoret är stängt 30.5.-28.7.) Använd bokningsnumret 528-59813278. Lös ut biljetterna före den 24.10.2019.

Deltagande förutsätter anmälning till Alumnföreningen.

To 14.11.2019 kl. 19, Stora Scenen, Djurgårdsvägen 5, Helsingfors

19.11 Alumn­fest

Kom och ha roligt med andra alumner – vi offentliggör Årets Alumn 2020  i Nationalbibliotekets imponerande Kupolsal. På programmet står sång, lämpligt med tal och hälsningar, god stämning och musik. I år anordnas Alumnfesten som en cocktailtillställning. I samband med cocktailtillställningen väljer vi tillsammans Årets Alumn och njuter av musik med havstema.

Anmäl dig och se vilka andra som är på väg. Deltagaravgiften 37 euro betalas i Alumnbutiken. Festen har fri placering. Mörk kostym.

Ytterplaggen kan lämnas i Nationalbibliotekets nedervåning. Nämn i anmälningsblanketten ifall du anländer i rullstol eller vill använda hissen. Hiss till Nationalbibliotekets Kupolsal nås via innergården, Universitetsgatan 1.

Ti 19.11-2019, kl 17.00-18.45, Kupolsalen, Nationalbiblioteket, Unionsgatan 36

21.11 Fö­re­läs­nings­se­ri­en: Mo­bi­li­tet på Me­del­ha­vet un­der An­ti­ken IV

Professor Arja Karivieri, Direktör för Finlands Rom-institut: Mobiliteten i hamnstäderna Ostia och Portus.

Medelhavsområdet har genom historien varit en viktig länk mellan människor, idéer och
varor, samma fenomen, tankar och former upp­ repar sig inom områdets olika kulturer, de lånas vidare och återföds.

Denna föreläsningsserie är ett samarbete mellan Christine och Göran Schildts stiftelse och Helsingfors universitets alumnförening. Den sträcker sig över två terminer, hösten 2019 och våren 2020. Med temat Mobilitet på Medelhavet under antiken vill vi se på hur idéer och folk rörde sig längs med kusterna och på havet. Genom att studera det­ta vill vi öka förståelsen för hur, det vi idag kallar för, den europeiska kulturtraditionen uppstod tack vare det gemensamma och sammanbindande havet.

Torsdag 21.11 kl. 17, Porthania III, Universitetagatan 3

28.11. Årsmö­te

Helsing­fors uni­ver­si­tets alum­ner rf:s års­mö­te

Föredragningslistan och bilagorna finns till påseende på föreningens hemsida och på kontoret vardagar klockan 10-15.30.

FÖRE­DRAG­NINGS­LIS­TA

Helsingfors universitets alumner rf:s ordinarie årsmöte

Mötets öppnande

Årsmötets konstituering
– val av mötessekreterare, protokolljusterare samt rösträknare

Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet

Fastställande av föredragningslistan för mötet

Anmälningsärenden

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018

Bokslut för år 2018 samt revisionsberättelse

Fastställande av bokslut för år 2018

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Verksamhetsplan för år 2020

Ordförandes, styrelsens ordförandes och övriga förtroendevaldas arvoden för år 2020

Revisorns arvode för år 2020

Fastställande av medlemsavgiften för år 2020

Förslag till budget för år 2020

Val av föreningens ordförande samt 1:a och 2:a vice ordförande

Komplettering av delegationen 2020-2022

Komplettering av styrelsen 2020-2021

Val av revisor samt revisorssuppleanter

Nytt samarbetsavtal mellan Helsingfors universitet och Helsingfors universitets alumner rf

Eventuella övriga ärenden

Mötets avslutande

To 28.11.2019, kl 17-19, Språkcentrums festsal, Fabiansgatan 26