Historia 2017

Suomi sata vai tuhat vuotta?

Professor emeritus Matti Klinge granskar Finlands historia ur ett längre tidsperspektiv. Kvällens moderator: Professor Pirjo Hiidenmaa. Föreläsningsserien öppnas av universitetets rektor Jukka Kola. Fritt inträde.

Föreläsningarna kan även ses på nätet direkt eller i efterhand här.

To 9.2.2017 kl 17-19 Porthania, Yliopistonkatu 3

Litteraturcirkel: Riikka Pulkkinen

En vacker och stark roman om en mor som gjort ett oåterkalleligt misstag. En far som inte hittar ut ur sin sorg och en dotter vars minnen gör för ont att minnas.

Må 13.2.2017 klo 17-18:30, Runebergssalen, Fabiansgatan 33

Kulturträff: Tom of Finland förhandsvisning

Förhandsvisning för alumnerna av filmen Tom of Finland över en vecka innan premiären (24.2.). Filmen handlar om Touko Laaksonens liv, drömmar och kärlek samt om tolerans. Touko blev känd för sina ritningar av fria och ohämmade muskulösa män. Hans verk, som han undertecknade med artistnamnet Tom of Finland, är tidlösa symboler för en hel generation och en del av revolutionen för sexuella minoriteters rättigheter.

Regi: Dome Karukoski. I rollerna: Pekka Strang, Lauri Tilkanen, Jessica Grabowski och Werner Daehn. Längd 2 timmar. Alumnerna har en sal på 182 platser reserverad i Kinopalatsi. Filmen presenteras kl 17. Show-Time klockan 17.20. Förhandsvisningens alumnbiljettpris är 15,50€. Biljetten kan köpas i alumnbutiken: alumnikauppa.fi. Köp dina biljetter senast 6.2.2017.

Ons 15.2.2017 Kl 17, Kinopalatsi, Kajsaniemigatan 2

Olen Suomalainen

Intendent, docent Petri Halinen: Itä ja länsi, etelä ja pohjoinen - erilaiset jo kivikaudella.  Professor Aarno Palotie: Suomalaisten hankalat geenit. Docent Lari Kotilainen: Muuttuva suomen kieli. Kvällens moderator: Professor Hannu Sariola. Fritt inträde.

Föreläsningarna kan även ses på nätet direkt eller i efterhand här.

To 16.2.2017 kl 17–19, Porthania, Universitetsgatan 3

KARRIÄRSAFARI

Fakultetföreningen Humanisticum och Alumnföreningen vid Helsingfors universitet ordnar våren 2017 pilotprojektet Karriärsafari för studerande inom humaniora. Karriärsafari är ett arbetslivsförsök på 1–2 dagar som studenterna genomför under handledning av en alumn. Alla studenter vid Humanistiska fakulteten kan anmäla sitt intresse oberoende av akademisk ålder. Nu söker vi 30 frivilliga alumner som vill arrangera safarin. Observera att du inte nödvändigtvis själv behöver ha humanistbakgrund för att arrangera en safari.

Ansökningstiden för alumner är 1.2.-25.2.2017

StarT – skick­li­ga fram­tids­ak­tö­rer

Finlands självständighets hundraårsjubileum 2017 är vår generations största jubileumsår. Temat är tillsammans. Helsingfors universitet har en framträdande roll i jubileumsårets program och ordnar evenemang där alla kan uppleva och delta i vetenskap på många olika sätt.

Nätverket LUMA-center Finland startar en verksamhet för projektlärande som kallas StarT. Målet är att etablera en fullständigt ny mångvetenskaplig och gemenskapsinriktad lärkultur med projektlärande i centrum. Team bestående av barn och ungdomar genomför projektet. Läs mera=>

2.3. Stu­dia Ge­ne­ra­lia: Muu maa mu­stik­ka?

Professor Hanna Snellman: Suomalaisten matkassa, Professor Antti Karisto: Suomalaiseläkeläiset etelässä  och Professor Inga Jasinskaja: Suomen uudet suomalaiset. Fritt inträde.

Föreläsningarna kan även ses på nätet direkt eller i efterhand här.

To 2.3.2017 kl 17–19, Porthania, Universitetsgatan 3

2.-3.3. Su­o­mi100­Fo­rum

Finlands självständighets hundraårsjubileum 2017 är vår generations största jubileumsår. Temat är tillsammans. Helsingfors universitet har en framträdande roll i jubileumsårets program och ordnar evenemang där alla kan uppleva och delta i vetenskap på många olika sätt.

Hur ser framtidens affärsverksamhet, arbete, kompetenser och företagande ut? På Suomi100Forum i Lahtis 2–3.3.2017 förs en diskussion om hur vårt land kommer att se ut under de kommande 50 åren. HU är en av projektets drivkrafter. Läs mera=>

2.-3.3.2017 Lahtis

7.3 Till­kän­na­gi­van­det av he­ders­dok­to­rer­na

Våren 2017 promoveras sammanlagt över 20 nya hedersdoktorer inom olika vetenskapsområden. Samtliga promotioner tillkännager sina hedersdoktorer den 7 mars.
Tillställningen börjar kl. 17.00 i Lilla festsalen i universitetets huvudbyggnad.

To 7.3.2017 kl 17, Lilla festsalen, Fabiansgatan 33

9.3. Gö­ran Schildt och kons­ten att sät­ta egen kurs

Föreläsningsserien Fyra vänner - Stora livsverk arrangeras av Christine och Göran Schildts Stiftelse i samarbete med Alumnföreningen vid Helsingfors universitet under våren 2017.  Rubriken syftar på fyra personer vilka under det unga Finlands första decennier bildade ett nätverk av vänskap, själsfrändskap och interaktivitet. Vi talar om Göran Schildt, Vivica Bandler, Georg Henrik von Wright och Tove Jansson. De har en gemensam nämnare, de är alla födda under de sista åren av storfurstendömet.

Alla kom att påverka den finska kulturen, var och en på sitt sätt och litet också tillsammans. Samtidigt utgjorde de måhända en för det unga Finland symptomatiskt kreativ, men ändå individuellt separerad, krets som på sina respektive vädjobanor kom att lämna djupa spår såväl i Finland som utanför landets gränser. Detta i en tid som dominerades av mörka och sinsemellan motstridiga avgrundskrafter.

Under föreläsningsserien kommer varje föredragshållare att ta fasta på sådana orsaker och följder som fick dessa fyra att utveckla sin konst och sitt intellektuella kunnande.

Föreläsningen Göran Schildt och konsten att sätta egen kurs  ges av docent och författare Henrik Knif. Göran Schildt (1917-2009).

Tors 9.3.2017 kl 17, Lilla Festsalen, 4 vån, Fabiansgatan 33

9.3. Stu­dia Ge­ne­ra­lia: Kerto­mal­la ra­ken­net­tu

Professor Lotte Tarkka: Kenen Kalevala? Tarinoita suomalaisuudesta och Docent Juhana Aunesluoma: Pienen kansan suuri historia. Menneisyys suomalaisuuden palveluksessa. Fritt inträde.

Föreläsningarna kan även ses på nätet direkt eller i efterhand här.

To 9.3.2017 kl 17–19, Porthania, Universitetsgatan 3

13.3. Lit­te­ra­tur­cir­kel: El­me­ri Ve­h­ka­la

I ett antikvariat är förändring det enda som består. Välskötta antikvariat är de enda riktiga ”akademiska bokhandlarna”, säger bokhandlare Elmeri Vehkala.

Må 13.3.2017 Kl 17-18:30, Runebergssalen, Fabiansgatan 33

14.3. Si­vis­tys!? Bild­ning!?

Sivistys!? Bildning!? Konsekvenserna av det postfaktuella samhället

Sivistys!? Bildning!? Mitä jälkiä totuuden jälkeinen aika jättää meihin?

Medierna och vårt förhållande till dem har förändrats. Likaså vårt förhållande till politiskt beslutsfattande. Bildningsidealet i vårt samhälle och bland individer samt uppfattningarna om kunskapsproduktion väcker debatt. Hur påverkar det här vårt samhälle och oss som individer? Kom och lyssna och diskutera ämnet.

Som talare bl.a. utvecklingschef Isabella Holm, Föreningen för mediefostran, chefredaktör för Borås Tidning Stefan Eklund och professor vid Stockholms universitet Anu Koivunen. Moderator, journalist Jeanette Björkqvist.

Detta parallellspråkiga seminarium arrangeras av Alumnföreningen, Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland, Svenska ärenden vid Helsingfors universitet, Kansalaisfoorumi och Svenska Folkskolans vänner. Evenemanget är det första av en tredelad serie 2017. De två följande tillfällena är torsdag 11.5.2017 kl. 14–16 och lördag 10.6.2017 kl. 14–16.

Tis 14.3.2017 kl 14-16, SFV:s festsal, Georgsgatan18

16.3. Alumn­Fo­rum Pa­u­li­i­ne Ko­ske­lo

Tänk om rättsstaten i Europa inte är en självklarhet?

Årets alumn, domare för Europeiska människorättsdomstolen JD h.c. Pauliine Koskelos öppna föreläsning.

Rättsstat och demokrati hör ihop. Demokrati förutsätter möjligheten till en öppen, kritisk diskussion och utvärdering av maktutövning, vilka civilrättigheterna och rättsväsendet säkrar. Demokrati, i sin tur, har anknytningar till kultur och ekonomi. En demokratisk förvaltning fungerar relativt bra då ekonomin är stark. Men när ekonomin försvagas verkar det som om demokratin drivs i problem. Då kan rättsstaten också vara i riskzonen. Rättssäkerheten överlever inte av sig själv. Den kräver vaksamhet och försvarare.

Som medlem av Alumnföreningen kan du bjuda med en alumnbekant till föreläsningen för att bekanta sig medföreningens verksamhet. Be även din bekant att anmäla sig. Det finns ett begränsat antal platser.

Torsdag 16.3.2017 kl 17-19, Sollenitetssalen, Alexandersgatan 5

Fotograf: Milla Vahtila

16.3. Alumn­da­gen

16.3. Stu­dia Ge­ne­ra­lia: Työtä ja to­i­me­en­tu­loa

Docent Sanna Aaltonen: Startuppeja ja silpputyötä. Nuoret aikuiset työelämässä
Professor Anne-Birgitta Pessi: Myötätunnolla tulokseen
Professor Mika Pantzar: Työ ei lopu
Kvällens moderator: Professor Markku Löytönen

Föreläsningarna kan även ses på nätet direkt eller i efterhand här.

Tillställningen är en del av Helsingfors universitets program på Alumndagen 2017.

To 16.3.2017 kl 17.00-19.00, Porthania, föreläsningssal PI, Universitetsgatan 3

22.3. Kul­tur­träff: Tu­ran­galî­la-sym­fo­nin

Olivier Messiaens första internationella framgång Turangalila är både en mammut-symfoni och en virtuös pianokonsert. Verket uppförs i genomsnitt en gång per årtionde i Helsingfors. Dirigent: Susanna Mälkki, piano: Roger Muraro och ondes Martenot: Valérie Hartmann-Claverie.

Innan föreställningen arrangeras ett förhandsprogram för alumnerna. Vi har reserverat 80 biljetter för alumner. Lös ut biljetterna senast 21.2.2107 i Musikhusets biljettjänst (utan serviceavgift) eller via Ticketmaster. Alumnbiljettens pris är: I-klass 24€, II-klass 20€ och III-klass 16€ + möjlig serviceavgift. Bokningsnummer 11170974.

Ons 22.3.2017 kl 19, Musikhuset, Mannerheimvägen 13

23.3. Vi­vica Band­ler - Kris. Ka­ta­strof. Suc­cé.

Föreläsningsserien Fyra vänner - Stora livsverk arrangeras av Christine och Göran Schildts Stiftelse i samarbete med Alumnföreningen vid Helsingfors universitet under våren 2017.  Rubriken syftar på fyra personer vilka under det unga Finlands första decennier bildade ett nätverk av vänskap, själsfrändskap och interaktivitet. Vi talar om Göran Schildt, Vivica Bandler, Georg Henrik von Wright och Tove Jansson. De har en gemensam nämnare, de är alla födda under de sista åren av storfurstendömet.

Alla kom att påverka den finska kulturen, var och en på sitt sätt och litet också tillsammans. Samtidigt utgjorde de måhända en för det unga Finland symptomatiskt kreativ, men ändå individuellt separerad, krets som på sina respektive vädjobanor kom att lämna djupa spår såväl i Finland som utanför landets gränser. Detta i en tid som dominerades av mörka och sinsemellan motstridiga avgrundskrafter.

Under föreläsningsserien kommer varje föredragshållare att ta fasta på sådana orsaker och följder som fick dessa fyra att utveckla sin konst och sitt intellektuella kunnande.

Föreläsningen Viveca Bandler - Kris. Katastrof. Succé.  ges av regissör och dramatiker Bengt Ahlfors. Vivica Bandler (1917-2004).

Tors 23.3.2017 kl 17, Lilla Festsalen, 4. vån, Fabiansgatan 33

23.3. Stu­dia ge­ne­ra­lia:Si­vis­tys-Su­o­mi ja di­gi­na­ti­ai­set

Direktör Jaakko Kurhila: Digiloikkia tulevaisuuteen
Professor Markku S. Hannula: Digi muuttaa matematiikkaa
Professor Pirjo Hiidenmaa: Monimuotoinen tietokirjallisuus
Kvällens moderator: Professor Maija Aksela

Föreläsningarna kan även ses på nätet direkt eller i efterhand här.

To 23.3.2017 klo 17.00-19.00 Porthania, föreläsningssal PI (Universitetsgatan 3)

Väl­kom­men till Tan­ke­hör­nan, det nya tän­kan­dets kär­na!

Finlands självständighets hundraårsjubileum 2017 är vår generations största jubileumsår. Temat är tillsammans. Helsingfors universitet har en framträdande roll i jubileumsårets program och ordnar evenemang där alla kan uppleva och delta i vetenskap på många olika sätt.

Tankehörnan vid Helsingfors universitet utvecklas och expanderar. Den nya Tankehörnan som öppnas i den nuvarande förvaltningsbyggnaden år 2017 kommer att liva upp promenadstråket i Helsingfors och Centrumcampus. De nya lokalerna ökar universitetets och dess tjänsters synlighet, dragningskraft och tillgänglighet. Här finns drop-in-arbetspunkter som är till för alla samt anpassningsbara och trevliga rum för grupparbete och möten. Läs mera=>

4.4. Kul­tur­träff: Mo­dernt liv!

Fem museer i Finland firar märkesåret av Finlands självständighet 2017 med ett gemensamt storprojekt. Utställningen Modernt liv! ger ögonblicksbilder av den finska modernismen och dess inhemska och internationella framgångar 1917–1968. Modernt liv! kombinerat arkitektur, design, fotografi och bildkonst på ett nytt och överraskande sätt.  I utställningen ingår bland andra Alvar och Aino Aalto, Emmi Fock, Greta Hällfors-Sipilä, Vilho Setälä, Tapio Wirkkala, Kaj Franck, Eliel Saarinen, Viljo Revell och Timo Sarpaneva, Laila Pullinen och Eila Hiltunen, Wäinö Aaltonen, Vuokko Nurmesniemi, Anitra Lucander, Aarno Ruusuvuori, Sam Vanni och Unto Pusa. Utställningen är ett unikt samarbetsprojekt som kombinerar material från samlingar och forskning vid fem museer – HAM Helsingfors konstmuseum, Designmuseet, Finlands fotografiska museum, Arkitekturmuseet och Alvar Aalto-museet.

Vi har reserverat tre gruppguidningar för alumner kl 17.30. Innan guidningen presenteras utställningen i HAM-salen kl 17.00. Guidningen tar ca. 55 min. Alumnbiljettpris med guidning kostar 8€/person.

Ti 4.4.2017 kl 17:30, HAM - Helsingfors Konstmuseum, Tennispalatset, Salomongatan 15

6.4. Gö­ran Schildt och G.H. von Wright – ett in­tel­lek­tu­ellt bröd­ra­skap

Föreläsningsserien Fyra vänner - Stora livsverk arrangeras av Christine och Göran Schildts Stiftelse i samarbete med Alumnföreningen vid Helsingfors universitet under våren 2017.  Rubriken syftar på fyra personer vilka under det unga Finlands första decennier bildade ett nätverk av vänskap, själsfrändskap och interaktivitet. Vi talar om Göran Schildt, Vivica Bandler, Georg Henrik von Wright och Tove Jansson. De har en gemensam nämnare, de är alla födda under de sista åren av storfurstendömet.

Alla kom att påverka den finska kulturen, var och en på sitt sätt och litet också tillsammans. Samtidigt utgjorde de måhända en för det unga Finland symptomatiskt kreativ, men ändå individuellt separerad, krets som på sina respektive vädjobanor kom att lämna djupa spår såväl i Finland som utanför landets gränser. Detta i en tid som dominerades av mörka och sinsemellan motstridiga avgrundskrafter.

Under föreläsningsserien kommer varje föredragshållare att ta fasta på sådana orsaker och följder som fick dessa fyra att utveckla sin konst och sitt intellektuella kunnande.

Föreläsningen Göran Schildt och G.H. von Wright – ett intellektuellt brödraskap  ges av Professor Lars Hertzberg. Georg Henrik von Wright (1916-2003).

Tors 6.4.2017 kl 17, Lilla Festsalen, 4. vån, Fabiansgatan 33

10.4.Lit­te­ra­tur­cir­kel: Mat­ti Paju­la

Miehet merellä – hetkiä luotsauksen historiasta
Finska lotsar har redan i 320 år tagit hand om sjöfartssäkerheten i vårt land. Jubileumsåret till ära publicerades boken Miehet merellä. Lotsverkets (Finnpilot Oy) verkställande direktör Matti Pajula berättar om lotsernas havsstänkta liv vid Finlands kuster nu och då. Tillställningens värdinna är författare Marjo T. Nurminen.

Må 10.4.2017 kl 17-18:30, Runebergssalen, Fabiansgatan 33

18.4. Svens­ka Te­a­tern: Ing­var!

Ingvar är en musikalisk samtidssatir som kärleksfullt hyllar och driver med såväl den svenska självbilden som Ingvar Kamprads livsverk IKEA. Nio sjungande skådespelare och musiker bjuder på en fartfylld och rolig föreställning. Kängor ges till höger och vänster till landet lagom. Den Det är viktigt att du anmäler dig till Kulturträffarna på föreningens hemsida eller till kontoret så att vi kan informera om eventuella förändringar i programmet. svenska jantelagen, folkmusiken, folkdansen, Pippi, Nobel och de röda stugorna får sig alla en omgång. Längd 2 h 10 min (inkl. paus).

Vi har reserverat 60 biljetter för alumnerna. Lös ut biljetterna senast 21.3.2107 i Svenska teaterns biljettkontor. Alumnbiljettpriset är 30€ (norm. 35€). Bokningen är gjord på namnet Helsingfors universitets alumnförening. Biljettkontoret har öppet vardagar kl 10–18 och lör kl 12–18. Tel. (0) 9 6162 1411.

Ti 18.4.2017 kl 19, Svenska Teatern, Norra Esplanaden 2

20.4. Mu­mi­nis­tisk vän­skap. Tove Jans­son inom och utom Mumin­da­len

Föreläsningsserien Fyra vänner - Stora livsverk arrangeras av Christine och Göran Schildts Stiftelse i samarbete med Alumnföreningen vid Helsingfors universitet under våren 2017.  Rubriken syftar på fyra personer vilka under det unga Finlands första decennier bildade ett nätverk av vänskap, själsfrändskap och interaktivitet. Vi talar om Göran Schildt, Vivica Bandler, Georg Henrik von Wright och Tove Jansson. De har en gemensam nämnare, de är alla födda under de sista åren av storfurstendömet.

Alla kom att påverka den finska kulturen, var och en på sitt sätt och litet också tillsammans. Samtidigt utgjorde de måhända en för det unga Finland symptomatiskt kreativ, men ändå individuellt separerad, krets som på sina respektive vädjobanor kom att lämna djupa spår såväl i Finland som utanför landets gränser. Detta i en tid som dominerades av mörka och sinsemellan motstridiga avgrundskrafter.

Under föreläsningsserien kommer varje föredragshållare att ta fasta på sådana orsaker och följder som fick dessa fyra att utveckla sin konst och sitt intellektuella kunnande.

Föreläsningen Muministisk vänskap. Tove Jansson inom och utom Mumindalen ges av Professor Boel Westin. Tove Jansson (1914-2001).

Tors 20.4.2017 kl 17, Lilla Festsalen, 4. vån, Fabiansgatan 33

8.5. Lit­te­ra­tur­cir­kel: Helsingin Sa­no­mats kul­tur­re­dak­tion

Alumnerna gästar Helsingin Sanomats kulturredaktion i Sanomatalo. Vi får höra om litteraturkritik, författarintervjuer och Black Box -förställningar. Det detaljerade programmet meddelas senare.

Må 8.5.2017 kl 17-18:30

8.5. Mul­ticul­tu­ral Sri Lan­ka and The Ca­rib­bean Co­lo­nies

Alumniyhdistys matkustaa Sri Lankaan 16.-25.2.2018 ja Karibialle 4.-15.1.2018. Matkaa edeltää kaikille jäsenille avoin luentotilaisuus jossa Etelä-Aasian tutkimuksen apulaisprofessori Xenia Zeiler, HY, esitelmöi aiheesta: The Multi-Cultural, Multi-Religious and Multi-Ethnic Fabric of Sri Lanka: Dialogue and Conflict

Samassa tilaisuudessa yleisen historian professori Holger Weiss, ÅA, luennoi aiheesta:  Slavery and the trans-Atlantic and intra-Caribbean slave trades under the Swedish flag, 1780-1847

Ma 8.5.2017 klo 17:00, Runeberg-sali, Fabianinkatu 33

Si­vis­tys!? JA VALTA Bild­ning!? OCH MAKT

Bildning och omfördelningen av makten! Vilka är de nya formerna för (o)delaktighet?

Sivistys ja vallan uusjako! Minkälaisia ovat osallisuuden ja osattomuuden uudet muodot?

Talare är professor i historia samt stadsfullmäktigeledamot Laura Kolbe, direktör för enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter på justitieministeriet Johanna Suurpää, forskare vid statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet Hanna Wass, och filosof, politiker, aktivist Thomas Wallgren. Som moderator fungerar specialsakkunnig Henrik Huldén från Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Det parallellspråkiga evenemanget arrangeras av Alumnföreningen, Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland, Svenska ärenden vid Helsingfors universitet, Kansalaisfoorumi och Svenska Folkskolans vänner.

To 11.5.2017 kl 14-16, Porthania, Sal PII, Universitetsgatan 3.

12.5. Hel­sin­ki Sus­tai­na­bi­li­ty Sci­ence Cent­re

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten är initiativtagare och promotor för universitetets projekt att grunda Helsinki Sustainability Science Center. Fakultetens vänner och alumner är välkomna till ett seminarium om hållbar utveckling som anordnas av centret den 12 maj 2017, för att bekanta dig med de olika aktörerna.

PROFESSOR JARED DIAMOND

American scientist and author, professor of physiology and geology at UCLA, Jared Diamond gives a lecture at The University of Helsinki.

The topic is  "Displays of Humans, Animals, and Proto-humans."

In his own words: One subject concerns the recent recognition by artists that proto-human (including Homo erectus) stone handaxes of a million years ago included not just handaxes obviously useful as tools, but also ones of beautiful stone that couldn’t have been used as tools, because they were much too heavy, or else sharp on both edges and hence not possible to grip while using.  That suggests that they were display objects or “art”, like so many objects made by modern humans.  My talk will place the ancient handaxes in the context of human art today, and of animal displays such as bowerbird’s bowers.

Tuesday May 16th, at 5 pm, Juhlasali, Alexanterinkatu 5.

18.-20.5 Pro­mo­tio or­di­nis ju­ris­pru­den­ti­um

Promotionsfestligheterna inleds av juridiska fakulteten som anordnar sin tionde doktorspromotion den 19 maj under ledning av promotor, professor Olli Mäenpää. Juris doktorernas akademiska insignier är en bolognaröd doktorshatt och en doktorsvärja. Promotionen inleds torsdagen den 18 maj med ett hedersdoktorsseminarium och avslutas den 20 maj med en promotionsutflykt. Föregående doktorspromotion vid Juridiska fakulteten gick av stapeln 2010. Läs mera =>

23.5. Kul­tur­träff: Tan­go! Från Bu­e­nos Aires till Se­i­nä­jo­ki

I den dansfyllda konserten tolkas såväl argentinsk som finsk tango på operans huvudscen. Den passionsfulla och starka konserten är en del av Finland 100 -jubileumsprogrammet. Jorma Uotinen är konsertvärd. Som solister till Nationaloperans orkester hör vi Arja Koriseva, Angelika Klas, Johanna Rusanen-Kartano, Jyrki Anttila, Mika Pohjonen, Waltteri Torikka och Jyrki Korhonen. Det melankoliska bandoneon spelas av Petri Ikkelä och piano av Ilkka Kotaja. Längd 2 h 30 min (inkl. paus 25 min).

Endast fyra föreställningar! Vi har reserverat 100 biljetter för alumnerna. Lös ut biljetterna senast 9.3.2017 i operan biljettjänst, Helsingforsgatan 58. Tel. (09) 4030 2211. Alumnbiljettens pris: normal 49€, pensionär 44€, studerande och ungdom 29€ + möjlig serviceavgift. Bokningsnummer 522-43983854. Innan föreställningen arrangeras ett förhandsprogram för alumnerna.

Ti 23.5.2017, Finlands Nationalopera, Helsingegatan 58

26.5. Pro­mo­tio or­di­nis phi­lo­sop­ho­rum

Finlands äldsta och största akademiska fest, filosofiska fakultetens promotion, anordnas för 97:e gången. Promotor, professor Patrik Scheinin överräcker promovender från fem fakulteter deras akademiska insignier den 26 maj. Doktorerna får en svart doktorshatt och en doktorsvärja och magistrarna en lagerkrans och en magisterring.

Förberedelserna inför promotionen inleds traditionellt redan på Floradagen den 13 maj, då magisterpromovenderna samlas för att välja den allmänna kransbindaren. Den tre dagar långa festen avslutas med ett tal till gryningen på den fjärde dagen. Föregående doktorspromotion vid filosofiska fakulteten gick av stapeln 2014, och nästa promotion blir av redan 2019. Läs mera =>

31.5. Alumn­Golf IV

AlumnGolf 2017 spelas på Hirsala Golf.  Anmäl dig och köp en spelplats för 50€ / person. Före spelet berättar prorektor vid Helsingfors universitet, professor i fysik Keijo Hämäläinen om vardagsfysik och hur den kan tillämpas bl.a. på en golfboll. Evenemanget arrangeras i farftfyllt samarbete med Lexus.

Ons 31.5.2017 från och med kl 8:00, Hirsala Golf, Jorvas. Körinstruktioner till Hirsala Golf.

 

9.6. Pro­mo­ti oor­di­nis the­o­lo­go­rum

Teologiska fakulteten anordnar sin doktorspromotion den 9 juni. Promotor är professor Aila Lauha, som överräcker en lila doktorshatt till teologie doktorerna. Teologie doktorerna får traditionellt ingen doktorsvärja vid promotionen. Ett av promotionens teman är reformationens 500-årsjubileum. Promotionen inleds med aktövningar torsdagen den 8 juni och avslutas med promotionsutflykt den 10 juni. Föregående doktorspromotion vid teologiska fakulteten arrangerades 2011. Läs mera =>

9.-10.6. Kultur- och kunskapsfestivalen Nordiska Nätter

Hanaholmen är beläget endast 5 minuter utanför Helsingfors centrum – kom hit och upplev allt från högklassisk musik till intressanta föreläsningar! Talare under evenemanget är bl.a. professor Henrik Meinander, professor Anu Koivunen, specialsakkunnig Henrik Huldén och kommunikationsexpert Maria Romantschuk.

Bland de som uppträder under festivalen märks bland andra de populära musikerna Anna Järvinen och Iiris Viljanen samt den kända danska konditorn Mette Blomsterberg.

Alumnföreningens medlemmar får en rabatt på 3 euro på dagsbiljetten (riktpris 18€) och en rabatt på 5 euro på tvådagarsbiljetten (riktpris 25€). Lägg till kampanjkoden ihanasaari1975 i punkt 3) då du köper din biljett i webbutiken.

Fre-lö 9.-10.6.2017, Hanaholmen

10.6. Bild­ning och de­mo­kra­ti / Si­vis­tys ja de­mo­kra­tia

Demokrati och bildning i framtiden

Demokratian ja sivistyksen tulevaisuus

Del III av den tredelade seminarieserien. Det parallellspråkiga evenemanget arrangeras av Alumnföreningen, Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland, Svenska ärenden vid Helsingfors universitet, Kansalaisfoorumi och Svenska Folkskolans vänner.

Lö 10.6.2017 kl 14-16, Hanaholmen

 

Mannerheim International
from independent diplomacy to multilateral cooperation 1917-2017

A seminar on history and diplomacy in Finland

17th -18th  August 2017

University of Helsinki, Main hall (Entrance: Aleksanterinkatu 5)

Organizer: The Mannerheim Museum

In cooperation with:

University of Helsinki, Embassies of France, Germany, Poland, Russia, Sweden, Switzerland and United Kingdom; Helsinki University Alumni Organization; Ministry for Foreign Affairs of Finland, Historians Without Borders, Suomi 100, Historiska Föreningen, Champions of Liberty and Historiallinen Yhdistys, Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö, Suomen Geopoliittinen Seura, Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö.

Further information: Kristina.ranki@mannerheim-museo.fi (contents and organization)

Pia.osterman@helsinki.fi  (registration)

Programme

DAY ONE Thursday 17.8.2017

9.30: Coffee and registrations, Aleksanterinkatu 5 entrance

10.00:   Opening speeches:

Chancellor Thomas Wilhelmsson, University of Helsinki:  Gustaf Mannerheim and the University of Helsinki

The Mannerheim Foundation, Curator, Dr. Kristina Ranki: Marshal Mannerheim in an international context

Music: Holger Kaasik & Nuppu Koivisto

11.00: SWEDEN

Prof. Henrik Meinander, University of Helsinki: Mannerheim & Sweden: Family ties, military cooperation, political relations

Ambassador Mr. Anders Ahnlid: Sweden-Finland – an ever closer relation

12.00: POLAND

Prof. Michał Kopcyński, University of Warszawa: From Ramsay to Mannerheim: Finnish officers in the Kingdom of Poland before 1914

Future ambassador Dr. Jarosław Suchoples: Mannerheim – Piłsudski

LUNCH BREAK (lunch not included)

15.00: RUSSIA

Prof. Matti Klinge, University of Helsinki: Mannerheim and Russia

Ambassador Mr. Sergey S. Belyaev: Russia and Mannerheim today

16.00:  Discussion and Closing remarks: Director General, Mrs. Maimo Henriksson, Ministry for Foreign Affairs (Department for Russia, Eastern Europe and Central Asia)

DAY TWO  Friday 18.8.2017

10.00:  UNITED KINGDOM

Dr. Tony Lurcock, Oxford: Mannerheim and Britain

Ambassador Mrs. Sarah Price: UK and Finland today

11.00: FRANCE

Dr. Kristina Ranki: Mannerheim, la France et la francophilie finlandaise

Premier conseiller Antoine Gosset: La France et la Finlande aujourd’hui

LUNCH BREAK (lunch not included)

14.00: GERMANY

Prof. Michael Jonas, Helmut Schmidt-Universität, Hamburg: More than Hunting with Göring: Mannerheim and Germany, Mannerheim in Germany

Chargée d’affaires Claudia Schmitz: Germany and Finland – close friends in Europe today

15.00: SWITZERLAND

Dr. Elina Seppälä, University of Helsinki: Mannerheim and his Swiss connections

Ambassador M. Heinrich Maurer: Switzerland and Finland today

16.00: Multilateral Round table – Finland yesterday, today, tomorrow. The role of great men in History. The role of Finland in the international scene. The role of history in the present. Participants: Erkki Tuomioja (Historians without borders), Juhana Aunesluoma (University of Helsinki), Charly Salonius-Pasternak (The Finnish Institute of Foreign Affairs). Chairman: Pertti Torstila (Finnish Red Cross).

17.00: Discussion and closing remarks, prof. Laura Kolbe, European history.

17.-18.8.2017 9.30-17.00, Great hall, Aleksanterinkatu 5.

Ett dansant dubbelset av afrobeats!

På Huvila utlovas ett inspirerande dubbelset av afrobeats med en oemotståndligt gungande puls, när Blick Bassy (FRA/CMR) och Vaudou Game (FRA/TGO) möts i Tokoistranden. Vi har reserverat en biljettkvot på 80 biljetter för alumnerna.

Blick Bassys personliga, stilrena sound har sina rötter i Kamerun men bär också på tydliga intryck från jazz och blues. Bassy, som sjunger på språket bassa, målar upp sina musikaliska visioner med bred pensel från minimalistisk lätta toner till ett partyvänligt hålligång.

Vaudou Games musik förenar västafrikanska voodoo-traditioner och 70-talets energiska afro-funk med rhytm’n’blues-impulser med tydliga blickar mot James Brown och Otis Redding. Bandets ofattbart gladlynta sväng får alla att le och fötterna att spritta: man kan inte låta bli att dansa till den här musiken.

Vi har reserverat 100 biljetter för Alumnföreningens medlemmar. Boka din biljett i tid! Registrera din anmälan till Alumnföreningen och köp biljett i Ticketmasters nätbutik. Alumnbiljettens pris är 30,00 € + 3,00 € för Ticketmasters serviceavgift (normalpris 35,00 € + 3,00 € serviceavgift).

Biljetter till konserten

Rabatten på biljetten fås endast via Alumnföreningens egna länk. Lös ut biljetterna enligt instruktionerna nedan senast den 14.8.2017.

Ifall du inte har ett användarnamn på Ticketmaster sedan tidigare lönar det sig att skapa ett innan du köper din biljett. Genom Alumnföreningens länk kan du köpa en elektronisk eTicket-biljett eller beställa hem biljetten per post (senast 14.8.2017). I biljettens pris (33 €) tillkommer följande förmedlingsrelaterade kostnader: eTicket – elektronisk biljett: 1 € / beställning, förmedling inom Finland 10 € och förmedling till utlandet 40 € samt reservationsavgift 2,50 € / biljett. För en tilläggsavgift kan du göra en reservation och lösa ut biljetten i Ticketmasters biljettbutiker eller i R-kiosker. Köp din biljett via länken nedan. OBS! Biljetter går inte att köpa via telefontjänsten eller direkt i biljettbutikerna.

Förhandsprogram

Alumnföreningen arrangerar ett förhandsprogram i Huvilatältet klockan 18. Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande i konserten och förhandsprogrammet med formuläret nedan. Vi behöver alla deltagares kontaktuppgifter för eventuella förändringar i programmet.

må 21.8.2017 kl 19, Huvilatältet, Tokoistranden (Hagnäs), Djurgårdsvägen 8

24.8. Swe­den Alum­ni Club

Helsingfors universitets lokala alumnklubb i Sverige – Sweden Alumni Club – arrangerar en mingellunch för 100 personer i samband med stadsfestivalen STHLM/SUOMI i Kungsträdgården 24-26.8.2017.

Vi samlas på Nordeas huvudkontor intill Kungsträdgården för mingellunch torsdagen 24.8.2017 kl. 12.00-13.45, Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm.

Värdar för mötet är rektor vid Helsingfors universitet Jukka Kola samt verksamhetsledare för finsk-svenska kulturcentret Gunvor Kronman. Vi har även bjudit in forskare, utredningsansvarig vid Tankesmedjan Magma Kaisa Kepsu att hålla ett kort föredrag om varför finländare och finlandssvenskar väljer att flytta till Sverige. Kepsu svarar gärna på frågor!

Klockan 13.00 arrangerar vi en Speednetworking som ger dig 6 nya kontakter på 20 minuter. Ta med dig visitkort!
 

Klockan 13.30-13.45 håller vi ett möte där vi grundar Sweden Alumni Club och utser en styrelse på 4-8 personer som har som uppgift att under de kommande två åren jobba för ett nätverk för finlandssvenskar och finländare i Sverige. Anmäl ditt intresse för styrelseuppdrag i samband med anmälan till lunchen.

Efter mötet går vi tillsammans till öppningsceremonin för STHLM/SUOMI i Kungsträdgården som inleds kl 14.00.

Klockan 15.30 är det möjligt att ta del av en paneldebatt om Östersjöns framtid arrangerad av Helsingfors universitet och Stockholms universitet där bl.a. HU forskare Alf Norkko medverkar.

Helsingfors universitet har äran att bjuda in Alumnföreningens medlemmar till Statskalenderns jubileumsseminarium.

PROGRAM

    Inledande anförande: Statskalendern på 2000-talet Professor Heikki Halila, ordförande för redaktionen
    Från autonomi till statskoncern: staten Finlands roller genom tiderna Professor Kaarlo Tuori
    Statskalendern som gestaltare av nationens historia Professor Laura Kolbe
    Finlands utrikesförvaltning och diplomati i ljuset av statskalendern Ambassadör Pekka Huhtaniemi
    Helsingfors universitets roll som utgivare av statskalendern Professor Matti Klinge

Diskussion och servering

Deltagaranmälan före 15.8.2017 genom anmälningslänken nedan eller Tiina Hartikainen tiina.hartikainen@helsinki.fi, telefon 02941 2238
Ytterligare information Juha Hurme, tfn 02941 22021 (protokolla@helsinki.fi)

Onsdagen den 30 augusti 2017 kl 14:00, Lilla festsalen, Fabiansgatan 33

Kulturträff: Avsked TILL Amos Andersons konstmuseum

Amos Andersons konstmuseum har verkat på Georgsgatan ända sedan 1965, och håller nu öppet en sista sommar. Muséet stänger 3.9.2017. Under den guidade rundturen bekantar vi oss först med Amos Andersons hem samt med muséets historia, varefter vi fortsätter med utställningen Generation 2017. Till sist får vi ännu en överblick av muséets framtid i Glaspalatset. Efter detta finns det ännu möjlighet att bekanta sig med muséets övriga utsällningar.

Utställningen Generation 2017 presenterar konst på frammarsch av unga i åldern 15–23 år. Utställningen består av verk av 42 modiga skapare, utvalda av över tusen bidrag som lämnades in genom en öppen ansökan.

Vi har reserverat tre rundturer för alumner (25 pers/grupp) kl 16:30, två finskspråkiga och en svenskspråkig grupp. Den guidade rundturen tar ca 45 minuter. Inträde för alumner (8 € / person, guidad rundtur inkluderad) betalas på plats. Pensionärsbiljett 6 €. Gratis inträde med Museikortet. Vi samlas i biljettförsäljningens aula kl 16.20. Anmäl dig med länken nedan.

Fre 1.9.2017 kl 16.30, Amos Andersons konstmuseum, Georgsgatan 27

Kjell Westö - Den svavelgula himlen

Må 11.9. klo 17-18.30, Porthania sal PI, Universitetsgatan 3

Akademisk Kvinnokraft i alumnföreningen
 

Torsdagen den 14 september kl.18.00 ordnar Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf. i samarbete med Alumnföreningen en föreläsning om Akademisk kvinnokraft i Alumnföreningen. Verksamhetsledare för Alumnföreningen Pia Österman berättar om den aktiva alumnföreningens verksamhet på och med universitetet och i samhället med fokus på aktiva kvinnliga alumner. Servering: vin och sallad. Anmälan obligatorisk för serveringen.

Lärarnas tidningssal, Alexandersgatan 5, andra våningen.

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf är den största svenskspråkiga föreningen i Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands KvinnligaAkademikers Förbund ry (SANL/FKAF). KAH fungerar som ett nätverk för kvinnliga akademiker och understöder deras vetenskapliga arbete genom FKAF. Föreningens mål är att synliggöra kvinnliga akademikers verksamhet i samhället.

20.9. In­fo­till­fäl­le för aka­de­miskt vo­lon­tär­ar­be­te

Det finns mycket specialkunnande bland medlemmarna i Alumnföreningen som kan gynna universitetet. Föreningens kontor kopplar ihop de rätta personerna med de olika volontäruppdragen. Medlemmarna gjorde över 800 timmar volontärarbete 2016. Uppdragen är mångsidiga och varierande. Varje uppgift har en uppdragsbeskrivning. Uppdragen är mångsidiga par-, team-, eller individuella uppgifter för ett år i taget. För slutfört arbete skriver vi ett arbetsintyg.

Under tillfället diskuterar vi om kommande frivilligarbetsuppgifter och svarar på frågor. Kom med och diskutera och anmäl dig till en uppgift som passar dig.

Tors 20.9.2017 kl 16-18, Porthania, sal P III, Universitetsgatan 3

24.9. AFTERWORK SNÄF OCH ALUMNFÖRENINGEN

I över tre årtionden har Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) gjort ett viktigt arbete för svenskspråkiga studerande i Helsingfors.

SNÄf ordnar i samarbete med Alumnföreningen vid Helsingfors universitet det allra första evenemanget med syftet att sammanföra SNÄf-alumner. Alla som identifierar sig som SNÄf-aktiva idag eller under de senaste 34 åren är välkomna på en avkopplande afterwork på Pjazza, Georgsgatan 18 B.

Pjazza är exklusivt bokad för SNÄf-alumnerna en halv timme innan restaurangen öppnar för övriga gäster. Afterworken inleds med en kort presentation av tre SNÄf alumner om vad de jobbar med för tillfället samt en kort anekdot om de gamla goda tiderna som SNÄf aktiv. Det går bra att droppa in när som helst under kvällens lopp.

Vi bjuder på pizza, vin eller alkoholfritt.

Tors 21.9 kl 16:30-18:30 Pjazza, Georsgatan 18 B

29.9. Dilma Rousseff: Demokratiska förändringsprocesser i Brasilien

Brasiliens tidigare president Dilma Rousseff besöker Finland 29.9.2017. Alumnföreningen har erbjudits en deltagarkvot på 40 personer. Rousseff föreläser på portugisiska om demokratiska förändringsprocesser i Brasilien. Hennes presentation simultantolkas på finska genom hörlurar som delas ut till åhörarna under tillställningen.

Fre 29.9. kl 14:00-16:00, Lilla Festsalen, Fabiansgatan 33.

9.10. Presidentvalsdebatt

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet arrangerar i samarbete med  Nya Utrikespolitiska Samfundet (NUPS) en svenskspråkig presidentvalsdebatt måndagen den 9 oktober klockan 16:30-18:30.

Välkomna att lyssna till Tuula Haatainen, Pekka Haavisto, Nils Torvalds och Matti Vanhanen, fyra debatthungriga kandidater som delar sin syn på Finlands internationella ställning och vårt lands utrikespolitik i en turbulent värld. Alla hittills nominerade har inbjudits och ställer upp på en debatt, på svenska!
 
Moderatorer och utfrågare Åsa von Schoultz, professor i statskunskap vid HU och Pär Stenbäck, minister och ordförande för NUPS.

Helsingfors universitet, Porthania sal 1, Universitetsgatan 3

Från klockan 16:00 kan de anmälda mingla med kandidaterna och njuta av ett glas vin eller läsk.

9.10 Kirjallisuuspiiri Isältä pojalle: sodan jäljet sotaa käyneiden lapsissa

Tuomo Tamminen, Antti Malinen: Jälleenrakentajien lapset. Sotienjälkeinen Suomi lapsen silmin.Elina Sana: Isän sota

Som moderator fungerar Ville Kivimäki

Må 9.10.2017 kl 17-18.30, Runbergssalen, Fabiansgatan 33

20.10. Alumn­fest

Kom och ha det roligt – fira det hundraåriga Finland i Back to the 60's tema tillsammans med andra alumer! För kvällens musikunderhållning står bandet Gamblers. Flera av bandets medlemmar är läkaralumner från Helsingfors universitet.

I samband med middagen ger Helsingfors universitets rektor Jukka Kola och Alumnföreningens styrelseordförande Arja Suominen en gemensam aktuell överblick av alumnverksamheten och universitetet. Sedan väljer vi Årets Alumn 2018.

Anmäl dig och se vem som är på väg till festen. Köp därefter ditt supékort i Alumnbutiken. Supékortets pris är 80 euro / person. Mörk kostym. Ta en titt på låtlistan och meddela oss om du har ytterligare låtönskemål. Om låtarna väcker festliga minnen till liv, får du gärna delge dem kort på festen.

Kvällens band är Gamblers

Gamblers grundades år 1968 i Helsingfors. Bandets repertoar består av allt från 1960-tals popmusik, gamla finska schalgerlåtar och rockklassiker till vanlig dansmusik, latinovibbar, lätt jazz och specialare som jingles från tv-reklamer och signaturmelodier från gamla radiohörspel. Gamblers sound har ända sedan början präglats av horninstrument.

Kare Ojaniemi, kapellmästare; bas, sång
Esko Laaksonen, klaverinstrument (medicine licentiat, allmänläkare)
Kari Chydenius, elgitarr
Antti Vanne, altsaxofon, baritonsaxofon, sopransaxofon
Timo Otonkoski, tenorsaxofon, altsaxofon (professor i stamcellsforskning)
Arto Rauta, trummor
Heikki Chydenius, elgitarr
Hannu Juvonen, sopransaxofon, altsaxofon (medicine licentiat och psykiatrisk specialist)

Fre 20.10.2017 kl 18-24, Bottas Festsal, Tölögatan 3

Har demokratin en framtid?

Finland firar 100 år som självständig nation. Men hur står det egentligen till med demokratin i landet? I Europa? I världen?

I det 100-åriga Finland har demokratin varit en hörnsten i nationsbygget, också under tider av krig och osäkerhet. Men i det moderna samhället utmanas den representativa demokratin inte bara av populistiska rörelser utan också av nya former av medbestämmande, som till exempel folkomröstningar och medborgarinitiativ.

Har demokratin som vi känner den en framtid? Och i så fall hurdan?

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet och tankesmedjan Magma arrangerar en parallelspråkig diskussion om temat Demokratins öde. Frågan diskuterar Nils Erik Forsgård, Mikko Majander, Suvi-Anne Siimes, Pär Stenbäck och Björn Wahlroos.

De ovannämnda medverkar i en färsk antologi ”Demokratins öde”, som utgetts av Förlaget och tankesmedjan Magma.

Ti 24.10.2017 kl 17-19, i Solennitetsssalen vid Helsingfors universitet

Svens­ka Tea­tern: Lan­det

En man bygger en modell av sitt barndomshem, en spelare möter sitt öde i Amerika, en dotter städar ut hemmet efter sin bortgångne far. I Svenska Teaterns 150-årsjubileumspjäs går vi genom ett drömskt landskap där öden från hundra år korsar och berör varandra. Runt en familjs historia vävs en berättelse om tillhörighet, om vad ett hem är eller skulle kunna vara. Om gränser och avstånd – mellan människor och länder, och livet och döden.

Landet bygger fritt på publikens egna berättelser och släkthistorier som teatern samlade in tillsammans med Svenska litteratursällskapet 2016. Svaren har tagits om hand, bearbetats och stöpts om av dramatikern Christoffer Mellgren och blivit en föreställning med lika delar drama, dans, sång och musik i Maria Lundströms regi. Tillsammans med bland annat kompositören Robert Kock, koreografen Carl Knif, scenografen Erik Salvesen, dräktdesignern Tiina Kaukanen och en stor del av Svenska Teaterns ensemble skapar de ett drömspel.

Vi har reserverat 80 alumnbiljetter. Lös ut din biljett senast 13.10.2017 i Svenska Teaterns biljettjänst, Norra Esplanaden 2. Alumnbiljettens pris är 35€. Biljetterna är bokade på namnet Alumnföreningen vid Helsingfors universitet. Biljettförmedlingen har öppet vardagar klockan 12–18 och lö 12–18. Tel. +358 (0)9 6162 1411.

FÖRE FÖRESTÄLLNINGEN: För Alumnföreningens medlemmar ordnas det ett förhandsprogram innan föreställningen. Dramaturg Christoffer Mellgren presenterar iden och processen som ledde till föreställningen. Programmet börjar klockan 18, platsen meddelas senare.

ANMÄL DIG: Vi ber dig vänligen informera oss om du är på väg. Eftersom vi behöver kontaktuppgifter till alla deltagare så att vi kan meddela om eventuella förändringar i programmet. Anmäl dig med blanketten nedan.

On 1.11.2017 kl 19, Svenska Teatern, Norra Esplanaden 2

LÄKAR­MU­SI­KER­NA ÅTER­KOM­MER - KÖP DIN BIL­JETT NU

Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet ordnade den första Läkarmusiker på scen konserten hösten 2015 på Savoy-teatern. Totalt uppträdde ca. 60 läkare eller vänner av medicin på konserten. Efter en lyckad första konsert återvänder musikerna. Konserten presenteras av Ile Jokinen programvärd på Helmiradio och fadder för medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

På scenen uppträder en mängd olika artister: Tangobandet Utopia med solist Laura Leisma, Uvula Aurea, fiveAlive och Milla Rosengård-Bärlund, Grigori Joffe, Samuli Salmi Quintet, Dr. Jazz och Venha duo. Specialmusikgäst är Claes Andersson.

Intäkterna för evenemanget går till medicinsk forskning vid Helsingfors universitet. Konserten ordnas av medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet tillsammans med universitets alumnverksamhet och fundraising.

Biljettens pris är 45€ (normal biljett) och 20 € (studerande och beväringar)

Medlemmarna i Alumnföreningen har en möjlighet att köpa en förhandsbiljett till priset 55 euro + serviceavgift (norm. 68 euro). Biljetterna kan köpas på nätet med länken nedan.

HUR: På Lippupistes hemsidor väljer du från Valitse kampanja alternativet Kumppanikoodi. Skriv i rutan rabattkoden: Kumpp@n1 (stava koden rätt inklusive symboler och siffror). Tryck på Lähetä varefter du kan välja biljettmängd och försätta dina inköp enligt instruktionerna i nätbutiken. Se denna bild. Då du köper biljetten från en biljetttjänst meddela till försäljaren kooden: Kumppani för att få din rabatt. Förmånen gäller till och med 30.9.2017.

ANMÄL DIG: Vi ber dig vänligen informera oss om du är på väg. Eftersom vi behöver kontaktuppgifter till alla deltagare så att vi kan meddela om eventuella förändringar i programmet. Anmäl dig med blanketten nedan.

On 8.11.2017 kl 19 Savoy-teatern, Kaserngatan 46

5.-12.11.2017 Ma­roc­ko

VÄRL­DENS ÄLDS­TA UNI­VER­SI­TET
Alumnerna gör en rundresa i Marocko 5–12.11.2017. I Marocko möts rytmen av den pulserande storstaden med färgstarka historiska miljöer där berberna, romarna och muslimerna samsats och tävlat om makten sedan 200 f.Kr. I Fez, en gammal kunglig storstad, besöker vi Al-Karaouine som är världens äldsta universitet, grundat år 859. Universitetet utvecklades därefter till världens ledande islamska läroinrättning. Marocko har ett mycket varierande landskap med de ståtliga Atlasbergen, Saharaöknen och kustlinjer mot både Medelhavet och Atlanten. Kulturen är en intressant blandning av berberkultur blandat med romarrikets influenser, europeisk kolonialism och arabisk islam.

Med på resan följer FD Ilkka Lindstedt, forskare i islamsk förhistoria vid Forskarkollegiet, Helsingfors universitet. Ilkka har i flera sammanhang föreläst om den arabisk-islamska världen i och forskar för tillfället i muslimska erövringar. Med hjälp av Koranen och andra arabiska källor fördjupar han sig även i uppkomsten av Islam och hur Islam utvecklades till en självständig religion på 600-700-talen.

Bokningar per e-post till Axtours kontaktperson Yvonne Crohnström; alumni@axtours.fi eller per telefon 018 51217.

Se reseprogrammet för Marocko

Alum­ner­na be­sö­ker Teos för­lag

Presentation av förlaget: verkställande direktör Nina Paavolainen. Författaren Mikko Rimminen berättar om sin bok Maailman luonnollisin asia.

Under besöket är det möjligt att köpa alla Teos förlags böcker med -25 % rabatt.

Må 13.11.2017 kl 17-18.30, Teos förlag, Kaserngatan 23 A

15.11. Alumn­för­e­ning­ens Årsmö­te

Föredragningslistan och bilagorna finns till påseende på föreningens hemsida och på kontoret. Anmäl dig med och påverka.

Ons 15.11.2017 kl 17, Lilla Festsalen, Fabiansgatan 33, 4. vån

9.12. Vem bär kronan i år?

Finlands Lucia 2017 heter Anna-Kajsa Edström och kommer från Jakobstad. Lucia är en ljusbärare som sprider glädje genom sång och möter människor i olika åldrar. Finlands Lucia med tärnor besöker universitetet på Alumnföreningens medlemsevenemang i den nya Vetenskapshörnan.

Utan att besväras av väder och vind har du nu en unik möjlighet att höra och se Lucia, delta i allsång och dricka ett glas glögg i gott sällskap. Innan evenemanget har Lucia deltagit på Luciamarknaden på Centralgatan. Tidpunkten för Lucias uppträdande kan inte fastslås exakt, det sker mellan klockan 13.30 och 15.

Alumnföreningen samarbetar innan julen med olika körer och föreningar. I år samarbetar vi med Folkhälsan. Anmälan är obligatorisk, max antal 200. Barn är hjärtligt välkomna, men även de bör anmälas.

Lucia insamlingen 2017 samlar in medel för att stöda barnfamiljer som har det svårt i sin vardag. Mera info om Folkhälsans Lucia och de konkreta åtgärder som Folkhälsan gör med luciamedel hittar du på: www.folkhalsan.fi/lucia

Läs mera om Finlands Lucia 2017.

Lö 9.12.2017 klockan 13.30-15, Tankehörnan, Universitetsgatan 4

Mikä mui­den elä­mis­sä kieh­too? Tar­kas­tel­ta­vi­na (ai­na­kin!)

Panu Rajala: Virvatuli. Eino Leinon elämä
Anna Kortelainen: Naisen tie – L. Onervan kapina & Virginie! Albert Edelfeltin rakastajattaren tarina
Må 11.12.2017 kl 17-18.30, Runebergssalen, Fabiansgatan 33