Alumngrupper

Det finns alumnverksamhet av många slag; årkurser möter, alumner har organiserat sig i grupper läroämnesvis, nationsseniorer arrangerar sitsar osv. All alumnverksamhet är värdefull som den är och fungerar utmärkt även utan dess mera byråkrati.

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet är universitetets strategiska samarbetspartner i alumnverksamheten. Ett av dess uppgifter att stöda alumnverksamhet i dess olika former vad gäller såväl kommunikation, evenemang och uppdatering av medlemsregister.

Samarbetsformen och dess utsträckning definieras från fall till fall. Alumnföreningen kan stöda i allt från att delta i kostnaderna för enstaka evenemang eller förmedla inbjudan till en önskad målgrupp till att erbjuda ett fullt dubbelmedlemskap. Ta därför kontakt så dricker vi en kopp kaffe och diskuterar hur vi bäst kan samarbeta under 2020.

Tillbaka till Alumnföreningens startsida =>

I över tre årtionden har Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) gjort ett viktigt arbete för svenskspråkiga studerande i Helsingfors.

SNÄf ordnar i samarbete med Alumnföreningen vid Helsingfors universitet det allra första evenemanget med syftet att sammanföra SNÄf-alumner. Alla som identifierar sig som SNÄf-aktiva idag eller under de senaste 34 åren är välkomna på en avkopplande afterwork på Pjazza, Georgsgatan 18 B.

Pjazza är exklusivt bokad för SNÄf-alumnerna en halv timme innan restaurangen öppnar för övriga gäster. Afterworken inleds med en kort presentation av tre SNÄf alumner om vad de jobbar med för tillfället samt en kort anekdot om de gamla goda tiderna som SNÄf aktiv. Det går bra att droppa in när som helst under kvällens lopp.

Vi bjuder på pizza, vin eller alkoholfritt.

Tors 21.9 kl 16:30-18:30 Pjazza, Georsgatan 18 B