Alumnfonden

Tillbaka till Alumnföreningens framsida =>

Alumnfonden stöder begåvade och aktiva studerande genom att årligen dela ut stipendier. Det är möjligt att grunda egna namngivna fonder med eget syfte inom ramarna för Alumnfonden. Fonden kan samla kapital genom testamenten eller gåvor från privatpersoner, samfund eller stiftelser. Kapitalet ökar också genom donationer som sker i samband med den årliga medlemsavgiften för Alumnföreningen.

Fondens syfte är att dela ut stipendier till begåvade och aktiva studerande oavsett studieämne och fakultet. Alumnföreningen vill genom stipendierna erbjuda extra möjligheter för framtidens löften, som inte kan förverkligas enbart med hjälp av studiestödet. Alumnstipendier har delats ut sedan 2002.

Fondens kapital är drygt 550 000 euro. Kapitalet förvaltas av Helsingfors universitets gemensamma kapitalförvaltning, men är skiljt från statsunderstödet. Helsingfors universitets fonder ansvarar för att medlen förvaltas tryggt och med en hygglig avkastning.

Erkki Liikanens donation på 20 000 euro år 2006 var  en av de första grunddonationerna för Alumnfonden.

Under våren 2008 fick Alumnfonden ett märkbart tillskott när fonden Ympäristön ystävät grundades, då Heidi Andersson donerade 500 000 euro till fonden. Fonden riktar sig till mindre bemedlade studerande i miljövetenskap.

Våren 2009 grundades Juha Korppi-Tommolas fond, som delar ut stipendier till begåvade studerande som jobbat aktivt i studentkåren eller i en nation eller ämnesförening.

Alumnföreningen arrangerade i maj 2011 en alumnresa till Petra, Jordanien. Som expertguidé för resan fungerade professor i grekisk filologi, Jaakko Frösén. Under resan föddes idén om att grunda en fond för forskning, undervisning och studier grekisk-romersk antik vid Helsingfors universitet. Fonden bär professor Frösens namn och alumnerna som deltog i resan samlade ihop en summa till fonden, som tack för en enastående resa. Fondens kapital har ökats efteråt på de resor som professor Frösén deltagit i som expertguidé.

Delta och stöd studerande! Läs mera om fonder och donationer.