Alltid

Att köpa ett ständigt medlemskap för 500€ är en investering i alumnverksamheten. Genom det ständiga medlemskapet stöder du framtiden och kontinuiteten i verksamheten.

Ständigt medlemskap passar dem som vill sköta sin medlemsavgift på en gång och följande special förmånder:

  • Reserverade platser i första raden på Vetenskaps dagarna 2021
  • Tryckt inbjudan till Helsingfors universitets Årsfestdag 26.3.2020
  • Inbjudan till ett evenemang för ständigmedlemmar i samband med att vi striimar Nordic Business Forum 23.-24.9.2020
  • Andra specialinbjudningar under årets lopp

Som medlemskategori är ständigt medlemskap populärt. Detta medlemskap passar dem som vill sköta medlemskapsfrågorna på en gång. Ett ständigt medlemskap motsvarar 13-års medlemsavgifter.

För att bevara det ständiga medlemskapets värde har alla betalningar placerats. Avkastningen är tillräcklig för att täcka alla tjänster till de ständiga medlemmarna och ge ett inflationsskydd. Med avkastningen ökar vi även fondens kapital. Genom att välja ständigt medlemskap stöder du föreningens solvens och alumnverksamhetens framtid.

Alumnföreningen erbjuder ständigmedlemmarna skräddarsytt program som specialinbjudningar och säsongsförmåner.

Hur gå tillväga?

Betala ständigt medlemskap 500e till kontot Helsingfors universitets alumni rf

Nordea FI 3110113000204825. Skriv i meddelandefältet ditt namn och födelsetid.

Mera information om ständigt medlemskap får du genom att ringa till Alumnföreningens kontor.

Betala ständigt medlemskap á 500 euro till kontot Helsingin yliopiston alumni ry, Nordea FI 3110113000204825. Skriv ditt namn och födelsedatum i meddelandefältet.

Du kan även använda nätbetalning via den eletroniska medlemsblanketten.