Aktuellt från universitetet

Times Higher Education World University Rankings upprätthåller data om alla universitet i världen. Helsingfors universitet har blivit utsett till Nordens främsta tvärvetenskapliga universitet, och är rankat på plats 32 bland Europas 400 universitet.

"In Europe, Scandinavian countries perform well, with Sweden and Finland punching above their weight relative to their population size with 11 and nine institutions, respectively, in the ranking. Sweden’s top university – the Karolinska Institute – is in the top 30 of the World University Rankings 2016-2017, while Finland’s University of Helsinki makes the top 100."

Times Higher Education World University Rankings -tiedot paljastavat huippuyliopistot Euroopassa.

Helsingfors universitet har genomfört en stor utbildningsreform som kallas Stora hjulet. Reformen innebär ett nytt sätt att tänka, då man övergår från ämnen till utbildningsprogram. Nu har reformen framskridit till den punkten att examensstudierna börjar i de nya utbildningsprogrammen. fr.o.m. hösten 2017. Utbildningsprogrammen ersätter de tidigare huvud- och biämnena. Vetenskapsområden som tidigare undervisades som huvud- och biämnen inkluderas nu i utbildningsprogrammen. Utbildningsprogrammen innehåller undervisning inom många olika vetenskapsområden. Innehållet är planerat så att det ska ge kunskap som behövs i arbetslivet i framtiden.

Reformen innebär att studerande som söker in till kandidatprogram inte ännu i det skedet behöver bestämma sig för ett visst vetenskapsområde. Studenten kan rikta in sig på ett lämpligt område under studiernas gång. Det minskar behovet att söka in på nytt. Innehåll och kunskapen i utbildningsprogrammen har uppdaterats med bl.a. nyttiga arbetslivskompetenser. Kandidatprogrammen innehåller praktik eller arbetslivsprojekt. Dessutom får man i alla kandidat-, magister och doktorandprogram expertfärdigheter som stöder sysselsättningen. Exempelvis projektledning, koordinering och förhandlingskompetenser. Utbildningen är mångvetenskaplig, tidsenlig och arbetslivsinriktad.

Magisterprogrammen har många olika alternativ för fördjupande och specialisering. Utbildningar som ger professionell behörighet har inkluderats i utbildningsprogrammen. Fortfarande utexamineras bl.a. lärare, läkare, tandläkare, veterinärer, farmaceuter och jurister med den behörighet som krävs för yrket. En nyhet är att alla utbildningsprogram har utnämnda direktörer och ledningsgrupper. Syftet med ledning är att säkra kvaliteten i undervisningen. Ledarna och ledningsgrupperna ansvarar för undervisningens organisering och den gemenskap utbildningsprogrammet bildar och som även alumnerna är en del av. Alumnerna ger oss värdefull information om vilken typ av färdigheter som behövs i arbetslivet. Under år 2017 samarbetar vi kring dessa frågor med Alumnföreningen.

En betydande del av magisterprogrammen är riktade till internationella sökande. I dessa program lägger vi särskild vikt vid sammanhållning. Alumner som arbetar i internationella sammanhang är speciellt värdefulla för dessa utbildningsprogram. Vi vill nyttja deras kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Tack vare universitetets stipendieprogram kan Helsingfors universitet snart vara ett lockande alternativ också för sökande som betalar läsårsavgift. Cirka hälften av universitetets 60 magisterprogram är engelskspråkiga och förväntas locka internationella sökande. Samtidigt införs i Finland fr.o.m. hösten 2017 läsårsavgifter för studenter från länder utanför EU/ETA. Marknadsföringen av de internationella magisterprogrammen är viktig och vi ökar på den efter den första ansökningsrundan. Efter ansökningstiden 2017 ser vi hur sökande hittar till dessa nya magisterprogram, som grundats på kort varsel. Alumner som rör sig utanför Finland sprider på ett naturligt sätt information om Helsingfors universitets magisterprogram. Det är en effektiv marknadsföringskanal.

Övergången till de nya utbildningsprogrammen kommer att ta flera år. De som inlett sina studier före reformen kan välja att slutföra sina studier enligt den gamla undervisningsplanen under en övergångsperiod fram till slutet av juli 2020. Antagligen vill många ändå övergå till ett av de nya utbildningsprogrammen. Det är önskvärt och övergången görs så lätt som möjligt för studenterna. Utbildningsprogrammens identitet kommer att utforma sig under de närmaste åren när gemenskaperna bestående av studenter och lärare har hittat sin form. Sedan utexamineras en ny generation alumner från de nya fina utbildningsprogrammen.

Päivi Aronen, expert, projektchef för utbildningsreformen Stora hjulet

Fakta om utbildningsreformen Stora hjulet

Utbildningsprogrammen vid HU

• 32 kandidatprogram
• 60 magisterprogram
• 23 flerspråkiga och fem helt engelskspråkiga magisterprogram. Ansökningstiden är 1.12.2016–12.1.2017, se
helsinki.fi/en/studying/masters-programmes
• 27 magisterprogram på finska och svenska. Ansökan görs i den gemensamma ansökan våren 2017
• Ytterligare fem magisterprogram startar hösten 2018 och ansökan till dessa görs år 2018
• 32 doktorandprogram
• Doktorandprogrammen grundades
år 2013. Ledarna och ledningsgrupperna har tillsatts för perioden 2014–2017.
• De nya kompetensbaserade undervisningsplanerna
färdigställs under våren 2017 i utbildningsprogrammens ledningsgrupper.
• Ledarna och ledningsgrupperna för kandidat- och magisterprogrammen
har valts för den första verksamhetsperioden 2017–2020.

Se exempel:
Master's Programme in Data Science
Master's Programme in Food Sciences
 

 

HU nära top 50 i världen

Det finns cirka 17 000 universitet i världen och Helsingfors universitet placerar sig bland de bästa (topp 0,5 %). HU steg till 56:e plats i augusti 2016 i den internationella Shanghai universitetsrankingen. Placeringen steg med 11 platser från år 2015, särskilt tack vare den spetsforskning som universitetets engagerade personal bedriver.

Tredje plats i Norden

Bland de Nordiska universiteten placerade sig Helsingfors universitet på tredje plats. Endast Köpenhamns universitet (30:e plats) och Karolinska universitetet (44:e plats) placerar sig
högre. Ännu i fjol låg Oslo och Uppsala universitet före Helsingfors. Helsingfors universitet är det enda finländska universitetet som ligger bland de hundra bästa i världen. Följande är Östra Finlands universitet, som placerade sig bland de 301–400 bästa. Aalto, Uleåborgs och Åbo universitet finns bland de 401–500 bästa. På första plats låg åter igen amerikanska Harvard. Endast fem universitet utanför USA placerade sig bland de 20 bästa universiteten i världen.

Hel­sin­ki Sus­tai­na­bi­li­ty Science Cent­re

Universitetets uppgift i samhället är högklassig forskning och utbildning samt aktiv samverkan med samhället. Tillsammans bidrar dessa till en bättre värld. Styrelsen beslöt på sitt möte den 15 december 2016 om verksamhetsplanen 2017. Universitetets vision sträcker sig till år 2025 och temat är Globalt inflytande genom samverkan. Universitetet har identifierat fyra stora utmaningar: digitalisering, globalisering, hållbar utveckling, och åldrande och välmående. Utgående från dessa utsåg styrelsen år 2015 tre strategiska forskningsfält: Life Science, Human Mind in Changing World och Matter and Materials, vilka indelas i olika tematiska områden. Med hjälp av dessa områden ämnar universitetet stärka och profilera sin forskning. Ansökningen om profileringsfinansiering av Finlands Akademi år 2017 riktas bl.a. till Helsinki Sustainability Science Centre (HSSC).

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten har under många år gjort ett gott samarbete med Alumnföreningen i syfte att förändra världen till det bättre. På fakultetens traditionella evenemang för alumner och intressegrupper, Oktoberfesten 2015, beslöt man göra en alumnresa till Madagaskar år 2016 med temat hållbar utveckling. Deltagarna, bland dem Kenneth Stambej, upplevde att resan var en ögonöppnande upplevelse till öns verkliga förhållanden och utmaningar. Hållbar utveckling är ett centralt forskningstema vid vår fakultet. Bio- och miljövetenskapliga fakulteten är initiativtagare och promotor för universitetets projekt att grunda Sustainability Science Center. Målet är att sammanföra olika vetenskapsområden från olika fakulteter och inflytelserika samhälleliga aktörer för att lösa sådana globala utmaningar som presenteras i FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. För tillfället framskrider planeringen av HSSC i snabb takt i arbetsgruppen, där universitetets expertis inom forskning om hållbar utveckling är väl representerad. Målet är att HSSC grundas år 2017. En samarbetsstrategi för centret är under arbete, eftersom många företag har visat intresse för samarbete. Fakultetens vänner och alumner är välkomna till ett seminarium om hållbar utveckling som anordnas av centret den 12 maj 2017, för att presentera olika aktörer. Anmäl dig på: helsinki.fi/alumnforeningen
 

Vill du bli vetenskapsfadder?
Bio- och miljövetenskapliga fakulteten gör banbrytande forskning inom livsvetenskaper och hållbar utveckling. Alla alumner kan delta i arbetet genom att bli vetenskapsfadder. Det är en ny form av finansiering för vetenskap och forskare. Den som blir vetenskapsfadder får delta i en forskningsgrupp och följa med på nära håll hur forskningen framskrider. Du får direkt kontakt med fakultetens ledning och aktörerna i din valda forskningsgrupp. Bekanta dig med forskningsteamen och fondens verksamhet: helsinki.fi/bio/tutkimus/tutkimusryhmat

Ragna Rönnholm
FD, docent i cell- och molekylärbiologi
HU Bio- och miljövetenskapliga
fakultetens samhällsrelationer
HU styrelsemedlem 2010–2017