Social vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet sedan 2003: Nya lösningar och pedagogiska innovationer för undervisningen från förskolepedagogik till högskola

Helsingfors universitet firar 15-årsjubiléet för sitt centrum för vetenskapsfostran på många olika vis år 2018. På Alla hjärtans dag publicerades en bok om forskningsbaserad vetenskapsfostran och dess bästa lösningar samt pedagogiska innovationer. Boken har redigerats av centrets direktör, professor Maija Aksela, vice-direktör, professor Juha Oikkonen, och allmänna koordinator Julia Halonen. Förutom dem har 24 skribenter deltagit i skrivarsamfundet. De är huvudsakligen medlemmar i styrgruppen för centret, koordinatorer för olika vetenskapsgrenar, eller forskare som deltagit i centrets projekt.

Vetenskapsfostran innebär en stärkning av vetenskapligt kunnande. Alla vetenskapsgrenar omfattas av den. Till år 2020 siktar Finland på att bli ett av spetslanden inom vetenskapsfostran i världen. Det är angeläget att få barn och ungdomar att bli intresserade av olika vetenskaper både i skolan och på fritiden.  Vetenskapsfostran är också en del av universitetens samhälleliga uppgift. Utvecklingen och förstärkningen av vetenskapsfostran är aktuellt och viktigt för samhället.

Vid Helsingfors universitet är vetenskapsfostran en del av den samhälleliga växelverkan och samtidigt en del av forskningen och undervisningen vid universitetet. Den stöder universitetets fokusområden på många olika vis. Helsingfors universitet strävar till att vara en global påverkare och föregångare inom vetenskapsfostran samt en producent av nya lösningar och pedagogiska innovationer för alla stadier, från förskolefostran till högskolor. Forskningen inom vetenskapsfostran skapar en grund för att förstärka och utveckla vetenskapskunnandet. Det behövs nya meningsfulla lösningar och pedagogiska innovationer för att förstärka det vetenskapliga kunnandet bland barn och unga – framtidens aktörer.

Boken har 8 kapitel (över hundra sidor) och presenterar den mångvetenskapliga och sociala vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet sedan år 2003 samt relaterad forskning från förskolepedagogik till högskolor. Boken presenterar särskilt de nya lösningarna och pedagogiska innovationerna som utvecklats vid centret samt centrala publikationer och avhandlingar, pågående projekt, och framtidsplaner. Fram lyfts exempel av vetenskapsfostran särskilt inom humaniora, matematik och naturvetenskaperna, och även lösningar som överskrider de vetenskapliga gränsdragningarna.

Man hoppas att boken skall få en bred användning som stöd för olika aspekter av vetenskapsfostran samt lärarutbildningen. Den kommer att ges ut både i tryck och på webben, på finska och engelska.