En karta över min framtida värld - teckningstävling för barn och unga

28.1.2021
Helsingfors universitets LUMA-vetenskapsklass Geopiste och Finlands kartografiska sällskap SKS ordnar en tävling i att rita kartor med temat ”A Map of My Future World – En karta över min framtida värld”.

Tävlingen är en del av den internationella Barbara Petchenik kartritningstävlingen för barn. De vinnande bidragen skickas till Florens, Italien, för att representera Finland i en kartografisk konferens som hålls i december 2021. I samband med konferensen ordnas en utställning av de vinnande nationella bidragen, från vilka hela tävlingens bästa ritningar väljs.

Instruktioner för tävlingen

Barn och ungdomar under 16 år kan delta i någon av de fyra tävlingskategorierna:

  • under 6 år
  • 6–8 år
  • 9–12 år
  • över 12 år (13-15 åringar)

Ritningarna kan även göras i grupper på max tre personer, där alla gruppmedlemmar måste tillhöra samma tävlingskategori.

Tävlingens tema ”A Map of My Future World”, bör framkomma tydligt och kreativt i ritningen som skall föreställa jordgloben, världskartan eller en stor del av världen.

I tävlingen läggs särskilt vikt vid:

  • Hur väl ritningens budskap kommer fram och hur det anknyter till temat för tävlingen
  • Det kartografiska innehållet, till exempel hur bra kontinenter, världsdelar och vattenområden känns igen, hur karttecken så som punkter, linjer och anda områdessymboler använts samt hur man färglagt och namngivit platserna.
  • Kvaliteten på bidraget: hur modig, kreativ och estetisk avbildningen är samt färgernas harmoni.

Ritningens storlek är högst A3. Kartan bör vara så tydlig att den tål förminskning. Det är även tillåtet att rita kartan med hjälp av dator. Bidraget får inte bestå av delar som rör sig eller är som är gömda (t.ex. ritningar på baksidan av pappret). Ifall man använt sig av andra material till ritningen får de inte vara sådana som lätt går sönder (t.ex. växters blad eller glas) eller material som är tjockare än 0,5 cm.

Ritningen ges en engelsk eller fransk rubrik, som skrivs på baksidan av bidraget. På baksidan skrivs även: tillverkarens namn, ålder, skolklass, skolans adress samt tävlingsland (Finland). I fallet med en enskild deltagare (inte organiserade av skolan), kan hemadressen användas. Vi ber er också att bifoga en vuxen kontaktpersons e-postadress (lärare eller förälder), ifall bidraget skickas vidare till den internationella tävlingen skickar vi en blankett som måste fyllas i innan barnet tillåts delta i tävlingen.

Kartritningens original skickas in till: Geopiste, PL 64, 00014, Helsingfors universitet. Ritningen bör vara framme senast 01.05.2021.

De två bästa bidragen för varje tävlingskategori prisbelönas av Finlands kartografiska sällskap. Hederspris kan också tilldelas. Utställningen för alla finska tävlingsbidrag ordnas antingen virtuellt eller på Helsingfors universitets Gumtäkts campus i byggnaden Physicum.

De vinnande bidragen skickas till den internationella Barbara Petchenik karttävlingen, som ordnas i December 2021 i samband med den kartografiska konferensen i Florens, Italien. Till vinnarnas vårdnadshavare skickas en blankett som bör undertecknas. Med denna ger vårdnadshavaren sitt tillstånd att barnen deltar i tävlingen och att tävlingsbidragen får användas utan ersättning. Läraren koordinerar insamlandet av lovblanketterna.

De deltagande bidragen kan användas utan ersättning t.ex. till kort, kalendrar och illustrationsbilder (Unicef, ICA, Suomen Kartografienen Seura, Helsingfors universitet m.fl.), vilket lönar sig att beakta angående kartans stil och färgläggning.

Ifall det uppstår frågor angående tävlingen, ta kontakt! jari.a.korpi[at]gmail.com | geopiste@helsinki.fi

Läs mer om den internationella tävlingen på deras hemsida.