4 DOKTORANDER I NATURVETENSKAPLIG VETENSKAPSFOSTRAN

6.10.2020
Vill du medverka till en bra framtid för barn och unga? Är du intresserad av att utveckla och forska i nya initiativ inom vetenskapsfostran? Är du intresserad av nationellt och internationellt samarbete? Är du intresserad av att främja kontinuerligt lärande? Är du intresserad av att arbeta i ett team med god sammanhållning och sikte på en bra framtid?

Helsingfors universitets vetenskapsutbildningscentrum (https://www.helsinki.fi/sv/vetenskapsfostran) syftar till att inspirera och uppmuntra barn, unga och familjer att studera olika vetenskaper och ha dem som hobby. Naturvetenskaplig vetenskapsfostran innebär att kunskaperna i matematik och naturvetenskaper stärks och att man uppmuntras att studera dem genom formell, non-formell och informell vetenskapsfostran.  

Vetenskapsfostran är ett av Helsingfors universitets strategiska val och ingår i Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens genomförandeplan.  

Genom verksamheten får Helsingfors universitet möjlighet att både utveckla och forska i nya pedagogiska lösningar. Vid sidan av utveckling och forskning ger man kommande och nuvarande lärare utbildning och stöd i att använda lösningarna. 

Verksamheten innefattar samarbete med andra nationella och internationella aktörer. Vetenskapsutbildningscentrumet ingår dessutom i nätverket LUMA-center Finland, som består av 13 regionala LUMA-center i anslutning till finländska universitetscenter. Du kan läsa mer om verksamheten i boken Collaborative Science Education at the University of Helsinki Since 2003: New Solutions and Pedagogical Innovations for Teaching from Early Childhood  Education to Universities.

Om anställningen 

Till doktorandens arbetsuppgifter hör att skriva en doktorsavhandling inom naturvetenskaplig vetenskapsfostran (50 % av arbetstiden). Dessutom utvecklar och meddelar doktoranden vetenskapsfostran vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (50 % av arbetstiden). Anställningen är starkt kopplad till vetenskapsklasserna. Strävan är att i så hög grad som möjligt koppla arbetsuppgifterna till den anställdas forskningsområde. Tillsammans bildar de doktorander som anställs ett team och vetenskapsfostran genomförs också i samarbete med andra fakulteter. Anställningen kan dessutom omfatta administrativa uppgifter och har en sex månaders prövotid. Forskningsämnet inom naturvetenskaplig vetenskapsfostran kan gälla ett specifikt vetenskapsområde (t.ex. matematik, fysik, kemi eller geografi) eller vara mångvetenskapligt och stödja universitetets och Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens strategi (t.ex. hållbar utveckling, klimatförändring, digitalisering). 

Verksamheten och forskningen stöds av forskningsteamet LUMA Science Helsinkis ledningsgrupp med medlemmar från bland annat Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens ämneslärarutbildning.

Anställningskriterier 

Den som anställs som doktorand ska ha beviljats rätt att avlägga doktorsexamen vid Helsingfors universitet. Om doktoranden ännu inte har rätt att avlägga doktorsexamen vid Helsingfors universitet, ska hen bli beviljad rätt att avlägga doktorsexamen under den sex månader långa prövotiden. Ytterligare information om att söka till doktorsutbildning finns här: https://www.helsinki.fi/sv/forskning/doktorsutbildningen/sa-har-ansoker-du  

Dessutom krävs att den som anställs som doktorand i samband med avläggandet av en tidigare examen och på andra sätt har visat förmåga till och motivation för avläggande av doktorsexamen. 

Anställningen förutsätter god interaktionsförmåga. Erfarenhet av att arbeta som lärare eller av annan vetenskapsfostran, förtrogenhet med det finska utbildningssystemet, internationell arbetserfarenhet samt magisterexamen inom ett matematisk-naturvetenskapligt område räknas som merit. 

Lönesättning 

Lönen grundar sig på kravnivå 2–4 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Lönen är 2 380–3 000 euro beroende på den anställdas kompetens och arbetserfarenhet. 

Ansökningsanvisningar 

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök jobbet. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in ansökan i SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal). 

Bifoga följande till din ansökan som pdf-filer: 

ett cv som innehåller en eventuell publikationsförteckning samt kontaktuppgifterna till två referenser 

ett ansökningsbrev där du beskriver din lämplighet för anställningen och visar din motivation (max. 2 sidor) 

forskningsämnena i din preliminära forskningsplan samt motiveringar (max. 2 sidor) 

ett studieutdrag över genomförda studier inom magisterexamen samt över doktorandstudier som du eventuellt redan har genomfört. 

Ansökningstiden går ut 2.11.2020. 

Ytterligare information 

Ytterligare information om anställningen ges av  

professor Maija Aksela, naturvetenskaplig vetenskapsfostran, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet maija.aksela@helsinki.fi
eller
specialist Topias Ikävalko, Vetenskapsutbildningscentrum, Helsingfors universitet topias.ikavalko@helsinki.fi 050 311 4536