Välkommen på Helsingfors universitets inskription den 3 september

Efter inskriptionen ordnas en HUS150-öppningskarneval på Centrumcampus gator.

Helsingfors universitets rektor har glädjen att inbjuda universitetets studerande, personal och vänner till inskriptionen för läsåret 2018–2019 måndagen den 3 september 2018 kl. 12.15. Inskriptionen äger rum i Solennitetssalen i universitetets huvudbyggnad (ingång från Alexandersgatan 5).

I programmet ingår överräckande av rektorns symboliska nycklar, rektor Jari Niemeläs inskriptionstal samt personalens och studentkårens hälsningar som framförs av HYHY:s ordförande Elisa Hyytiäinen och HUS styrelseordförande Lauri Linna.

Inskriptionen kan följas i direktsändning via Unitube.

Efter inskriptionen hålls en ekumenisk gudstjänst i Helsingfors domkyrka och en konfessionslös ceremoni på Nationalbiblioteket. På gudstjänsten predikar biskop Teemu Laajasalo och på den konfessionslösa ceremonin talar dekanus Jaakko Kangasjärvi och biträdande professor Anna-Liisa Laine.

HUS150-öppningskarnevalen börjar kl. 14

Studentkåren vid Helsingfors universitet fyller 150 år och ordnar igen en öppningskarneval i samarbete med universitetet. Karnevalen fyller gatorna och korridorerna på Centrumcampus måndagen den 3 september 2018 kl. 14–18! Under HUS150-öppningskarnevalen erövras universitetets huvudbyggnad, Porthania och närliggande gator av olika föreningar. Kom och bekanta dig med HUS mångsidiga medlemsföreningar och utskott, utöka din samling av overallmärken och njut av det somriga musikutbudet på Porthanias utescen. Årets dragplåster är Elias Gould.

Ytterligare information och det uppdaterade karnevalprogrammet finns på HUS webbplats och Facebooksida.