Har du ofullbordade studiehelheter? Det är bra att försöka genomföra dem under läsåret 2016-17.

Vid universitetet pågår en utbildningsreform som förändrar innehållen i studierna också vid Öppna universitetet. De nya utbildningsprogrammen startar hösten 2017.

Det är bra att försöka slutföra studiehelheter som är ofullbordade nu under läsåret 2016-17. Om du försöker slutföra dem senare kan du behöva genomföra motsvarande/kompletterande kurser. Be gärna om en helhetsanteckning för färdigt genomförda studiehelheter före hösten 2017, eftersom man inte behöver komplettera registrerade studiehelheter senare.

I och med de nya utbildningsprogrammen ändras bestämmelserna om studiernas giltighetstid, vilket är bra att beakta om du siktar på att avlägga examen. Den centrala förändringen är att alla studier – också språkstudierna - föråldras efter 10 år och kan efter det inte längre användas i en examen. Datum för en studiehelhet blir det datum då den sista prestationen i helheten genomfördes. Helheten kan alltså användas inom 10 år från helhetens prestationsdatum.
Rektors beslut 23/2016 (på finska i Flamma)