Bekanta dig med kursutbudet sommaren 2016: föreläsningar, boktentamina, webbtentamina och webbkurser. Anmälningen startar 12.–15.4. stegvis enligt läroämne.

På svenska anordnas följande kurser:

Studieutbudet: sommaren 2016 (fi)
Studieutbudet: läroämnena och söktjänst
Så här börjar du studera
Studentservicen

Anmälningen till sommarkurserna startar i april

Anmälningen startar 12.–15.4. stegvis enligt läroämne

tisdag 12.4. juridiska, bio- och miljövetenskapliga, matematisk-naturvetenskapliga och agrikultur-forstvetenskapliga ämnen
onsdag 13.4. statsvetenskapliga och humanistiska ämnen
torsdag 14.4. beteendevetenskapliga ämnen
fredag 15.4. språk och teologiska ämnen
  • Anmäl dig till kurserna via anm älningslänken i undervisningsprogrammet.
  • Du kan anmäla dig till kurserna ända fram tills de börjar. Du ser anmälningsläget genom att klicka på anmälningslänken i undervisningsprogrammet.
  • Avgiften för kurserna är 15 euro/studiepoäng och den betalas i samband med anmälan via nätbank.
  • Obs! Kontrollera anmälningsförfaranden och avgifter för kurser som anordnas vid sommaruniversiteten i undervisningsprogrammen.

Är du grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet?

  • Anmäl dig till kurserna via undervisningsprogrammet med universitetets användarnamn.
  • Kryssa för uppgiften om närvaro i anmälningsblanketten. Uppgiften kontrolleras automatiskt i Oodi.
  • Undervisningen sommaren 2016 är avgiftsfri för dig om du är närvaroanmäld vid tiden för din kursanmälan. Eventuella materialavgifter uppbärs också av dig.
  • Obs! Undervisningen vid sommaruniversiteten (t.ex Helsingforsnjedens sommaruniversitet ) är avgiftsbelagda.
  • Kom ihåg att annullera din anmälan om du inte kommer att delta i undervisningen!

Informationsmöte om sommarkurserna 7.4.

Välkommen att delta i ett informationsmöte om sommarkurserna torsdag 7.4.16 klockan 17-18.30. Mötet ordnas på webben och hålls på finska. På informationsmötet får du höra om hur det är att studera vid Öppna universitetet, om hur man anmäler sig till kurserna och om studieutbudet. Läroämnenas innehåll presenteras inte; dem kan du bekanta dig med genom att studera undervisningsprogrammen. Du behöver inte anmäla dig till informationsmötet på förhand. Frågor kan ställas via chaten.

Osallistumisohjeet (fi)
Kysy opintojen ohjaajilta (fi)