Öppna universitetets utbildningsutbud förnyas

I samband med Helsingfors universitets utbildningsreform, förnyas även Öppna universitetets utbildningsutbud. I de nya utbildningsprogrammen blir studierna ännu mer mångvetenskapliga än tidigare. Intressanta nyheter i höst är bl.a. kurser knutna till utbildningsprogrammen i samhällsvetenskaper samt grundstudier i pedagogik. På svenska kan man studera också fysik och kemi.

Höstens undervisningsprogram har nu publicerats. Anmälningstiden till kurserna börjar 45 dagar före kursen börjar. Om kursen börjar t.ex. 4.9, börjar anmälningstiden på nätet redan 21.7.

För dig som vill ta ett mellanår, höja sin kompetens eller söka en ny inriktning

Öppna universitetet är ett bra alternativ vid olika skeden under studie- och arbetskarriären. För den som spenderar ett mellanår är Öppna universitetet en möjlighet att bekanta sig med universitetsstudier och olika vetenskapsområden samt ett sätt att förbereda sig för urvalsproven. Öppna universitet är också ett bra alternativ för dig som vill stärka din kompetens eller söka en ny inriktning på karriären.

– Det som är bra med Öppna universitetet är att det är lätt att komma hit och studera. Här finns studiemöjligheter även för den som jobbar och Moodle-inlärningsplattformen gör det möjligt att studera på distans. Det lönar sig att komma och prova! skriver Maria i Öppna universitetets studentblogg Elämää ja opintoja.

Öppna universitetets kurser är öppna för alla, oberoende av ålder och grundutbildning. Studierna ordnas så att det är möjligt att studera vid sidan av jobbet. Studierna motsvarar Helsingfors universitets läroplaner och alla studieprestationer registreras i universitetets register.

Studieutbudet enligt ämnesområde och utbildningsprogram
Söktjänst
Så här börjar du studera

Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna: opiskelijaksiavoimeen@helsinki.fi