Öppna universitetets kursutbud 2018-2019

Sommaren är en bra tid att fundera på vad man skulle kunna lära sig för nytt. Kolla in kursutbudet läsåret 2018–2019 nu!
  • Har du ett sabbatsår framför dig? 
  • Funderar du fortfarande på vad du vill studera?
  • Vill du stärka din kompetens eller hitta en ny karriär? 
  • Vill du studera bara för att det är roligt? 

Öppna universitet erbjuder alla intresserade möjlighet att genomföra studier som följer Helsingfors universitets undervisningsplaner. Föreläsningsserier, webbkurser och tentor erbjuds under hela året inom nästan alla universitetets vetenskapsområden. Kurserna motsvarar undervisningsplanerna vid Helsingfors universitet, och studieprestationerna registreras i universitetets studieregister.  

Öppna universitet är för alla: det finns ingen åldersgräns och inga krav på utbildning. Studierna ordnas så att det är möjligt att studera vid sidan av jobbet. 

Undervisningsprogrammen för läsåret 2018-2019 har nu publicerats. Största delen av kurserna anordnas på finska. Under läsåret 2018–2019 erbjuds huvudsakligen kurser inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper på svenska. Du kan ta del av dem enligt ämnesområde och utbildningsprogram  eller via Söktjänsten.

Anmälan börjar 45 dagar före kursens början. Studieavgiften är 15 euro per studiepoäng (sp). Vissa kurser kan det dessutom ha avgiftsbelagt material. Studie- och materialavgifter betalas på nätet i samband med anmälan. 

Öppna dörrar till Öppna universitetet! 
Läsårsinskription 28.8.2018 kl. 15.00–19.00 

På programmet finns infosnuttar och miniföreläsningar om intressanta ämnen. Studierådgivare, utbildningsexperter och HelpDesk är anträffbara hela kvällen. Informationskvällen hålls på finska. Plats: Tankehörnan (Universitetsgatan 4)  Välkommen! Läs mer (Facebook)

Läs mer: 

Lue lisää (suomeksi):