Vid Helsingfors universitet har det inte upptäckts fel i VAKAVA-urvalsprovets registreringsprocess eller i de sökandes poäng.

Vid det nationella pedagogiska VAKAVA-urvalsprovet har det skett ett registreringsfel av personuppgifter för en av de sökande vid Tammerfors universitet. Det ledde till att den sökandes provpoäng felregistrerades. Misstaget har korrigerats och det påverkar inte de övriga sökandenas uppgifter eller poäng.

Vid Helsingfors universitet har det inte upptäckts fel i VAKAVA-urvalsprovets registreringsprocess eller i de sökandes poäng. De som sökt till Helsingfors universitet behöver alltså inte vara oroliga för att deras uppgifter skulle vara felaktiga.

Om du ändå upplever att ditt urvalsprovsresultat är felaktigt, kan du anhålla om rättelse av beslutet. Följ då de instruktioner som följde med i det brev du fått om ditt urvalsprovsresultat. Brevet innehåller bl.a. en länk till den webbsida via vilken du kan skicka en elektronisk anhållan om rättelse.