Börja studera i Öppna universitetet hösten 2016

Vårt studieutbud är fortfarande brett och mångsidigt. Anmälningen till höstens första studier börjar redan i juli.

På hösten börjar studiehelheter och enskilda studieavsnitt i tiotals läroämnen igen; föreläsningar, nätkurser, litteratur- och e-tenter. Den största delen av utbildningsprogrammen publiceras senast i början av juli. En del av höstens och vårens enskilda studieavsnitt publiceras även under hösten.

Exempel ur studieutbudet:

 • Ämnesstudier i finska, inhemsk litteratur och nordiska språk (på finska)
 • Grundstudier i pedagogik 25 sp
 • Grundkurs i juridik 3 sp; Nutida fysikens grunder 5 sp; Atomer, molekyler och växelverkningar 5 sp; Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt 3 sp

Anmälningsproceduren förnyas

Man kan anmäla sig till studierna flexibelt året runt: anmälningen börjar 45 dagar innan studieavsnittet eller –helheten börjar. T.ex.

 • om studierna börjar 12.9., börjar anmälningen 29.7. kl. 12
 • anmälningen till ett studieavsnitt som börjar 25.10. börjar 10.9. kl. 12

Den exakta tidpunkten för anmälningen ser du genom att klicka på anmälningsknappen i undervisningsprogrammet.

 • Du kan anmäla dig ända fram tills studierna börjar. Anmälningsläget ser du via anmälningsknappen i undervisningsprogrammet.
 • Kontrollera anmälningstiderna- och praxis för studier som ordnas vid samarbetsinstitut i utbildningsprogrammen.

Studieavgifterna

 • Studieavgiften 15 euro / studiepoäng betalas som nätbetalning i samband med anmälan.
 • Anmälningen till studierna är bindande, se anmälnings- och betalningsvillkoren
 • Studieavgiften returneras endast med läkarintyg (gäller den del som överskrider 75 euro) och då Öppna universitetet annullerar undervisningen.
 • Studieavgifterna och annulleringsvillkoren varierar vid Öppna universitetets samarbetsinstitut.

Mer information: Anmälan och studieavgifter

Studierådgivningen förändras

Studierådgivningen för de som är intresserade av att studera vid Öppna universitet och frågor om anmälningen till studierna flyttades under sommaren över till universitetets ansökningsservice:

Om du redan studerar vid Öppna universitetet, får du hjälp hos studentservicen på Brobergsterrassen (officiella studieutdrag, namnändringar)

Innan du tar kontakt med studierådgivningen, bekanta dig noggrant med