Kolla in Öppna universitetets kursutbud läsåret 2019-2020!

Öppna universitetet erbjuder dig vetenskapligt innehåll, lärare och inspirerande kurser vid ett av de bästa universiteten i världen. Öppna universitet finns till för dig som vill stärka din professionella kompetens, skapa förutsättningar för en ny karriär, påskynda din examen eller ta reda på vilken disciplin som inspirerar dig mest.  

Öppna universitet erbjuder alla intresserade möjlighet att genomföra studier som följer Helsingfors universitets undervisningsplaner. Föreläsningsserier, webbkurser och tentor erbjuds under hela året inom nästan alla universitetets vetenskapsområden. Kurserna motsvarar undervisningsplanerna vid Helsingfors universitet, och studieprestationerna registreras i universitetets studieregister.  

Öppna universitet är för alla: det finns ingen åldersgräns och inga krav på utbildning. Studierna ordnas så att det är möjligt att studera vid sidan av jobbet. 

Undervisningsprogrammen för läsåret 2019-2020 har nu publicerats. Största delen av kurserna anordnas på finska. På svenska finns det kurser till exempel i biologi, datavetenskap, ledarskap och inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper. Du kan ta del av dem enligt ämnesområde och utbildningsprogram  eller via söktjänsten.

Anmälan börjar 45 dagar före kursens början. Studieavgiften är 15 euro per studiepoäng (sp). Vissa kurser kan dessutom ha avgiftsbelagt material. Studie- och materialavgifter betalas på nätet i samband med anmälan. 

Läs mer: