TUFF BAKGRUND TÄNDE GNISTAN ATT HJÄLPA ANDRA

Benjamin Sidorov tycker att studierna i socialt arbete och socialpolitik har varit mer än han kunde ana. För honom är det kommande yrket som socialarbetare ett kall.

Mina studier har varit jättegivande och jag skulle inte byta ut dem mot något. Studierna har definitivt fått mig att se på världen ur ett bredare perspektiv och förstå hur samhället fungerar på ett djupare plan.

Benjamin har sin kandidatexamen närapå avklarad och han jobbar just nu i en liten kommun på Åland innan han planerar att fortsätta med magisterstudierna. I och med att Benjamin tillsammans med kommunens socialchef har hand om hela kommunens socialförvaltning är arbetsuppgifterna på Åland mycket varierande.


–Ifall du jobbar i en liten kommun är det ofta så att du får ha hand om barn, åldringar och till exempel missbrukare. Du lär dig en massa nytt varje dag. Om du å andra sidan jobbar i en stor kommun är ditt arbetsområde väldigt specifikt. Då har du möjlighet att fördjupa dig i det som intresserar dig mest.


För att jobba som socialarbetare är det en fördel att vara modig och medveten om sina styrkor och svagheter säger Benjamin. Han upplever att studierna ger ypperliga färdigheter och verktyg för det här. Orsakerna till att Benjamin ville bli socialarbetare var flera.

– Först och främst har jag alltid varit en person som folk vänder sig till med sina problem. I tonåren var jag dessutom själv utslagen ur samhället men fick hjälp av socialarbetare. I något skede började jag fundera om inte jag själv skulle ha förutsättningar att göra liknande arbete som min egen socialarbetare gjorde, och dessutom dra nytta av att inte alltid haft det så bra ställt. Utöver den akademiska sidan känner jag till den sidan som klienter upplever.

Vid Uni har Benjamin studerat på svenska och han är tacksam över den goda handledning som han fått under studierna och till exempel då han skrev sitt slutarbete för kandidatexamen. I sin avhandling analyserade Benjamin hur marginaliserade ungdomar, och deras vardag och världssyn beskrivs i låttexter skrivna av hiphopartister.

Ursprungligen är Benjamin hemma från Vasa, men i Helsingfors där han studerar trivs han väldigt bra.

– Då jag flyttade till Helsingfors upplevde jag staden som något nytt och spännande och jag var nyfiken på att se vad den kunde erbjuda mig. Stämningen i Helsingfors är öppen och tolerant, det finns utrymme för alla ens sidor och ingen höjer på ögonbrynen.

Utöver det här gläder sig Benjamin över att hans finskakunskaper har förbättrats.

Efter tiden på Åland planerar Benjamin att ta itu med magisterstudierna. Dem vill han inleda genom ett utbyte.


– Jag har flera bekanta socialarbetare som har varit på utbyte till bland annat Sverige, Portugal, Polen och Kroatien, och trivts jättebra. Det här är något jag också själv vill uppleva.

Benjamins önskan är att ”som stor” fungera som socialarbetare i en mindre kommun. I Finland råder det stor brist på socialarbetare och särskilt akut är läget på svenskt håll. Det finns knappt om män i branschen. Benjamin hoppas på att se en ändring i det här.

–Många kanske tänker att det sociala området tillhör kvinnor och är omanligt. Jag anser att det är en bransch där modiga människor behövs oavsett kön.

En annan av Benjamins drömmar är att bli forskare.

– Som särskilt intressanta ser jag frågor som har att göra med hur män uttrycker sin känslomässiga sårbarhet. Jag vill undersöka i hurdana situationer det finns utrymme för män att vara känsliga och varför det är just såhär.

 

SOC&KOM

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) är en fristående svenskspråkig enhet vid Helsingfors universitet. Vid Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper utbildas politices kandidater i sex vetenskapsområden: socialt arbete, socialpsykologi, sociologi, journalistik, statskunskap med förvaltning och rättsvetenskap.

Utbildningen är treårig och både undervisnings- och examensspråket är svenska. Efter kandidatexamen kan du fortsätta inom det svenska magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. För att bli behörig socialarbetare bör du avlägga magisterexamen.

Vid Soc&kom finns två olika ansökningsmål: samhällsvetenskaper och socialt arbete. Om du är intresserad av journalistik, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning eller rättsvetenskap väljer du ansökningsmålet samhällsvetenskaper. Om du vill bli socialarbetare väljer du ansökningsmålet i socialt arbete.

 

Läs mer om kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom och sökmålet socialt arbete.