Susanna Niinistö-Sivuranta är en passionerad förespråkare för lärandet

Direktören för Öppna universitetet är övertygad om att lärandet är det enda sättet att bygga en hållbar framtid. Alla behöver hjärtats bildning och alla har rätt att lära sig.

Kontinuerligt lärande, öppet lärande, digitalisering, samarbete mellan gymnasier och högskolor, betygsantagning och alternativa antagningsvägar. Det händer mycket inom vuxen- och högskoleutbildningen för tillfället. I takt med att världen och arbetslivet förändras ökar lärandets betydelse allt mer – inte bara för individen och samhället, utan också för världen och världens framtid.  

Direktören för Öppna universitetet Susanna Niinistö-Sivuranta gläder sig åt att Öppna universitetet gör universitetsstudier tillgängliga för alla. Enligt henne har Öppna universitetet utmärkta förutsättningar att möta också framtida utmaningar, eftersom det är känt att Öppna universitetet är en föregångare när det gäller öppet lärande, pedagogiskt utvecklingsarbete och digitalisering av utbildning. 

Öppna universitetet har också erfarenhet av ett brett spektrum av olika slags inlärare: Variationen är stor i fråga om studenternas ålder, utbildning och arbetshistoria. Motiven och behoven kring studierna varierar likaså: Vissa söker ännu sin bransch eller förbereder sig för urvalsproven, andra fördjupar sin kompetens eller studerar av intresse för vetenskap.

Susanna Niinistö-Sivuranta betonar att Öppna universitetet vill betjäna alla som är intresserade av att lära sig – med ett lämpligt mått utmaningar och uppmuntran. 

– I en mångsidig värld är variationer en rikedom och det behövs olika slags kunnande. Det är bra att vara stolt över det man kan och samtidigt vara nyfiken på att lära sig nytt.

Vem är hon?

Susanna Niinistö-Sivuranta är utvecklingsdirektör vid Helsingfors universitet och direktör för Öppna universitetet. Vid sidan av uppdraget vid Öppna universitetet ansvarar hon för universitetets undervisnings- och studentservice. Niinistö-Sivuranta har tidigare arbetat som prorektor för yrkeshögskolan Laurea och undervisat i kommunikation på högskolenivå. Hon disputerade för doktorsgraden i pedagogik vid Tammerfors universitet 2013. 

Susanna Niinistö-Sivuranta hittade sitt kall redan som ung när hon som nybakad student fick tillfälle att jobba som lärarvikarie i grundskolan och gymnasiet på sin hemort. Ända sedan dess har undervisning, interaktionsförmåga, lärmiljöer och pedagogiskt utvecklingsarbete varit hennes passion och utgjort kärnan i hennes expertis:

– Som lärare, undervisningsutvecklare och ledare blir jag särskilt inspirerad av att en bättre framtid varje dag är närvarande i mitt arbete.

År 2019 vill Susanna lära sig mer om digitalisering av lärmiljöer, bereda plats för kreativt tänkande och lära sig cirkla på skridskor.