Studier vid Öppna universitetet 2020-2021

Välkommen till studierna!

Man kan komma till ett toppuniversitet genom många portar, men en står öppen för alla. Öppna universitetet är ett universitet för dig som vill förbättra din yrkeskunskap eller söker efter något nytt i karriären. Vid Öppna universitetet kan du också söka din egen grej, bekanta dig med universitetsstudierna och bedriva universitetsstudier, t.ex. under ett mellanår. Öppna universitetet är också ett universitet för dig som är kunskapstörstig i största allmänhet! 

  • Studier inom många vetenskapsområden
  • Inga krav på grundutbildning och inga åldersgränser
  • Kurser startar året runt
  • Gott om nätbaserade studier
  • Flexibla studier, till exempel vid sidan av arbetet. 

De öppna universitetsstudierna motsvarar undervisningsplanerna för Helsingfors universitets utbildningsprogram. Öppna universitetsstudier kan senare inkluderas i en universitetsexamen.

Bekanta dig med undervisningsutbudet för läsåret 2020–2021!  

Under läsåret 2020–2021 kan du studera på svenska inom t.ex. samhällsvetenskaper, fysik och kemi.

Hösten 2020 ordnas studierna vid Öppna universitetet så gott som helt och hållet på nätet. De första kurserna börjar i september. En del av studierna sommaren och hösten 2020 är undantagsvis avgiftsfria för alla.

Du hittar vårt studieutbud på vår webbplats:

Anmälan och studieavgift 

Anmälan till studierna börjar i regel 45 dagar innan respektive kurs börjar. Du får fram den exakta anmälningstiden genom att klicka på ”Anmäl dig” i kursens studieprogram. En del av kurserna har en flexibel anmälan under läsåret och du kan börja studera när det passar dig. 

Studieavgiften är 15 euro per studiepoäng (sp), vanligtvis 75 euro per kurs (5 sp). Vissa kurser kan dessutom ha avgiftsbelagt material. Studie- och materialavgifter betalas på nätet i samband med anmälan. 

En del av studierna sommaren och hösten 2020 är undantagsvis avgiftsfria för alla. Läs mer: Opintoja maksutta, olkaa hyvät! (fi)