Studerar du vid en annan högskola?

Välkommen till Öppna universitetet vid Helsingfors universitet! Här hittar du praktisk information om dina studier.

Sommaren 2020 erbjuder vi en del av våra studier undantagsvis avgiftsfritt för alla. De avgiftsfria kurserna hittar du här: Opintoja maksutta, olkaa hyvät! [fi] På den här sidan har vi samlat praktisk information för dig som studerar vid en annan högskola och som har valt kurser i vårt utbud av avgiftsfria sommarkurser.

Om du däremot har valt kurser i vårt normala, avgiftsbelagda kursutbud hittar du praktisk information här: Kom igang med studierna

Anvisningar för studerande på mooc-kurserna
Anvisningar för studerande på övriga kurser
Studierådgivning

ANVISNINGAR FÖR STUDERANDE PÅ MOOC-KURSERNA

De här anvisningarna är riktade till de examensstuderande vid andra finska högskolor som har valt en MOOC-kurs eller flera MOOC-kurser i utbudet av sommarkurser som är avgiftsfria.

Anmälan till Öppna universitetet

Genomförandet av de flesta MOOC- kurserna förutsätter inte anmälan till Öppna universitetet på förhand.  Du måste i alla fall anmäla dig sedan när du vill att din studieprestation ska registreras i studieregistret.  (Se nedan: Genomförandet av kursen och registreringen av studiepoäng)

Inloggning på MOOC-området 

Du ser anvisningar om hur du ska logga in på MOOC-området i kursprogrammet för din kurs.

Helsingfors universitets användarnamn

På MOOC-kurserna behöver du huvudsakligen inte Helsingfors universitets användarnamn.  Om användarnamnet behövs meddelas detta i kursens kursprogram.

Hel­sin­gfors universitets bibliotek

Utom Kajsahuset är Helsingfors universitets bibliotek tills vidare stängda på grund av det undantagstillstånd som coronaviruset orsakat. Böcker kan lånas med undantagsarrangemang. Läs mer: Bibliotekets tjänster under undantagstillståndet

Genomförandet av kursen och registreringen av studiepoäng

Om du vill genomföra kursen och vill att din studieprestation registreras i studieregistret ska du anmäla dig till Öppna universitet före tentamen eller i slutet av kursen.  Anvisningar om anmälan finns i kursens kursprogram och på MOOC-området.

Information om studieprestationen

Du ser informationen om din studieprestation i tjänsten Min studienfo. Du kan vidarebefordra prestationsuppgifterna från Min studieinfo till din egen högskola för tillgodoräknande. Du loggar in på Min studienfo med dina bankkoder.

Tillgodoräknandet av de genomförda kurserna i examen vid den egna högskolan

Varje högskola beslutar själv om tillgodoräknande av kurser som genomförts vid ett annat universitet. Kontakta alltså studierådgivningen vid din egen högskola i frågor som gäller tillgodoräknande.

ANVISNINGAR FÖR STUDERANDE PÅ ÖVRIGA KURSER

De här anvisningarna är riktade till de examensstuderande vid andra finska högskolor som har valt andra kurser än MOOC-kurser i utbudet av avgiftsfria sommarkurser.

Anmälan

Anmäl dig genom att klicka på anmälningsknappen som finns i kursprogrammet. Om kursen är fulltecknad och den ännu inte har börjat kan du anmäla dig till köplats. Efter anmälan får du en bekräftelse på din anmälan per e-post.

Hel­sin­gfors universitets användarnamn

När du anmäler dig till kurser vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet beviljas du automatiskt Helsingfors universitets användarnamn. Du behöver inte det nödvändigtvis i dina studier, utan du kan bl.a. logga in på lärmiljön Moodle och genomföra kursen med användarnamnet vid din egen högskola genom att logga in via HAKA (se nedan:  Inloggning på lärmiljön Moodle). 

Om du i dina studier behöver t.ex. e-material från Helsingfors universitets bibliotek kan du ta ditt användarnamn i bruk genom att aktivera det. Mer information om användarnamnet och aktiveringen I frågor om användarnamnet kan du kontakta Helpdesk vid Helsingfors universitet: Helpdesk  

Inloggning på lärmiljön Mood­le

Lärmiljön som används på Öppna universitetet vid Helsingfors universitet är Moodle. Du kan logga in på Moodle med användarnamnet vid din egen högskola genom att logga in via HAKA. Du får länken till Moodle och kursnyckeln som behövs första gången när man loggar in till din e-post innan kursen startar.

Helsingfors universitets bibliotek

Utom Kajsahuset är Helsingfors universitets bibliotek tills vidare stängda på grund av det undantagstillstånd som coronaviruset orsakat. Böcker kan lånas med undantagsarrangemang. Läs mer: Bibliotekets tjänster under undantagstillståndet

Om du i dina studier behöver t.ex. e-material från Helsingfors universitets bibliotek kan du ta ditt användarnamn i bruk genom att aktivera det. Läs mer: Hur du använder e-resuser

Information om studieprestationen

Du ser informationen om din studieprestation i tjänsten Min studienfo. Du kan vidarebefordra prestationsuppgifterna från Min studieinfo till din egen högskola för tillgodoräknande. Du loggar in på Min studienfo med dina bankkoder.

Tillgodoräknandet av de genomförda kurserna i examen vid den egna högskolan

Varje högskola beslutar själv om tillgodoräknande av kurser som genomförts vid ett annat universitet. Kontakta alltså studierådgivningen vid din egen högskola i frågor som gäller tillgodoräknande.

Studierådginving 

  • Öppna universitetets studierådgivning svarar på allmänna frågor om studierna.     
  • Öppna universitetets utbildningsspecialister [fi] hjälper särskilt i frågor om studiernas innehåll.  
  • Kursernas lärare når du bäst via lärmiljön (MOOC eller Moodle).  
  • I IT-frågor kan du kontakta Helsingfors universitets Helpdesk