Studera på distans var som helst i Finland

De öppna universiteten erbjuder avgiftsfria studier i syfte att stödja examensstudierna.

En del av distansstudierna vid de öppna universiteten våren och sommaren 2020 görs avgiftsfritt tillgängliga för universitetens examensstuderande. Finlands öppna universitet vill på detta sätt stödja examensstuderandena under undantagstillståndet då universitetens närundervisning har avbrutits. 

För tillfället erbjuds mer än hundra studieavsnitt som arrangeras av de öppna universiteten vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius, Lapplands universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi. Studieutbudet kan komma att utökas under våren.

Det riksomfattande studieutbudet för examensstuderande finns på Jyväskylä universitets öppna universitets webbplats: Öppna universitetsstudier för universitetens examensstuderande (på finska men har även information på svenska)

De öppna universitetsstudierna följer fakulteternas undervisningsplaner vid respektive universitet. Studenterna ska själva se till att studierna tillgodoräknas vid deras hemuniversitet. Anmälan och andra praktikaliteter följer praxis vid det universitet som ansvarar för studierna.

Helsingfors universitet deltar aktivt i samarbetet  

I det riksomfattande studieutbudet erbjuder Helsingfors universitets öppna universitet särskilt sådana kurser som alla intresserade kan delta i. Dessutom erbjuds ett antal specialkurser under sommaren som man nu vill göra tillgängliga för alla intresserade.

Undantagsvis är alla studier vid Helsingfors universitet som ingår i det riksomfattande studieutbudet avgiftsfria inte bara för universitetens examensstuderande utan för alla intresserade. Övriga studier är avgiftsbelagda enligt gällande prissättning. Sommarstudierna som börjar i maj är avgiftsfria för Helsingfors universitets egna närvaroanmälda grundexamensstuderande. 

Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä gläder sig åt det nya samarbetet i denna exceptionella situation. 

– Universiteten ser samfällt till att alla studenter har möjlighet att fortsätta studera trots detta svåra läge. Det är fint att de ser till studenternas bästa. Det är också ett utmärkt bevis på att en exceptionell situation också kan ge upphov till innovationer och nya former av samarbete, konstaterar Jari Niemelä.