Studentföreningarna, ditt andra hem

Livet som student är inte bara föreläsningar och tenter. För många studenter blir studentföreningarna ett andra hem under studietiden. Så blev det för Rasmus Olander.

– Jag är med i Östra Finlands Nation, Medicinar-klubben Thorax och studentkårens styrelse, räknar Rasmus upp och berättar att studentföreningarnas klubbkvällar, fester, exkursioner och utlandsresor är ett bra sätt att lära känna sina medstudenter.

Som studerande vid Uni kan du välja bland hundratals olika föreningar, nationer och klubbar. Det finns idrottsföreningar, samhälleliga, kulturella och religiösa föreningar, politiska föreningar och internationella föreningar. En del av de här är kopplade till ett visst campus eller avsedda för studerande inom ett särskilt område. Till exempel Rasmus ämnesförening Thorax samlar svenskspråkiga läkar-, tandläkar- och veterinärstuderande.

Sibbobördige Rasmus tog sitt första steg in i studentverksamheten genom att gå med i sin egen hemnation, Östra Finlands Nation. För dig som är bekant med husindelningen i böckerna om Harry Potter påminner nationerna lite om Gryffindor, Hufflepuff , Ravenclaw och Slytherin, men i nationerna väljer du ditt hus enligt varifrån du är hemma. Som student vid Uni kan du till exempel välja mellan Nylands Nation, Vasa Nation, Åbo Nation eller Östra Finlands Nation. Förr var det obligatoriskt för studenterna att höra till en nation enligt sin geografiska härkomst. I dag kan du välja den nation du känner dig mest hemma i.

– Mitt tips till den som vill aktivera sig i studentverksamheten är att modigt gå med i den egna nationen eller ämnesföreningen. Engagera dig till exempel i föreningens styrelse. Ett år i styrelsen ger mer än vad det tar!

– Eller om det känns för mycket så kan du bli funktionär i föreningen. Till exempel vara med i en programkommitté. Gulnäbbar tas glatt emot i alla föreningar, lovar Rasmus.

I föreningarna finns det uppdrag för alla smaker. Den som tycker om att skriva eller fota kan arbeta med föreningens tidning. Som skattmästare tar du hand om föreningens ekonomi och i festkommittén eller som årsfestmarskalk får du hålla i trådarna för årsfesten* och sitsarna**. Programansvariga ordnar allt från bowlingkvällar till teaterbesök. I Vasa Nation kan du bli Bastumajor***.

Den som verkligen vill testa sina vingar inom studentverksamheten ska ta sikte på Helsingfors universitets studentkår. Studentkåren är grundpelaren i det helsingforsiska studielivet och den påverkar både det politiska beslutsfattandet och stadens studieliv. När politikerna till exempel funderar på hur kollektivtrafiken i huvudstadsregionen bör utvecklas, kan du vara säker på att kåren ger dem studenternas syn på saken. Kåren samlar alla föreningar vid universitetet under ett paraply och representerar Helsingfors universitets 30 000 studenter. Rasmus sitter med i kårens styrelse och beskriver att det har varit mycket att stå i den senaste tiden.

– Universiteten i Finland har varit tvungna att spara pengar och vår uppgift vid kåren är att se till att studenterna får den service de behöver för att framgångsrikt klara av sina studier, trots inbesparningarna. Om vi upptäcker problem, kontaktar vi universitetets ledning för att försöka lösa dem.

I styrelsen har Rasmus ansvar för språk-, idrotts- och hälsofrågor.


– Det är väl en perfekt blandning för en svenskspråkig läkarstuderande eller hur, skrattar han och berättar att han tack vare sitt ansvarsområde i styrelsen fått arbeta för studenthälsovårdens framtid.

– Studenthälsan SHVS erbjuder hälsovård för alla universitetsstuderande i Finland och det är ett system som fungerar bra. Vi försöker påverka beslutsfattarna så att de inte tar beslut som leder till att studenthälsan försvagas.

I praktiken betyder det här att Rasmus träffat såväl journalister som stadens beslutsfattare, riksdagsledamöter och ministermedarbetare för att berätta om studenternas syn på studenthälsan.

– Som medlem i kåren och studentföreningarna har jag fått uppleva saker som jag kanske aldrig skulle ha upplevt annars. Jag har haft möjlighet att påverka viktiga politiska beslut, fått erfarenheter som jag kommer att ha nytta av i arbetslivet och mött intressanta människor.

Ett av favoritminnena är från en resa till Sverige med Östra Finlands Nation.


– Vår vännation i Uppsala ordnade sin stora fest Vårbalen och hela Uppsala kryllade av studenter. Där sprang vi omkring i sommarnatten iklädda frack och långklänning. Det är kanske så studentlivet ser ut, då det är som bäst, funderar Rasmus.

*Årsfesten är studentföreningens födelsedag, årets största och viktigaste fest. Festen är högtidlig med middag, festtal och dans. Studenterna är klädda i frack och långklänning.

**Sits eller sitz är en trerätters middag med snaps och snapsvisor som ordnas era gånger under året. Klädkoden varierar: ibland är det föreningens egen studenthalare, ibland mörk kostym och ibland enligt speciellt tema (till exempel halloween).

***Bastumajoren ser till att bastun i nationshuset Ostrobotnia i Tölö är trevlig. Har koll på handdukar och duschtvål.

 

Läs mer om utbildningsprogrammet i medicin.