Stor donation av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har donerat 2,1 miljoner euro till Helsingfors universitets 375-Framtidsfond.

Stiftelsen önskar med sin donation till det beteendevetenskapliga utbildningsområdet stöda utvecklingen av lärarutbildningen.

– En välmående skola behöver kunniga, inspirerande och kompetenta lärare. I Svenskfinland har man länge diskuterat bristen på behöriga svenskspråkiga lärare. Vi önskar att vår donation ger Helsingfors universitet möjlighet att utveckla sin lärarutbildning så att den kan tillgodose dessa behov, säger stiftelsens VD Gun Sandberg-Wallin.

– Vi är mycket tacksamma för en så här fin donation. Den hjälper oss att utveckla lärarutbildningen som är en mycket viktig del av vår verksamhet, berättar Helsingfors universitets kansler Thomas Wilhelmsson.

Stiftelsen grundades år 1918 av affärsmannen Karl Herman Renlund till minne av sin mor Brita Maria Renlund. Stiftelsen har till syfte att bl.a. förbättra elevernas fysiska omgivning. Stiftelsen uppfyller sina uppgifter till exempel genom att stöda daghem, lekparker, eftisar, sommarläger och idrottsorganisationer. Gemensamma projekt med andra fonder och stiftelser som ryms inom ramen för dess stadgar stöds också.

Vid beteendevetenskapliga fakulteten tog man emot donationsnyheten med glädje.

–  Det känns mycket bra. Det finns ett stort behov av behöriga lärare i Finland. Stiftelsens donation till pedagogik och lärarutbildning hjälper oss att svara på detta behov. Detta är verkligen hoppingivande, säger beteendevetenskapliga fakultetens dekanus Patrik Scheinin.

Helsingfors universitet firar 375-årsjubileum år 2015. Jubileumskampanjen Helsinki Insight 375 målsättning är att samla in donationer på 25 miljoner euro fram till slutet av år 2016. För varje donerad euro har staten lovat ge upp till tre euro till Helsingfors universitets grundkapital. Läs mer om 375-Framtidsfonden>>

17.12.2014