Smidigt in i arbetslivet

Hur kan jag förbereda mig för min kommande karriär och vad borde jag tänka på under studietiden för att i framtiden vara attraktiv på arbetsmarknaden? Var kan jag hitta ett jobb som motsvarar min utbildning och hur ser en bra arbetsansökan ut? Ifall du grubblar över liknande frågor kan du vända dig till Unis karriärservice.

–Vi erbjuder individuell handledning, karriärplaneringskurser, olika workshopar och evenemang. Vi kan sitta och skriva arbetsansökningar i smågrupper eller träna på att bli intervjuad för ett jobb. Utöver det här förmedlar vi bland annat arbetsannonser via vår plattform Rekrynet.

Anna Storgårds jobbar som en av karriärservicens handledare. För både den som ämnar börja studera vid universitetet och för den som har studierna på gång har Anna flera dyrbara råd.

–Det är viktigt att återkommande reflektera över det egna kunnandet och att dokumentera det man har gjort. Efter att ha avlagt till exempel en kurs kan du helt enkelt fråga dig vad du vet eller kan nu som du inte visste eller kunde förut.

Anna säger att det här stöder självkännedomen, man märker vad man lyckats särskilt bra med och vad som å andra sidan kanske inte är ens intresseområde. Då man är van vid att sätta ord på sin kompetens känns det inte heller lika utmanande att berätta om sitt kunnande då man söker jobb.

Anna berättar att Uni på flera sätt satsar på att studerande har tät kontakt med arbetslivet. Utbildningarna skall vara så relevanta för arbetslivets krav som möjligt och bland annat skall det ordnas mera så kallade projektkurser.

–Projektkurserna går ut på samarbete mellan Uni och företag. I praktiken jobbar företaget tillsammans med studerandena på någon typ av uppdrag. Studerandena får värdefull arbetserfarenhet, viktiga kontakter, samt insyn i vad framtida uppgifter alldeles konkret kan gå ut på.

Anna påpekar att det är bra att börja bygga sitt professionella nätverk i tid, eftersom det inte föds över en natt. Också den så kallade expertidentiteten utvecklas under vägens gång.

– De verktyg som man har nytta av i arbetslivet får man genom olika och varierande erfarenheter. Under bland annat utbyten eller då man är aktiv inom någon förening lär man sig ofta värdefulla kunskaper om arbetslivet.

Då man skall hitta ett jobb är det nyttigt att börja med att kartlägga de egna styrkorna och intressena. Än en gång är det enklast att gå tillväga genom att ställa sig själv frågor: vad tycker jag om att göra? En hurdan person är jag? Vilka hobbyer har jag? Självkännedom är väldigt viktigt för karriärplaneringen.  Efter det här måste man fundera över vad man har att erbjuda en arbetsgivare – varför borde han eller hon anställa just mig? Karriärplanering är även något man lär sig och som genomgående stöder individen under olika perioder i livet.

–Ifall det är svårt att hitta svar på de här frågorna finns karriärservicen till hjälp. Vi har inga färdiga svar, men vi agerar som speglar. Ofta kommer man vidare redan då man får klä tankarna till ord.  Ett mer allmänt råd är att vara nyfiken, studera det som intresserar dig och oroa dig inte för framtiden!

 

Över 98% av Unis utexaminerade svenskspråkiga magistrar har sysselsatt sig efter examen. De flesta arbetar med ett yrke som motsvarar deras utbildningsnivå. Av de svenskspråkiga sysselsatta utexaminerade arbetar 84 % som högre tjänstemän, chefer eller specialister. Motsvarande andel för samtliga utexaminerade är 81 %.

 

Karriärservicens kontaktuppgifter hittar du här.