Pedagogiska fakultetens praktiska anvisningar om undantagssituationen

Helsingfors universitet har utlyst undantagstillstånd p.g.a. coronaviruset

Den här sidan uppdaterades senast 19.3.2021.

Instruktionerna uppdateras kontinuerligt:

Anvisningarna uppdateras enligt behov om situationen ändras. Pedagogiska fakultetens uppföljningsgrupp (lägescentral) följer situationen.

Kontaktinformation

Dekanus: Johanna Mäkelä
Chef för studieärenden: Virpi Kiljunen
Personalchef: Hannamari Helander