OM ATT ÖVERTRÄFFA SIG SJÄLV

Aino Peltola behöver inte fundera länge över sitt svar på frågan om vad som har varit det bästa med att studera inom ett tvåspråkigt program vid Uni. – Jag har gjort många saker som jag aldrig trodde att jag skulle kunna göra och jag har överträffat mig själv. Jag har vågat gå med i situationer även om jag inte har vetat om jag kommer att klara det. Jag har lärt mig ett nytt språk!

Aino talar finska som modersmål och läser biologi för andra året. Biologin hör till de så kallade tvex-programmen där studerande kan välja att avlägga sin lägre högskoleexamen på de båda inhemska språken. Kravet är att den studerande avklarar minst en tredjedel av studierna på finska och en annan på svenska. Aino säger sig vara nöjd med valet att studera inom ett tvex-program.


– Den största nyttan är att jag har möjlighet att i framtiden jobba på både finska och svenska. Dessutom har jag fått svenska kontakter som jag inte skulle ha utan tvex-studierna.

Just det här är tvex-programmens syfte: att erbjuda studerande bredare möjligheter att få jobb samt att få ett större och flerspråkigare nätverk.

Aino studerade nästan hela första året på svenska. Hon säger sig alltid ha haft ett särskilt intresse för svenskan, men hon tycker att man klarar sig inom tvex-programmen också med magra kunskaper i det andra inhemska.


– I början kändes det såklart ganska svårt och på de första svenska föreläsningarna vågade jag inte fråga någonting. Då en ny kurs drar igång skall man lära sig en hel del terminologi, vilket känns jobbigt. Lyckligtvis lär man sig snabbt och man blir bra på att gissa ord.

Aino påpekar att till exempel hörförståelsen ändå utvecklas fort och ofta förbättras språkkunskaperna utan att man själv hinner märka det.

En minnesvärd stund som visade för Aino att hon gjort framsteg ägde rum på en fältkurs efter det första studieåret. Alla kursdeltagare talade finska som modersmål förutom två som talade svenska. De två svenskspråkiga studerandena talade automatiskt svenska med Aino, även om de visste att svenska inte var hennes modersmål.

– De visste att jag är en tvexare och räknade mig socialt som en som behärskar svenskan. Det kändes fint!

Hurdana råd skulle Aino ge till den som funderar på att studera på ett språk som inte är ens modersmål?

– Att läsa och skriva är såklart viktigt, men det allra viktigaste är nog att tala svenska och lyssna på språket. Jag hade stor nytta av att vara med på föreläsningarna och bland annat grupparbeten gjorde att jag helt enkelt måste tala svenska.

Aino upplever sig ha haft stor nytta av den så kallade Alice-kursen som Helsingfors universitets språkcentrum ordnar. Alice-kursen går ut på att man har en typ av språkkompis som har ett annat modersmål än man själv. Tillsammans med språkkompisen gör man grejer som båda tycker att är roliga, samtidigt som språkkunskaperna utvecklas under ledigt vardagligt tal.

Aino rekommenderar också att man är aktiv.


– Det är jätteviktigt att ta del av det sociala och komma med i program som ämnesföreningarna och nationerna ordnar. Sitsar, spelkvällar och andra evenemang är roliga och där är det lättare att bli bekant med folk.

Studierna och det sociala stöder varandra. Att man blir bekant med sina medstuderande gör ofta att man känner sig mer motiverad.

Att studera på ett språk som inte är ens modersmål kräver tid och tålamod. Hur lyckas man?


– Nog kräver det en hel del tid och tålamod. Mest såklart i början. Jag måste till exempel skriva föreläsningsanteckningar i efterhand i och med att jag inte kan lyssna och skriva svenska samtidigt. Dessutom har jag gjort en del ordlistor med viktiga termer. Vissa stunder känns det mer utmanande, men det är viktigt att inte ge upp.

Lärare och föreläsare är införstådda med att tvexare inte kan språket perfekt. Det är inte heller syftet, utan målet är att utvecklas under studiernas gång. I essäer får man använda termer på sitt eget modersmål och ordböcker är tillåtna i samband med tenter. Grammatiken spelar inte här en stor roll utan det räcker med att man blir förstådd.

Processen med att lära sig ett språk ser Aino som evig och man lär sig nytt dagligen.


– Varje gång jag möter en ny svensktalande ber jag honom eller henne att lära mig ett nytt ord. Det är ett enkelt och roligt knep för att bredda ordförrådet i vardagen.

 

BLI EXPERT
— PÅ TVÅ SPRÅK

Uni är det enda universitetet i landet som erbjuder 
dig möjligheten att avlägga en tvåspråkig kandidatexamen. Tvåspråkiga examina är attraktiva alternativ för både svensk- och finskspråkiga studerande.

En tvåspråkig kandidatexamen kan du avlägga inom följande vetenskapsgrenar:

Vad är en tvåspråkig kandidatexamen?

• du avlägger minst 1/3 (60 sp) av din kandidatexamen på bägge examensspråken

• examensspråk är finska och svenska

• att du har avlagt en tvåspråkig kandidatexamen nämns i ditt officiella examensbetyg

• din språkliga kompetens främjas med hjälp av ett skräddarsytt språkstöd och språkstudier

• i examen ingår ett godkänt språkprov på nivå C1 enligt europeiska referensramen för språk CEFR, vilket betyder professionell kompetens i det andra examensspråket.

 

Varför avlägga en tvåspråkig kandidatexamen?

• du blir bekant med terminologin inom det egna området

• du förbättrar dina språkkunskaper

• ditt självförtroende för att använda språk blir starkare

• du har bättre chanser att få jobb och era alternativ att välja mellan. Arbetsmarknaden behöver experter som behärskar de båda inhemska språken

 

Läs mera här.