Kontinuerligt lärande, var så goda!

Att stärka och uppdatera sina kunskaper är något som hör nutiden och framtiden till. Var öppen för nytänkande!

Tillståndet i världen, en hållbar framtid, lärande på arbetet, digitalisering, kulturell mångfald. Vid Öppna universitetet kan du ta del av studier vid Helsingfors universitet inom tiotals olika vetenskapsområden. Studierna ger dig djupare insikt och forskningsbaserade verktyg som hjälper dig att förstå olika fenomen i världen och arbetslivet.

Öppet för kompetens
Öppna universitetet är till för dig som vill stärka din kompetens i arbetslivet. Vid Öppna universitetet kan du fördjupa och bredda dina kunskaper och färdigheter med perspektiv från olika vetenskapsområden.

Öppet för framtiden 
Öppna universitetet är till för dig som vill hitta din grej. Vid Öppna universitetet kan du tillbringa ett sabbatsår, bekanta dig med olika vetenskapsområden och skaffa dig kunskaper och färdigheter inför inträdesprov. Vid Öppna universitetet kan du söka en ny riktning i karriären även som vuxen. Studierna omfattas av vuxenutbildningsstödet som beviljas av Sysselsättningsfonden om de övriga villkoren för stödet uppfylls.

Öppet för studenten
Öppna universitetet är till för dig som vill ta examen snabbare med hjälp av flexibla studier på nätet, på kvällar eller på sommaren. Studierna är samma som i Helsingfors universitets utbildningsprogram, och de avlagda studiepoängen införs i universitetets studieprestationsregister. 

Öppet för bildning
Öppna universitetet är till för dig som vill vidga dina tankar och ge näring åt din nyfikenhet. Att studera ger glädje och upplevelser av att finna sin inre styrka. Det är en stig som kan leda dig vart som helst!

Läs mer: